ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3352
HKBUSchool of Businessมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ กำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครนอกเหนือจากจีนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อมาเรียนปริญญาโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3351
Bournemouth University มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่ Bournemouth, Dorset, Englandกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนเรียนปริญญาโท Executive Deans Scholarship ในส่วนของ Faculty of Science & Technology ประจำภาคการศึกษา 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3350
University of Eastern Finland มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ของประเทศฟินแลนด์ กำลังให้ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ ในการมาเรียนปริญญาโท สาขาInformation Technology (IMPIT)ที่นี่ โดยเป็นทุนมีทั้งเต็มจำนวน และทุนบางส่วน(100% or 80% of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3349
โอกาสสำหรับสื่อมวลชน ในฐานะ reporters, writers, editors, producers, illustrators, filmmakers, หรือphotojournalists เมื่อมีการเปิดรับสมัครชิงทุนKnight Science Journalism Fellowship Programme ฝึกอบรมระยะเวลา 9 เดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3348
หากคุณเป็นนักศึกษาต่างชาติโอกาสในการคว้าทุนเรียนฟรีมาแล้ว เพื่อไปศึกษาที่University of Southern Denmark ใบสมัครเปิดรับนักศึกษาทุกคนยกเว้นผู้ที่มาจากประเทศ EU / EEA...
by สมเกียรติ เทียนทอง