ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาตรีหลายสาขาที่ Saxion U.เนเธอร์แลนด์

 
Saxion University of Applied Sciences เสนอให้ทุนระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่มีพรสวรรค์ อยู่นอกสหภาพยุโรป โดยต้องเป็นนักเรียนที่กำลังจะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย ผลการเรียน 75%ขึ้นไป IELTS 6.5 ?ทุนครอบคลุมค่าเรียน 1 ปี เปิดรับสมัครไปถึง 1 พ.ค.2013 Saxion University of Applied Sciences offers?undergraduate?scholarships for talented students. The students from outside the EU/EEA are eligible for the scholarships. Applicant must be in or starting the admission procedure to one of Saxion?s International Bachelor Programmes.?These?scholarships?will cover tuition fee except the governmental registration fee for one academic year. The applications are submitted by post till 1st May 2013. Study Subject(s): Applicant must be in or starting the admission procedure to one of Saxion?s International Bachelor Programmes, i.e.?Tourism Management (SDP), International Business & Law (SDP), Public Management & International Law (SDP), International Law (SDP), International Finance & Accounting (SDP), Textile Engineering & Management (SDP), Academic Hospitality Programme, Physiotherapy, Civil Engineering (SDP), Business Engineering (SDP), International Finance & Accounting, Urban Design (SDP), Human Resource Management (SDP), Leadership in Social Work (SDP), Electrical & Electronic Engineering, International Business & Management Studies, Marketing (SDP), Environmental Science (SDP), Urban & Regional Planning (SDP), Textile Engineering & Management, Game Technology & Producing, Game Creation & Producing, Hotel Management, Tourism Management, Art & Technology, Hotel Management (SDP), International Human Resource Management Course Level: The scholarships are availble for pursuing undergraduate degree. Scholarship Provider: Saxion University of Applied Sciences Scholarship can be taken at: Netherlands Eligibility:-You must have outstanding study results, with an average mark of 75% or higher, -You must have an IELTS score of 6.5 or higher, -You must be in or starting the admission procedure to one of Saxion?s International Bachelor Programmes as a new student in the bachelor programme, -You must be a student with a nationality from outside the EU/EEA, -Scholarships are only awarded for programmes of at least 6-month duration, -Scholarships are awarded for one academic year. Scholarship Open for Students of Following Countries: The student with a nationality from outside the EU/EEA can apply for the scholarships. Scholarship Description: Saxion University of Applied Sciences offers their own bachelor scholarships for talented (non-European) students.Saxion has offered Bachelor & Master programmes and Short Courses in English for more than ten years now and our programmes have proven to be extremely popular with students from around the world. At present students taking our programmes come from over 55 countries as diverse as Indonesia, Germany, India, Norway, China, Taiwan, Russia, Brazil, Rwanda, Japan, Bulgaria, Poland, Lithuania, Vietnam, Romania, and Turkey, to mention but a few. Duration of the award(s):?Scholarships are awarded for one academic year. What does it cover??It?covers the tuition fee, with exception of the governmental registration fee which is approximately ? 1,835. (for 2013/2014). Selection Criteria:?To apply for a Saxion Top Talent Scholarship, you have to meet the following criteria: -IELTS score 6.5 or higher, -Outstanding study results, you have an average mark of 75% or higher, -You must be in or starting the admission procedure to one of Saxion?s International Bachelor programmes as a new student How to Apply: The mode of applying is by post. Scholarship Application Deadline: For enrolment in September 2013 application deadline is 1st May 2013. Further Scholarship Information and Application http://www.saxion.edu/studying-at-saxion/international/getting-started/scholarships/?utm_source=homepage&utm_medium=click&utm_campaign=scholarships  
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment