ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3242
HHL Leipzig Graduate School of Management ยินดีให้ทุนปริญญาโทMBAเต็มเวลาสำหรับสตรีที่มีความสามารถสูงในแวดวงธุรกิจ ไม่จำกัดสัญชาติ เป็นผู้แสดงให้เห็นถึงการเป็นมืออาชีพที่โดดเด่นและมีแรงจูงใจที่สูง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3241
เชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียน สมัครชิงทุนASEAN-India Research Fellowships - AI-RTF โดยแต่ละปีจะมีจำนวนทุน 50ทุน ช่วยเหลือครอบคลุมเกือบทุกด้านทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำวิจัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3240
University of Southamptonในสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุน international PhD studentships ประจำภาคเรียนเดือนตุลาคม 2019 แก่ผู้สมัครทั้งในUK,EU และ Internationalโดยผลประโยชน์ที่จะได้รับประกอบไปด้วย Full tuition plus...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3239
University of Skvde ภายใต้การสนับสนุนของSwedish Council for Higher Education (UHR) ยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาโทมูลค่าครึ่งหนึ่งของค่าเรียนม หรือ Partial...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3238
มหาวิทยาลัยเกาหลีเสนอให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีสถานะเป็นนักศึกษาปี 1ในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ ในชื่อทุน Future Global KU Scholarship 2019ทุนมีมูลค่าเดือนละ KRW 400,000 ในห้วงระยะเวลา 4 เดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3237
Amsterdam Business School (ABS) ประเทศเนเธอร์แลนด์เสนอให้ทุนแก่ผู้สมัครทุกสัญชาติในการเรียนfull-time Master in International Finance (MIF) programmeโดยเน้นพิจารณาคะแนนGMAT ในระดับ 640 ขึ้นไป ทุนมีมูลค่าระหว่าง 1,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3236
Karolinska Institute สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นเรื่องแพทย์ศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กำลังให้ทุนGlobal Masters Scholarshipsประจำปี 2019 แก่ผู้สมัครจากต่างชาติ ในการเรียนเกี่ยวกับแพทย์หลายสาขา ระดับปริญญาโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3235
International Business School สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำ ที่ตั้งอยู่ในกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการีร แจ้งให้ทุนเรียนบริหารธุรกิจแก่ผู้สมัครจากนานาชาติ โดยเป็นส่วนลดค่าเรียน 25 เปอร์เซ็นต์ เปิดรับใบสมัครถึง 30 เมษายน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3234
LOrealเสนอให้ทุนปริญญาโทMBAแก่นักศึกษาต่างชาติที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในด้านนวตกรรมการคิดสร้างสรรค์ผ่านความหลากหลายและกิจกรรมของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ นอกจากนี้การแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนนี้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3233
University of British Columbiaมหาวิทยาลัยชื่อดังของแคนาดา ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี ชื่อทุนJoining UBCs Community International Merit-Based Awardsโดยผู้จะได้รับการพิจารณาเรื่องทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3232
คณะสังคมศาสตร์ University of East Angliaมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองนอริช ของอังกฤษ ให้ทุนPostgraduate Research Studentships จำนวนหลายทุน เป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน ระดับPhD. บางทุนเป็นทุนวิจัยควบปริญญาโท-เอก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3231
โอกาสเรียนปริญญาโทแบบไม่เสียค่าเรียนที่ TU Delft University of Technology ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2019 สำหรับผู้สมัครจากต่างชาติ ที่มี GPA 80%ขึ้นไป และจบจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ โดยเดทไลน์การสมัคร 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3230
มูลนิธิโฟล์คสวาเก้นเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากนานาชาติในทุกสาขาวิชา ต้องเป็นผู้จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี โดยในแต่ละปีจะมีนักวิจัยได้รับทุน ระหว่าง 10-15ทุน เปิดรับใบสมัครไปถึง 10 ตุลาคม 2019 Freigeist...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3229
ชวนน้องๆ ม.ปลายที่สนใจสมัครร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่สหรัฐฯ นาน 25 วัน ในเดือนเมษายน 2562 น้องๆ ที่ได้รับเลือก 5 คน จะได้เข้าร่วมโครงการพร้อมกับเพื่อน ๆ จากประเทศอาเซียน เพื่อร่วมสำรวจความท้าทายที่อาเซียนและสหรัฐฯ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3228
The Friedrich Miescher Institute for Biomedical Researchกำลังให้ทุนเพื่อศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกที่ University of Baselประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 4 ปี โดยเปิดรับผู้จบปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากทุกชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3227
Googleอภิมหาอำนาจเว็บไซต์โลกที่ให้บริการค้นหาข้อมูล เปิดโอกาสให้ผู้สนใจฝึกงานด้านธุรกิจระดับชาติกับGoogle ประจำปี 2019(มีเงินค่าจ้างให้)โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี(full-time BA/BS...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3226
INSEAD Business School ยินดีแจ้งการให้ทุน INSEAD Deepak and Sunita Gupta Endowed Scholarship ประจำปี 2020 สำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนาเพื่อเดินทางมาเรียนโปรแกรมบริหารธุรกิจ หรือ MBAทุนมีมูลค่าสูงสุด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3225
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford)ในสหรัฐ ยินดีที่จะประกาศทุนแก่ผู้สมัครจากทุกสัญชาติ เป็นทุนวิจัยเกี่ยวกับ contemporary Southeast Asiaโดยดำเนินการวิจัยที่ทั้งNUS และ Stanford ที่ละ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3224
University of WarwickในUK แจ้งให้ทุน WMG Excellence Scholarships for MSc Programme in UK, 2019 แก่ทั้งนักศึกษาสหราชอาณาจักรและจากต่างชาติ ในการเรียนปริญญาโทเต็มเวลา ในสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3223
ใครที่สนใจไปเรียนต่อด้านกฏหมายที่อเมริกา สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายโดยตรงจากผู้ช่วยคณบดีจากฝ่าย International and Graduate Programs, Ms. Caryn Voland และ ผู้อำนวยการฝ่ายแอดมิชชั่น Mr. Justin Swinsick จากมหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 2 of 81 Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS