แวดวงอินเตอร์
YSEALI Professional Fellows Program กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนไทยอายุ 25-35 ปี ภาษาอังกฤษดี ไม่เคยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานานๆ ภายในห้าปีที่ผ่านมา และมีความสนใจในเรื่องกระบวนการทางกฎหมายและนโยบายสังคม การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ การบริหารองค์กรนอกภาครัฐ
สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่https://asean.usmission.gov/ys…/yseali-professional-fellows/ ภายในวันที่ 15 เมษายนนี้ (หรือตามที่โครงการระบุไว้)

เนื้อหา 634 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,693,024 ครั้ง, ผู้ติดตาม 0 คน

Kingston Universityในสหราชอาณาจักรแจ้งว่าเพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติและพัฒนาความสัมพันธ์ในสังคมการศึกษาอินเตอร์ มหาวิทยาลัยจึงยินดีให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ในการมาเรียนระดับปริญญาโท(one-year taught&...
University of Veronaมหาวิทยาลัยที่มีชื่อตามที่ตั้งในเมืองเวโรนาของอิตาลี ประกาศให้ทุนมูลค่า 9 พันยูโรต่อปี แก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป หรือ non-EU Countries ที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาโทภาคภาษาต่างประเทศในสาขาคณิตศาสตร์ &nbs...
ข่าวดีสำหรับผู้สนใจไปเรียนต่อที่อิตาลี เมื่อทางสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย แจ้งข่าวการให้ทุนประจำปีของรัฐบาลอิตาลี ประจำปี 2018-2019ออกมาแล้ว เป็นหลักสูตรระยะสั้น ทุนวิจัย และทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในหลากหลาย...
องค์การยูเนสโก ขอเชิญประเทศไทยเสนอโครงการที่โดดเด่นด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาแก่เด็กหญิงและสตรีทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ เพื่อรับรางวัล UNESCO Prize for Girls' and Women's ...
Polytechnic University of Turin ประเทศอิตาลีเสนอให้ทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 16 ทุน ในสาขา Civil Engineering and Architecture, Information and Communication Engineering, Industrial Engineering and Physical, Chemical and ...
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์แจ้งให้ทุนHolland Government Scholarship for international students from outside the European Economic Area (EEA)ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ หรื...
มหาวิทยาลัยเจนัว ประเทศอิตาลีให้ทุนเรียนโปรแกรมปริญญาโทล้ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ Internet and Multimedia Engineeringได้แก่สาขาต่าง ๆ ด้าน signal, image, and video processing, networking and telematics, cybersecurity, mob...
ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ร่วมกับผู้แทนกลุ่มนักวิชาการของกระทรวงการวิจัย ฯ ในประเทศต่าง ๆ ได้กำหนดจัดให้มีการทดสอบ SAMFA ซึ่งเป็นลักษณะ...
University of Nottingham Ningbo China หรือมหาวิทยาลัยสายเลือดอังกฤษที่มีแคมปัสในจีน กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนSilk Road Heritage Crowdsourcing Project Scholarship เป็นทุนระดับปริญญาเอก ระยะเวลา 36 เดือน โดยรับนักศึกษาต่าง...
University of East Angliaมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองนอริช ของอังกฤษ ให้ทุนประจำปี 2018 Leipzig Postgraduate Scholarship ทุนปริญญาโทในสาขา Modern European Historyเปิดรรับผู้สมัครทั้งจาก UK, EU และ internationa...
MS International Federationหรือสหพันธ์นานาชาติด้านโรคเส้นโลหิตตีบ กำลังให้ทุนMcDonald Fellowships สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากชาติที่มีระบบเศรษฐกิจกำลังพัฒนาได้รวดเร็ว เพื่อสามารถเดินทางไปทำงานวิจัยยังสถาบันวิจัยและน...
University of Tehran กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนเรียนระดับปริญญาโท-เอกจากผู้สมัครต่างชาติ โดยระดับ M.A. /M.Sc. ต้องอายุต่ำกว่า 24 ปี ขณะที่PhD ต่ำกว่า 28 ทุนครอบคลุมค่าลงทะเบียนเรียน หอพักนักศึกษา และประกันสุขภาพ เดทไลน...
Kunming University of Science and Technology เชิญนักศึกษาต่างชาติสมัครชิงทุน 2018 KUST Postgraduate Scholarship เป็นทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน-ที่พัก-ประกันสุขภาพ และมี