ALL STORIES

รูป 3290
David Crighton Fellowships ประจำปี 2019 เป็นทุนวิจัยสำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ โดยต้องเป็นผู้กำลังอยู่ในช่วงครึ่งหลังของการทำPhD หรือมีประสบการณ์หลังPhDไม่เกิน 3 ปี ในการเดินทางไปทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3289
Zhejiang Universityกำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาในเอเชีย สมัครเรียนปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา ในชื่อทุนผู้นำแห่งอนาคตของเอเชีย หรือ Asian Future Leaders Scholarshipเป็นทุนฟรีค่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพ และมีเงินเดือนให้เดือนละ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3288
Perimeter Institute for Theoretical Physics ประเทศแคนาดาให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติ ในระดับปริญญาโท เป็นทุนด้านฟิสิกส์เชิงทฤษฎี ครอบคลุมค่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าเดินทาง โน๊ตบุ๊ค ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและอื่น ๆ ตลอด 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3287
ทุกปีจะมีการให้ทุนฟรีค่าเรียนในระดับปริญญาโทแก่นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 30 ทุน สำหรับ KTH Royal Institute of Technologyสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3286
ทุนKAAD for Developing Countries Students in Germany, 2019เปิดรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) ในการไปเรียนระดับปริญญาโท เอก และทำโครงการวิจัยหลังป.เอก(2-6 เดือน) ในประเทศเยอรมนี สนับสนุนรายการโดย Catholic...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3285
Chinese Government Scholarship-Silk Road Programประจำปี 219-2020 เปิดรับผู้สมัครที่อยู่ในแนว Belt and Road ซึ่งรวมทั้งไทย เพื่อไปเรียนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกที่Tianjin University เป็นทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3284
1. Gates Cambridge Scholarships - UK ทุน Gates Cambridge เป็นหนึ่งในทุนที่ทรงคุณค่าที่สุดของโบก ซึ่งถูกมอบให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติโดดเด่นจากประเทศนอกสหราชอาณาจักร เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับ ป.โท และ ป.เอก แบบ...
by Suphisara Chinakkarapong
รูป 3283
Mathematics Foundation Jacques Hadamard (FMJH), the Gaspard Monge Program for Optimization and operational research and the Labex Mathematics Hadamard...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3282
#ภาษาอังกฤษวันละนิดจิตแจ่มใส วันนี้ ขอนำเสนอคำว่า period Period มีหลายความหมาย คนส่วนใหญ่ มักจะคุ้นเคยคำว่า period = ช่วงเวลา, สมัย, ยุค หรือ คาบเรียน ความหมายที่ 1 เช่น We have three periods of English a week....
by Suphisara Chinakkarapong
รูป 3281
Lincoln University ยินดีประกาศให้ทุนStruthers Scholarship เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจฟาร์มที่ยั่งยืนในสภาพแวดล้อมของประเทศในนิวซีแลนด์ โดยทุนเปิดรับทั้งผู้สมัครต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3280
Cologne Graduate School of Ageing Research เสนอให้ทุนวิจัยปริญญาเอก ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 12 ทุนแก่ผู้สมัครจากนานาชาติที่จบปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางด้าน Cell/ Molecular Biology, Biochemistry, Genetics, Biophysics,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3279
Lancaster University มหาวิทยาลัยวิจัยที่ตั้งอยู่ที่ City of Lancaster, Lancashire, England กำลังให้ทุนเรียนปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาต่าง ๆ ที่Faculty of Arts andSocial Sciences ทุนมีหลายรูป...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3278
Utrecht Universityมหาวิทยาลัยดังของเนเธอร์แลนด์เชิญนักศึกษาต่างชาติสมัครชิงทุนUtrecht University Scholarships for International Students in Netherlands,2019-2020ระดับปริญญาตรี หรือโท ไม่จำกัดสาขา จำนวนประมาณ 20-25 ทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3277
1. Testpreppractice เป็น Website ที่มี resources ทั้งหมดเกี่ยวกับ TOEFL มีตัวอย่างข้อสอบ ทุกๆ ด้าน และ Tutorial พร้อมทั้งแนะนำการเตรียมตัว และสมัครสอบ ซึ่งทั้งหมด FREE จ้าพร้อมเรียนแล้ว คลิก เลย...
by Suphisara Chinakkarapong
รูป 3275
เชิญนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 16-20 ปี ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562รายการนี้ยังรวมครู/อาจารย์ ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมฯอีกด้วย 1....
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3274
เชิญอาจารย์ระดับอุดมศึกษาและผู้สนใจ สมัครทุน Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Scholars ประจำปี 2562 สามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 นี้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3273
London School of Economics and Political Science เสนอให้ทุน PhDstudentships ประจำปี 2019 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกทั้งในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และชาติอื่น ๆ จำนวน 100 ทุน เพื่อมาศึกษาวิจัยเต็มเวลาในสาขาต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3272
University of Waikato เชิญเข้าร่วมโครงการ Excellence International Scholarships ทุนการศึกษาเหล่านี้เปิดให้แก่นักศึกษาที่สมัครเรียนเป็นครั้งแรกในหลักสูตร Foundation Studies, undergraduate หรือ postgraduate programme...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3271
6 Full-funded Government Scholarships 6 ทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาล 6 ประเทศ 1. Fullbright Foreign Students Program - USA Fullbright ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจและต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ เอกในสหรัฐอเมริกา...
by Suphisara Chinakkarapong
รูป 3270
Vanderbilt University กำลังประกาศการให้ทุนระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาเข้าใหม่ทั้งชาวสหรัฐและต่างชาติ เป็นทุนช่วยค่าเรียนเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยสามารถต่ออายุทุนในปีต่อไปได้ด้วย หากทำผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกรด 3...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 10 of 170 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS