ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3647
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (อังกฤษ: ASEAN University Network; AUN) ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ได้เผยชื่อนักศึกษาจากภูมิภาคนี้ที่พิชิต...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3646
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯเปิดรับสมัครครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อรับทุนอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทบทั้งหมด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3645
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย จำนวน 30 ทุน ให้แก่ผู้ที่สนใจจากประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค BIMSTEC...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3644
University of Western Australia มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐออสเตรเลียตะวันตก ประกาศให้ทุนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแก่ผู้สมัครต่างชาติที่ระบุ(รวมทั้งไทย) ในการมาเรียนใน 3 สาขาหลักคือ Commerce, Computer...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3643
สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดการประกวดรางวัล SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3642
Curtin Universityมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของออสเตรเลียประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติ ในหลายสาขา(ยกเว้นแพทย์และเภสัช) ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อศึกษาในปี 2020 โดยทุนครอบคลุมค่าเรียน 100% ตลอดหลักสูตร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3641
University of Melbourneยินดีที่จะแจ้งข่าว Melbourne International Undergraduate Scholarshipเป็นทุนที่เปิดโอกาสสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่สมัครเรียนและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยทุนลดค่าเรียน 3...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3640
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติไว้ โดยมีทั้งทุนที่มาจากแหล่งทุนในประเทศฝรั่งเศสกว่า 700 ทุน(จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น บริษัท มูลนิธิ สถาบันอุดมศึกษา และอื่นๆ) และแหล่งทุนต่างประเทศ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3639
Charles Darwin Universityมหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลีย เสนอให้ทุนส่วนลดค่าเรียน 50%ปีแรกและอีก 10%ในปีถัดไปสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่ผลการเรียนที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม โดยเป็นทุนโปรแกรม Undergraduate หรือ Postgraduate...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3638
University of London กำลังเปิดให้ทุนสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่มีความสามารถสูงในชื่อ 150 Global MBA Scholarships ประจำปีการศึกษา 2019-2020 เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 30% ผู้สนใจสามารถสมัครภายในเดทไลน์ 2 ช่วง คือ 9 กันยายน และ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3637
Rotterdam School of Management,ErasmusUniversity (RSM) สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของยุโรป กำลังเปิดให้ทุนบริหารธุรกิจ(MBA)ประจำปี 2020 แก่นักศึกษาต่างชาติ ทุนครอบคลุมค่าเรียน มูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3636
HSE University in Strategic Corporate Financeเป็นทุนปริญญาโทด้าน Strategic Corporate Finance ที่ National Research Universityในกรุงมอสโกว์ ประเทศรัสเซีย เปิดรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3635
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุน Griffith Remarkable Scholarship ประจำปี 2019 เป็นโปรแกรม Undergraduate และ Postgraduate...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3634
Facebook fellowship programกำลังเปิดรับนักศึกษาทั้งในสหรัฐและต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3633
Belt and Road School (BRS) ของ Beijing Normal University (BNU) กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติชิงทุนฟรีเต็มจำนวนและทุนบางส่วน ในการเรียนโปรแกรม Master of Business Administration (MBA) และ Master of Public Administration...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3632
University of Liverpoolแจ้งให้ทุนเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจMBAแก่ผู้สมัครจากนานาชาติ โดยเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเรียน ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการมาอย่างน้อย 2-3 ปี และได้เกรดเฉลี่ยเทียบได้กับ 2:1 Honours...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3631
กระทรวงอุดมศึกษารัฐคูเวตได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยประจำปีการศึกษา 2562 2563จำนวน 2ทุน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวตในสาขาวิชา ได้แก่ นิติศาสตร์อิสลาม/อิสลามศึกษา ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3630
Australian National Universityประเทศออสเตรเลียแจ้งให้ทุน Master of Philosophy in Applied Epidemiology หรือปริญญาโทด้านระบาดวิทยาประยุกต์ มูลค่าปีละ 5 หมื่นเหรียญ โดยให้แก่ผู้สมัครท้องถิ่นและจากนานาชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3629
East Tennessee State Universityมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ที่ Johnson City รัฐTennessee ในสหรัฐ ประกาศให้ทุนEast Tennessee State University International Scholarships in USA, 2019เป็นทุนลดค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3628
มหาวิทยาลัยด้านเทคนิคชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ cole Polytechnique fdrale de Lausanne (EPFL)แจ้งให้ทุนSummer Fellowships ทั้งระดับปริญญาตรีและโท ที่เรียนด้าน Computer Science, Computer Engineering,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 3 of 102 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS