แวดวงอินเตอร์
YSEALI Professional Fellows Program กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนไทยอายุ 25-35 ปี ภาษาอังกฤษดี ไม่เคยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานานๆ ภายในห้าปีที่ผ่านมา และมีความสนใจในเรื่องกระบวนการทางกฎหมายและนโยบายสังคม การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ การบริหารองค์กรนอกภาครัฐ
สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่https://asean.usmission.gov/ys…/yseali-professional-fellows/ ภายในวันที่ 15 เมษายนนี้ (หรือตามที่โครงการระบุไว้)

เนื้อหา 634 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,693,024 ครั้ง, ผู้ติดตาม 0 คน

รัฐบาลออสเตรเลีย จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนให้กับนักศึกษาและผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน  ภายใต้โครงการ Australia Awards – ASEAN Scholarships เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่...
คณะมนุษยศาสตร์ University of Aberdeenยินดีให้ทุนระดับปริญญาเอกแก่ผู้สมัครจากทุกเชื้อชาติที่มีความสามารถสูง ในการศึกษาวิจัยทางด้าน Social Anthropology ทุนครอบคลุมค่าศึกษาวิจัยตลอด 3 ปี มูลค่า £14,500 เดทไลน์ในการส...
Bournemouth University มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่ Bournemouth, Dorset, Englandกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนเรียนปริญญาโท Executive Dean’s Scholarship ในส่วนของ Faculty of Management ประจำภาคการศึกษาเดือนกันยายน ...
The Einstein Forum and the Daimler and Benz Foundation เสนอทุนการศึกษาสำหรับนักคิดวัยหนุ่มสาว(อายุต่ำกว่า 35ปี)ที่มีผลงานเด่นและจบปริญญามาทางด้านHumanities,Social Sciences หรือสาขาที่เกี่ยวกับ Natural Sciencesและต้องกา...
East Tennessee State Universityมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ที่ Johnson City รัฐTennessee ในสหรัฐ ประกาศให้ทุนInternational Students Academic Merit Scholarship in USA, 2018 เป็นทุนลดค่าเรียน 50%แก่นักศึกษาต่างชาติที่ส...
Central South Universityมหาวิทยาลัยเปิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งให้ทุนเต็มจำวนค่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพ และมีเงินค่าครองชีพ แก่ผู้สมัครสัญชาตินอกเหนือจากจีน เพื่อมาเรียนปริญญาโท(3ปี)และปริญญาเอก(4ปี)ในหลายสาขาที่จี...
ข่าวดีผู้สนใจเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่แคนาดา ในปีการศึกษา 2018 เมื่อมีการให้ทุนรายการ50th Anniversary International Undergraduate and Graduate Scholarshipsที่University of Calgaryมี 25 ชาติที่มีสิทธิสมัคร(รว...
University of Aucklandแจ้งให้ทุนกับผู้สมัครจากต่างชาติเพื่อไปเรียนปริญญาโททางธุรกิจในสาขา Management, International Business, Marketing,หรือ Professional Accounting degree มูลค่าทุน $30,000     &nb...
เชิญผู้สนใจสมัครชิงทุน Obama Foundation Scholars Program เพื่อไปศึกษาปริญญาโทศิลปศาสตร์เน้นด้านนโยบายและการพัฒนาระหว่างประเทศ ที่University of Chicago Harris School of Public Policy ทุนครอบคลุมค่าเรียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ...
คณะแพทย์ศาสตร์ของ Imperial College Londonมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ตั้งอยู่ในมหานครลอนดอนของอังกฤษให้ทุนเรียนปริญญาโทแก่ผู้สมัครท้องถิ่น สหภาพยุโรป รวมถึงจากชาติอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนแบบเต็มเวลา หรือพาร์ททาม ...
IESEG School of Management มหาวิทยาลัยเอกชนด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส(นับที่จำนวนผู้เรียน) แจ้งให้ทุนปริญญาโททางด้าน Digital Marketing & CRMสำหรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ ในช่วงรับเข้าศึกษาเดือนกันยายน 2...
Dublin Institute of Technology สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงดับลิน เมืองหลวงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ แจ้งเปิดรับสมัครนักวิจัยระดับPhD รับทุนที่ทรงเกียรติที่สุดทุนหนึ่งของไอร์แลนด์ DIT Fiosraigh Dean of Graduate Res...
Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศลิธัวเนีย เสนอให้ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน และค่าเรียน+เงินเดือนแก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2018-2019 ในการเดินทางมาศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ในสา...
ทุนระดับประกาศนียบัตรนานาชาติหรือ International Baccalaureate Diplomaกำลังเปิดรับสมัครทั้งนักเรียนจากต่างชาติและท้องถิ่น เพื่อศึกษาที่ BI Norwegian Business Schoolวิทยาลัยด้านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในประเทศ...
Ministry of Education of P.R. Chinaยินดีแจ้งข่าวให้ทุนChinese Government Scholarships for International Students in China, 2018แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งให้กั...
Page 8 of 43 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last