ALL STORIES

รูป 2935
นักศึกษาชาวไทยที่ต้องการไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย อย่าพลาดโอกาสสมัครทุน ASEAN Scholarships โดยรัฐบาลออสเตรเลีย จะมอบทุนการศึกษากว่า50 ทุนให้กับนักศึกษาและผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียนภายใต้โครงการ Australia Awards ASEAN...
by somkiat tiantong
รูป 2934
Lancaster University มหาวิทยาลัยวิจัยที่ตั้งอยู่ที่ City of Lancaster, Lancashire, England กำลังให้ทุนเรียนปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มูลค่ารวม 52,000โดยผู้สมัครต้องมีที่อยู่ถาวรในประเทศ India, Thailand,...
by somkiat tiantong
รูป 2933
SDA Bocconi School of Managementบัณฑิตวิทยาลัยด้านการจัดการระดับแนวหน้าของโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Bocconi Universityในอิตาลีเสนอให้ทุนMaster of Management in Healthcareแก่นักศึกษานานาชาติ ประจำปี 2018 เดทไลน์ในการสมัคร...
by somkiat tiantong
รูป 2932
NUI Galway and 30% Clubประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่มีความเป็นผู้นำหญิงและผู้บริหารในแวดวงธุรกิจหรือองค์กรระดับโลก โดยเป็นทุนโปรแกรมMBAมูลค่าปีละ 13,850 หรือเทียบเท่า 50% ของค่าเรียน(2 ปี= 27,700)...
by somkiat tiantong
รูป 2931
ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเช็คCharles Universityมหาวิทยาลังใหญ่สุดในประเทศกำลังเปิดรับนักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนาเพื่อสมัครชิงทุนระดับป.ตรี-โท ด้านสังคมศาสนตร์โดยได้รับยกเว้นค่าเรียนในเทอมแรก...
by somkiat tiantong
รูป 2930
University of Stuttgart มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเยอรมนี กำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนาสมัครชิงทุนเต็มจำนวน ระดับปริญญาโท ในสาขา Infrastructure Planning and Integrated Urbanism and Sustainable...
by somkiat tiantong
รูป 2929
Hull Business School ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของUniversity of Hullมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่Kingston upon Hull, a city in the East Riding of Yorkshire,...
by somkiat tiantong
รูป 2928
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Guizhou Government Scholarship for Southeast Asia 2018 เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร และระดับอุดมศึกษา (อาชีวศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ประจำปี 2018...
by somkiat tiantong
รูป 2927
Konosuke Matsushita Memorial Foundationมูลนิธิที่เน้นส่งเสริมวัฒนธรรม สันติภาพและความเจริญก้าวหน้าของโลก ตั้งอยู่ที่ญี่ปุ่นเสนอให้ทุนแก่นักวิจัยต่างชาติในสาขาเกี่ยวกับ Humanities และ social...
by somkiat tiantong
รูป 2926
University of Western Australia มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐออสเตรเลียตะวันตก ประกาศให้ทุน 10 full fee-waiver scholarships แก่นักศึกษาต่างชาติ ที่มีผลคะแนน GMAT 680 ขึ้นไป ในการเรียนโปรแกรมเต็มเวลาMBA...
by somkiat tiantong
รูป 2925
Government of Estonia แจ้งเสนอโปรแกรมทุนของประเทศเอสโตเนียแก่นักศึกษานานาชาติ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่วิชาการ เพื่อไปเรียนปริญญาโท ยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ หรือ Estonian institutions of higher education (HEI)...
by somkiat tiantong
รูป 2924
Walden University มหาวิทยาลัยที่มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับ มีที่ตั้งหลักอยู่Minneapolis รัฐ Minnesotaของสหรัฐ กำลังเปิดรับสมัครทั้งนักศึกษาสหรัฐและต่างชาติเพื่อชิงทุนเรียนปริญญาโท...
by somkiat tiantong
รูป 2923
Yanshan University มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่ Qinhuangdao, Hebei ของประเทศจีน กำลังเปิดให้ทุนเรียนปริญญาโท ฟรีทั้งค่าเรียนและหอพักสำหรับผู้เรียนต่างชาติ ประจำปี 2018-2019 ทุนมีระยะเวลา 3 ปี(สามารถขยายเป็น 4 ปี...
by somkiat tiantong
รูป 2922
University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) กำลังรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถจากทั่วโลก เพื่อสมัครชิงทุนศึกษาวิจัยในหลากหลายสาขาระดับปริญญาเอก เดทไลน์ส่งใบสมัคร 31 พฤษภาคม 2018...
by somkiat tiantong
รูป 2921
Wuhan University มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ของจีน แจ้งให้ทุนแก่ผู้มีสัญชาตินอกเหนือจากจีนในการมาเรียนปริญญาตรี หรือ โท เป็นทุนเต็มจำนวนครอบคลุม ค่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพและมีเงินค่าครองชีพให้...
by somkiat tiantong
รูป 2920
Cologne Business School มหาวิทยาลัยเอกชนของเยอรมนีเชิญผู้สนใจจากต่างชาติสมัครชิงทุนบางส่วนในการเรียนโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ระดับ Bachelor, Master และ fulltime MBA มูลค่าทุน 25%, 50% และ 75%...
by somkiat tiantong
รูป 2919
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา(USAID) และ U.S.Mission to ASEANร่วมกับAssociation of Southeast Asian Nation(อาเซียน)และ Underwriters Laboratories (UL)...
by somkiat tiantong
รูป 2918
Jiangsu University of Science and Technology (JUST)มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยของจีน ซึ่งตั้งอยู่ที่Zhenjiang,JiangsuProvinceประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครนานาชาติ เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก...
by somkiat tiantong
รูป 2917
เรียนสาขา Accounting, Banking & Finance, International Business and Management Studiesผ่านทุนที่สถาบันการจัดการ Singapore Institute of Managementโดยสถาบันจะช่วยค่าเรียน โดยไม่มีข้อผูกมัด...
by somkiat tiantong
รูป 2916
เปิดรับกลุ่มนักศึกษาไทยเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมเยาวชนไทยท่องไต้หวัน ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2561 และการชิงทุนการศึกษา 2 แสนบาท เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รู้จักทัศนียภาพอันสวยงาม...
by somkiat tiantong
Page 10 of 152 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS