ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3371
Durham University Business School ประกาศให้ทุน Deans Scholarship แก่ผู้สมัครจากทั่วโลก โดยเป็นผู้แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมทางวิชาการและความสำเร็จทาง โดยเป็นทุนโปรแกรมปริญญาโทหลายสาขา(excluding M.Sc Business...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3370
Zhejiang Universityกำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาในเอเชีย สมัครเรียนปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา ในชื่อทุนผู้นำแห่งอนาคตของเอเชีย หรือ Asian Future Leaders Scholarshipเป็นทุนฟรีค่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพ และมีเงินเดือนให้เดือนละ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3369
University of Southamptonในสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุน international PhD studentships ประจำภาคเรียนเดือนตุลาคม 2019 แก่ผู้สมัครทั้งในUK,EU และ Internationalโดยผลประโยชน์ที่จะได้รับประกอบไปด้วย Full tuition plus...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3368
University of Sheffieldมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในประเทศอังกฤษกำลังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากนานาชาติ(ยกเว้นชาติEU)ในการมาเรียนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาและมีทุนช่วยมูลค่า 50%ของค่าเรียนในภาคการศึกษาที่จะเริ่มในปี 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3367
มูลนิธิโฟล์คสวาเก้นเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากนานาชาติในทุกสาขาวิชา ต้องเป็นผู้จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี โดยในแต่ละปีจะมีนักวิจัยได้รับทุน ระหว่าง 10-15ทุน เปิดรับใบสมัครไปถึง 10 ตุลาคม 2019 Freigeist...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3366
University of Queenslandมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียโดยSchool of Biological Sciencesมอบโอกาสแก่นักศึกษาต่างชาติในการเรียนระดับปริญญาโท โดยทุนมีมูลค่า $10,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3365
University of WarwickในUK แจ้งให้ทุน WMG Excellence Scholarships for MSc Programme in UK, 2019 แก่ทั้งนักศึกษาสหราชอาณาจักรและจากต่างชาติ ในการเรียนปริญญาโทเต็มเวลา ในสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3364
รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2019 - 2020 แก่นักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมทั้งทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ในหลายสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3363
สมาคมนักสำรวจธรณีฟิสิกส์(Society of Exploration Geophysicists)จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกแก่ผู้สมัครจากทั่วโลกเพื่อไปศึกษาที่สหรัฐ เป็นทุนในด้านธรณีฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับธรณีศาสตร์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3362
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3361
Bocconi Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอิตาลีประกาศให้ทุนBocconi Graduate Merit Awards ประจำปีการศึกษา2019-2020 สำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้สมัคร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3360
Guangdong University of Foreign Studies มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศจีนที่เน้นเรื่องการศึกษาภาษาต่างชาติ รวมถึงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่าง ๆ กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในหลายสาขา ทุนมีมูลค่าคนละ RMB...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3359
Radboud University มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในประเทศเนเธอร์แลนด์ เสนอให้ทุนเรียนปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019 หลายสาขา จำนวน 30 ทุน แก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป(non-EEA) เป็นส่วนช่วยลดค่าเรียนจำนวนมาก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3358
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford)ในสหรัฐ ยินดีที่จะประกาศทุนแก่ผู้สมัครจากทุกสัญชาติ เป็นทุนวิจัยเกี่ยวก