ลบ แก้ไข

ปริญญาโท อีโคดีไซต์ (Ecodesign) เทรนด์ใหม่การศึกษาอินเตอร์ในฝรั่งเศส

 


เรียนปริญญาโท "บริหารงานด้านโครงสร้างองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" ที่ฝรั่งเศส

MSc in ECODESIGN & SUSTAINABLE MANAGEMENT 
ESC RENNES School of Business, FRANCE

ปริญญาโท อีโคดีไซต์ (Eco
 
เนื่องด้วยองค์กรภาครัฐบาล เอกชนและบริษัทใหญ่เล็กจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชนของหลายประเทศในอเมริกา ยุโรป และหลายประเทศใหญ่ๆในเอเชียเช่นญี่ปุ่น  องค์กรเอกชนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีอำนาจการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างมหาศาล เพื่อการส่งออก ทั้งนี้รวมถึงองค์กรเอกชนที่มีฐานการผลิตใหญ่ของไทยเรา หันมาให้ความสนใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความสมดุลย์ร่วมในสังคมด้วยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำเอาหลักการในการบริหารสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารบริษัท ได้มีการกำหนดให้มีระบบการจัดการสิงแวดล้อม การบริหารสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารงานในองค์กร ซึ่งถ้าได้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  จะทำให้องค์กรนั้นๆนอกจากพัฒนาผลผลิตในการทำงานให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่กับมวลมนุษยชาติไปได้นานด้วย

ด้วยกระแสความต้องการบุคคลกรด้านการบริหารงานสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มามากขึ้นในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนนั่นเอง จึงทำให้โรงเรียนบริหารชั้นสูงอย่าง ESC RENNES School of Business ตระหนักและได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทด้าน MSc in ECODESIGN & SUSTAINABLE MANAGEMENT  ภาคภาษาอังกฤษขึ้นในปีการศึกษา 2013-2014 เป็นหลักสูตรบริหารที่เน้นสอนหลักการบริหารโดยทั่วไปและลงรายละเอียดเรื่องการความคุม และจัดการด้านความเสี่ยงของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่กระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ไม่มีผลกระทบต่อความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่าสินค้า อีโคดีไซต์  หลักสูตรนี้นอกจากจะเรียน course work ที่ ประเทศฝรั่งเศสแล้ว  ยังมีได้ไปเรียนในช่วง WINTER SESSION ที่มหาวิทยาลัยดังๆของประเทศต่างในยุโรปด้วย ประมาณสองสัปดาห์ หลังจากจบหลักสูตร course work นักศึกษาต้องหาฝึกงานในบริษัทของฝรั่งเศส หรือบริษัทต่างชาติเป็นเวลา 6 เดือน  การได้มีโอกาสฝึกงานถือว่าเป็นจุดเด่นของหลักสูตรนี้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานกับบริษัทต่างชาติอย่างแท้จริงปัญหา อุปสรรค และการวิเคราะห์ปัญหา จนมาสู่หนทางแก้ปัญหาถือโครงการอันยิ่งใหญ่ของนักศึกษาที่จะต้องสรุปออกมาเป็นรูปธรรม เสนอเป็นรูปแบบของรายงานก่อนเรียนจบ

กล่าวได้ว่าหลักสูตร MSc in ECODESIGN & SUSTAINABLE MANAGEMENT เป็นหนึ่งในศาสตร์ใหม่  ที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากนักในกลุ่มนักศึกษาสายบริหารของประเทศไทย แต่เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนว่าทุกองค์กรรัฐบาลและเอกชนทั้งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศจำต้องเร่งปลูกฝัง และพัฒนาแนวความคิดการบริหารเชิงอีโค ดีไซต์ เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กรของตัวเอง
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ESC Rennes School of Business (Bangkok Office)
Tel : (+66) (0) 860-191-611 & (+66) (0) 868-355-908
 

ต้นซุง eduzones ชม 331 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment