ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3331
ทุนรัฐบาลจีนล่าสุดสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยจีนและโครงการเส้นทางสายไหม ตอนนี้เปิดรับใบสมัครแล้วสำหรับนักศึกษาที่มีสถานะไม่ใช่คนจีนเป็นทุนเต็มจำนวน ปริญญาโท-เอก(ไม่จำกัดสาขา)ช่วยทั้งค่าเรียน ที่พัก ค่าครองชีพ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3330
เชิญสมัครชิงทุนStipendium Hungaricum scholarship programmeสำหรับปีการศึกษา 2019-2020 โดยเป็นทุนในระดับอุดมศึกษาทุกระดับ undergraduate (BA/BSc), master (MA/MSc) หรือ doctoral degree programme ช่วยทั้งค่าเรียน ค่าใช้จ่าย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3329
Shaanxi Normal University International Student Scholarship Program for 2019 2020 กำลังเปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลกที่ไม่มีสัญชาติจีน เพื่อเรียนระดับปริญญาโทและเอก(PhD.สอนเป็นภาษาอังกฤษ 3 โปรแกรม)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3328
King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) เสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเต็มรูปแบบ ประจำปีค.ศ.2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3327
INSEAD Business School ยินดีแจ้งการให้ทุน INSEAD Deepak and Sunita Gupta Endowed Scholarship ประจำปี 2020 สำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนาเพื่อเดินทางมาเรียนโปรแกรมบริหารธุรกิจ หรือ MBAทุนมีมูลค่าสูงสุด...
by สมเกียรติ เทียนทอง