ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3032
Anglia Ruskin University เสนอให้ทุน International Excellence Scholarships for the 2018-2019 เป็นทุนปริญญาตรีและโท ไม่จำกัดสาขา โดยแต่ละปีจะมีจำนวน 20 ทุน ช่วยเหลือเป็นส่วนลดค่าเรียนปีแรก 4 พันปอนด์ เปิดรับใบสมัครถึง 13...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3031
Kaunas University of Technologyมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมือง Kaunas ประเทศLithuania กำลังเปิดให้ทุนทั้งเรียนฟรี ทุนลดค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3030
Ghent University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียมกำลังให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก แก่ผู้สมัครที่มาจากต่างชาติ โดยเป็นโปรแกรมวิจัยที่เกี่ยวกับ Concrete Technology โดยเปิดรับใบสมัครถึง 30 กันยายน 2018...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3029
Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) ร่วมมือกับ MIT(Massachusetts Institute of Technology)ของสหรัฐ กำลังเปิดรับใบสมัครจากนักศึกษานานาชาติเพื่อชิงทุนPhD.ใน 7 โปรแกรม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3028
SWPS University of Social Sciences and Humanities มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศโปแลนด์ แจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครเรียนปริญญาตรีโปรแกรมภาษาอังกฤษจากต่างชาติ โดยเป็นทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนในปีการศึกษาแรก SWPS University of...
by สมเกียรติ เทียนทอง