ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 4342
Deakin Universityมหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลีย กำลังเปิดให้ทุนวิจัยปริญญาเอกHDR international awards ทุนครอบคลุม เงินช่วยเหลือ $28,600(2021 rate)+ ค่าย้ายถิ่นฐาน $ 500-1500 เดทไลน์ในการสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2021 Deakin...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4341
Radboud University มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในประเทศเนเธอร์แลนด์ เสนอให้ทุนเรียนปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2021 หลายสาขา จำนวน 30 ทุน แก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป(non-EEA) เป็นส่วนช่วยลดค่าเรียนจำนวนมาก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4340
Amsterdam Merit Scholarshipประจำปีการศึกษา 2020-21โดยUniversity of Amsterdamเป็นทุน สำหรับผู้สมัครจากนอกสหภาพยุโรปเพื่อเรียนปริญญาตรีในหลายหลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจที่กำหนด เปิดรับใบสมัครถึง 15 มกราคม และ 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4339
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ปีการศึกษา 2564 (2021) ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4338
ทุนเรียนปริญญาโทแบบเต็มจำนวนที่ VU Universityมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังเปิดให้ทุน VU Fellowship Programme (VUFP)สำหรับผู้มีผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยม และสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4337
Presidents international awards of Excellence at University of Toronto, 2021เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจทั่วโลก(และในประเทศ) เป็นทุนระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2021 เปิดรับใบสมัครถึง 15...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4336
Global Citizens International Scholarships เป็นทุนระดับปริญญาตรีและโทที่กำลังเปิดรับนักศึกษาจากนานาชาติ(เว้นออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) เพื่อมาเรียนในภาคการศึกษาประจำปี 2021-2022 ทุนใช้เป็นส่วนลดค่าเรียน 15-30%...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4335
ทุนเรียนระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)สำหรับผู้สมัครที่มีความเป็นเลิศจากนานาชาติ SMU Dato Kho Hui Meng International Scholarship in Singapore, 2021 ที่ Singapore Management Universityประจำปีการศึกษา 2021-2022 ทุนมูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4334
Taught Master merit awards สำหรับผู้เรียนจากต่างชาติที่ต้องการมาเรียนปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ที่Lincoln University โดยมหาวิทยาลัยจะช่วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงสุด 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4333
Global Masters Scholarshipsประจำปี 2021 ที่Karolinska Institute สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นเรื่องแพทย์ศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยทุนเปิดโอกาสแก่ผู้สมัครจากต่างชาติ ในการเรียนเกี่ยวกับแพทย์หลายสาขา ระดับปริญญาโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4332
Chalmers University of Technologyมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศสวีเดนแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป หรือ non-EU/EEA countriesเป็นทุนเรียนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 75%(4...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4331
The Dutch Ministry of Foreign AffairsกำลังเปิดรับสมัครชิงทุนOrange Knowledge Programme2021-22 เป็นโปรแกรม Short courses และ masterโดยจุดมุ่งหมายของโครงการคือเพื่อช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4330
University of Torontoมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ในแคนาดากำลังเปิดรับนักเรียนต่างชาติที่จบมัธยมปลายนอกแคนาดาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ Faculty of Applied Science and...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4329
ทุนสำหรับผู้เรียนจากต่างชาติเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด 19 ที่Otago Polytechnic ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยช่วยเป็นส่วนลดค่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2020-21 ทุนมีมูลค่า ระหว่าง NZ$ 2,000 ถึง NZ$...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4328
ทุนการศึกษา Destination Australia ของมหาวิทยาลัย La Trobe รับสมัครนักศึกษาทั่วโลกที่มีความสามารถทางวิชาการสูงเป็นทุนระดับปริญญาตรีและสูงกว่า โดยโปรแกรมนี้เปิดสำหรับปีการศึกษา 2020-2021...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4327
ETH excellence scholarship programme ประจำปี 2020 ที่ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4326
ทุนวิจัยปริญญาเอก Singapore International Graduate Award in Singaporeที่National University of Singapore,Nanyang Technological University และ Singapore University of Technology and Design...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4325
ปีนี้ครบรอบ 10 ปีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนับสนุนแก่โครงการทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมอาข่าใน จ. เชียงรายผ่านโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (Ambassadors Fund for Cultural...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4323
WMO Program 2021 โครงการทุนที่ตั้งขึ้นโดย World Meteorological Organization (WMO) MOE of China เพื่อสนับสนุนผู้เรียนจากต่างชาติที่มีสุขภาพดี มาศึกษาวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา(meteorology) ในมหาวิทยาลัยของจีน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4322
โครงการ Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปี 2564-2565 เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการดังกล่าวดำเนินมาเป็นปีที่ 9 และได้ให้ทุนแก่นักวิชาการกว่า 87 คนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 3 of 136 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS