แวดวงอินเตอร์
YSEALI Professional Fellows Program กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนไทยอายุ 25-35 ปี ภาษาอังกฤษดี ไม่เคยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานานๆ ภายในห้าปีที่ผ่านมา และมีความสนใจในเรื่องกระบวนการทางกฎหมายและนโยบายสังคม การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ การบริหารองค์กรนอกภาครัฐ
สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่https://asean.usmission.gov/ys…/yseali-professional-fellows/ ภายในวันที่ 15 เมษายนนี้ (หรือตามที่โครงการระบุไว้)

เนื้อหา 634 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,693,024 ครั้ง, ผู้ติดตาม 0 คน

PPM School of Management สถาบันจัดการชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย ประกาศให้ทุนFuture Leader Masters of Management Scholarships in Indonesia, 2018จำนวน 10 ทุน เป็นทุนเต็มจำนวน มูลค่าทุนละRp 113.500.000,00เปิดรับสมัครถึง 20...
Berlin School of Economics and Law เสนอให้ทุนบางส่วน(€ 5,000) จำนวน 4 ทุน แก่ผู้สมัครทุกสัญชาติ(สตรี)ในการเดินทางมาเรียนโปรแกรมMBAหรือสาขา Business Administrationโดยผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี และจบการ...
Stockholm China Economic Research Institute (SCERI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Stockholm School of Economics ในประเทศสวีเดน สถาบันดังที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจในประเทศจีน แจ้งให้ทุนMBAประจำปี 2018 แก่ผู้สมัครต่างชา...
United Arab Emirates Universityยินดีให้ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา หรือ Graduate Research Scholarships สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเป็นทุนแพ็คเกตด้านผลประโยชน์เต็มที่ ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเรียนเต็มจำนวน,เงินเดือน,ค่าที่พัก...
University of Glasgowมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนหลักาสูตร Bachelor of Nursing degree programmeโดยเป็นทุนบางส่วน ระยะเวลา 3 ปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมเรียน ...
เชิญนักศึกษาจากทุกสัญชาติสมัครชิงทุนSchwarzman Scholars programmeเพื่อเรียนปริญญาโท Masters in Global Affairsที่มหาวิทยาลัยชิงหวาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของจีน ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน    &nb...
สถานทูตสหรัฐฯ เปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้าน Civic Engagement, Environmental Issues & Natural Resource Management, และ Social Entr...
WHU – Otto Beisheim School of Management สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำในประเทศเยอรมนี ซึ่งมีแคมปัสอยู่ที่เมือง Vallendar และ Düsseldorfแจ้งให้ทุนกับผู้สมัครที่มีพรสวรรค์ทุกสัญชาติ ในการมาเรียนปริญญาโทบริหา...
Jawaharlal Nehru Scholarshipsเป็นทุนเต็มจำนวน ประจำปี 2018 ที่ครอบคลุมค่าเรียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งมีเงินเดือนให้สำหรับผู้สมัครชาวอินเดียและชาติเอเชียที่กำหนด(รวมทั้งไทย) ในการไปทำปริญญาเอกที่สถาบันอุดมศึกษาที่กำหน...
University of Melbourne กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ(นอกเหนือจากออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในปริญญาแรก เพื่อเข้าศึกษาในหลายสาขาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนมูลค่าครอบคลุมค่าเรียน ระหว่...
Matsumae International Foundationเชิญผู้สนใจสมัครชิงทุน ชื่อ Matsumae International Foundation (MIF) Fellowship for International Students in Japan, เพื่อไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่น โดยผู้สมัครมีอิสระในการเลือกสถาบันวิจัยเอง เ...
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น แก่นักเรียนและนักศึกษาไทย ...
Boustany Foundation เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่มีผลงานระดับสูงสมัครชิงทุน MBA Harvard Scholarshipหรือทุน Business Administrationประจำปี 2019 ที่Harvard Business School โดยจะได้รับค่าเรียน US$90,000 (US$45,000 ...
University of Koblenz-Landau หนึ่งในมหาวิทยาลัยอายุน้อยที่สุดในเยอรมนี เปิดให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติที่มีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม เพื่อเดินทางมาเรียนปริญญาโทในหลายสาขาที่มหาวิทยาลัย เป็นทุนช่วยเหลือทางการเงินเดือนละ 40...
Amsterdam Business School (ABS) ประเทศเนเธอร์แลนด์เสนอให้ทุน GMAT scholarships แก่ผู้สมัครทุกสัญชาติในการเรียนด้านธุรกิจและการจัดการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้จบระดับปริญญาตรี โท เอก ที่มีประสบการณ์ เปิดรับถึง 1 มิถุนายน 2018...
Page 3 of 43 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last