ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3556
รัฐบาลอินเดียได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ITEC ProgrammeและTCS of Colombo Planเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งสิ้น 38 ประเภทสาขา ในปี ค.ศ. 2019 - 2020 ณ สาธารณรัฐอินเดีย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3555
สถาบันวิจัยอาชญากรรมและความยุติธรรมในภูมิภาคขององค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) แจ้งให้ทุนโปรแกรม LL.M in Transnational Crime and...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3554
Newcastle University Business Schoolซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร Newcastle University กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนLeadership Scholarshipเรียนโปรแกรมบริหารธุรกิจ หรือ MBAแบบเต็มเวลา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3553
Facebook fellowship programกำลังเปิดรับนักศึกษาทั้งในสหรัฐและต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3552
1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกStanford Universityกำลังเปิดชิงทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาคือ arts, education, engineering, humanities, or social...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3551
University of Technology, Sydney ในประเทศออสเตรเลียเสนอให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นทุนเต็มจำนวนเพื่อเรียนโปรแกรม Master of Professional Engineering Scholarshipที่UTS Faculty...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3550
Wlt Institute of Business & Technologyแจ้งให้ทุนเต็มจำนวน Wlt Diploma Scholarships เป็นโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ถูกเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3549
International WaterCentre (IWC)เชิญผู้สนใจสมัครชิงทุนปริญญาโทที่Griffith Universityประเทศออสเตรเลีย ในหลักสูตรMaster of Integrated Water Management (MIWM) program ทุนครอบคลุมค่าเรียนและค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3548
Bocconi Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอิตาลีประกาศให้ทุนBocconi Graduate Merit Awards ประจำปีการศึกษา2019-2020 สำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้สมัคร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3547
ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่าแปดแสนบาท เพื่อศึกษาต่อสหราชอาณาจักรใน 1 ใน 5 สาขาวิชาหลักในแผนพัฒนา Thailand 4.0สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร โครงการ GREAT Scholarships 2019 East...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3546
HSE University in Strategic Corporate Financeเป็นทุนปริญญาโทด้าน Strategic Corporate Finance ที่ National Research Universityในกรุงมอสโกว์ ประเทศรัสเซีย เปิดรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3545
Macquarie University มหาวิทยาลัยท็อป 10 ของออสเตรเลีย แจ้งให้ทุนใหม่ประจำปี 2019 คือ Vice-Chancellors International Scholarship มีมูลค่าเป็นค่าเรียนสูงสุด AUD $35,000 ในการศึกษาในระดับปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3544
University of Bristolมหาวิทยาลัยวิจัยที่ตั้งอยู่ที่เมืองบริสตอลของสหราชอาณาจักร ประกาศให้ทุนมูลค่า ระหว่าง 25-100%ของค่าเรียนตลอดหลักสูตรแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี เป็นทุนระดับปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3543
เรียนสาขา Accounting, Banking & Finance, International Business and Management Studiesผ่านทุนที่สถาบันการจัดการ Singapore Institute of Managementโดยสถาบันจะช่วยค่าเรียน โดยไม่มีข้อผูกมัด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3542
Kyushu University เชิญผู้สนใจจากต่างชาติสมัครชิงทุน Kyushu University Friendship Scholarships Schemeเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคีวชู...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3541
University of Technology Sydney (UTS)ประเทศออสเตรเลีย ให้ทุนส่วนลดค่าเรียน($3,000)สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและโท เน้นจากชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Cambodia, Indonesia, Malaysia, Thailand หรือ Vietnam...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3540
University of Essexให้ทุนส่วนลดค่าเรียน 5 พันปอนด์ แก่นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมหลังจบปริญญาตรี มาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ โดยผู้มีคุณสมบัติจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3539
University of Winnipeg กำลังรับใบสมัครทุนPresident Scholarship for International Studentsกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทุนมีมูลค่าระหว่าง $3,500 $5,000โดยมีจำนวนรวมทุกระดับ 15...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3538
Ghent University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียม โดยFaculty of Engineering and Architectureกำลังให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก เป็นทุนเต็มจำนวนทางด้าน Engineering Design Education แก่ผู้สมัครที่มาจากต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3537
University of Bristol Law School ในสหราชอาณาจักรแจ้งให้ทุนด้านกฎหมาย Law (LLB)แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ ซึ่งเป็นทุนช่วยค่าเรียน 9,000โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนเต็มเวลาที่ University of Bristol ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 3 of 97 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS