ALL STORIES

รูป 3130
University of West London กำลังเปิดให้ทุนInternationalAmbassador Scholarships มูลค่า 5,000 จำนวน 50 ทุน แก่ผู้สมัครต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือนมกราคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3129
เปิดรับใบสมัครแล้วทุนใหม่ Lester B. Pearson International Scholarship Program สำหรับนักเรียนจากนานาชาติที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3128
Facebook fellowship programกำลังเปิดรับนักศึกษาทั้งในสหรัฐและต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3127
Meiji Universityมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ที่โตเกียว แจ้งให้ทุน International Students Incentive Scholarshipระดับปริญญาตรีและโท เป็นโปรแกรมสำหรับปี 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3126
ทุนการศึกษาความหลากหลายทั่วโลก Global Diversity Scholarship มุ่งมั่นที่จะกระจายฐานนักศึกษาทั่วโลกในทุกภูมิภาค เพื่อมาศึกษาที่ Kent State...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3125
Kings College Cambridge กำลังเปิดให้ทุน Stipendiary Junior Research Fellowships ในสาขา Arts, Humanities and Social Sciences ประจำปีการศึกษา 20192023 รับผู้จบปริญญาเอกที่มีผลงานโดดเด่นจากต่างชาติ ทุนมีมูลค่า 21,290...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3124
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุน Bachelor of Medical Science Scholarships for International Students in Australia, 2018 แก่ผู้สมัครที่มีสัญชาตินอกเหนือออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3123
เปิดรับใบสมัครแล้วสำหรับทุนใหม่ของ UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme (UNESCO/Japan Young Researchers Fellowship Programme) ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นให้สำหรับนักวิจัยจากชาติกำลังพัฒนา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3122
Rotary Yoneyama Scholarshipsทุนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดทั้งในแง่ความหลากหลายของโปรแกรมเรียนและจำนวนทุนที่ให้ ล่าสุดกำลังเปิดรับใบสมัครจากผู้สมัครต่างชาติสำหรับปี 2019 ระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงบัณฑิตศึกษา มูลค่าเป็นเงินเดือน ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3121
East Tennessee State Universityมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ที่ Johnson City รัฐTennessee ในสหรัฐ ประกาศให้ทุนInternational Students Academic Merit Scholarship in USA, 2019 เป็นทุนลดค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3120
Stockholm China Economic Research Institute (SCERI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Stockholm School of Economics ในประเทศสวีเดน สถาบันดังที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจในประเทศจีน แจ้งให้ทุนMBAสำหรับปี 2018...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3119
มหาวิทยาลัยดังในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย Edith Cowan University แจ้งข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการเปิดรับสมัครชิงทุนECUPRS International scholarships ประจำปี 2019 เป็นทุนเต็มจำนวน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3118
สหราชอาณาจักรแจ้งให้ทุนChevening UK Government Scholarships for International Students 2019-2020ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าคือทุนที่ทรงเกียรติมากที่สุดทุนหนึ่ง เป็นที่ปราถนาของผู้สมัครต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3117
Polytechnic University of Turinมหาวิทยาลัยวิจัยเก่าแก่ที่สุดในอิตาลี แจ้งให้ทุนTOPoliTO Scholarshipsแก่ผู้สมัครต่างชาติในการไปเรียนระดับปริญญาตรี ในสาขา Engineering, Design and Visual Communication, Territorial, Urban,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3116
เชิญผู้สนใจจากต่างชาติสมัครชิงทุน TALENT PhD Fellowships for International Students ที่ คณะวิทยาศาสตร์ของUniversity of Copenhagenโดยมีจำนวน 28 ทุน เปิดรับใบสมัครถึง 1 ตุลาคม 2018 วัตถุประสงค์ของโครงการ TALENT...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3115
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย แจ้งว่า รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PRG G 2019) ซึ่งจะทำการสอนเป็นภาษาโปรตุเกส...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3114
Australian National Universityประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครท้องถิ่นและต่างชาติเพื่อไปเรียนปริญญาเอก ประจำปี2018ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนช่วยเหลือแทบทุกด้าน รวมถึงเรื่องบุตร เปิดรับสมัครถึง 31 สิงหาคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3113
Vanderbilt University กำลังประกาศการให้ทุนระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาเข้าใหม่ทั้งชาวสหรัฐและต่างชาติ เป็นทุนช่วยค่าเรียนเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยสามารถต่ออายุทุนในปีต่อไปได้ด้วย หากทำผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกรด 3...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3112
เชิญสมัครขอรับทุนการศึกษาหลักสูตร Master of Science in Management of Sustainable Development Goals(MSDG) สำหรับปีการศึกษา 2018-2019ซึ่งเป็นโปรแกรมสอนด้วยภาษาอังกฤษ มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 10ทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3111
School of Law ของQueen Mary Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัย ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนของอังกฤษ กำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนา เป็นหลักสูตร 1 year Master degree programmeประจำปีการศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 10 of 162 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS