แวดวงอินเตอร์
YSEALI Professional Fellows Program กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนไทยอายุ 25-35 ปี ภาษาอังกฤษดี ไม่เคยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานานๆ ภายในห้าปีที่ผ่านมา และมีความสนใจในเรื่องกระบวนการทางกฎหมายและนโยบายสังคม การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ การบริหารองค์กรนอกภาครัฐ
สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่https://asean.usmission.gov/ys…/yseali-professional-fellows/ ภายในวันที่ 15 เมษายนนี้ (หรือตามที่โครงการระบุไว้)

เนื้อหา 634 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,693,024 ครั้ง, ผู้ติดตาม 0 คน

PPM School of Management สถาบันจัดการชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย ประกาศให้ทุนFuture Leader Masters of Management Scholarships in Indonesia, 2018จำนวน 10 ทุน เป็นทุนเต็มจำนวน มูลค่าทุนละRp 113.500.000,00เปิดรับสมัครถึง 20...
Berlin School of Economics and Law เสนอให้ทุนบางส่วน(€ 5,000) จำนวน 4 ทุน แก่ผู้สมัครทุกสัญชาติ(สตรี)ในการเดินทางมาเรียนโปรแกรมMBAหรือสาขา Business Administrationโดยผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี และจบการ...
Stockholm China Economic Research Institute (SCERI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Stockholm School of Economics ในประเทศสวีเดน สถาบันดังที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจในประเทศจีน แจ้งให้ทุนMBAประจำปี 2018 แก่ผู้สมัครต่างชา...
United Arab Emirates Universityยินดีให้ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา หรือ Graduate Research Scholarships สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเป็นทุนแพ็คเกตด้านผลประโยชน์เต็มที่ ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเรียนเต็มจำนวน,เงินเดือน,ค่าที่พัก...
University of Glasgowมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนหลักาสูตร Bachelor of Nursing degree programmeโดยเป็นทุนบางส่วน ระยะเวลา 3 ปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมเรียน ...