ลบ แก้ไข

ม.แลงแคสเตอร์ อังกฤษ เสนอทุนป.เอก 6 ทุน ด้านวิทยาการคอมฯและการสื่อสาร (หมดเขต 1 มีนา 56)

 
โรงเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร แห่งมหาวิทยาลัยแลงแคสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เสนอทุนปริญญาเอก 6 ทุน ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร แก่นักเรียนในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และนักเรียนนานาชาติ ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 700,000 บาท (หมดเขต 1 มีนาคม 2556)

School of Computing and Communications, Lancaster University offers six doctoral scholarships in the field of computer science and communication systems. UK, EU and overseas students can apply for this scholarship. Awards will be made on the basis of academic excellence. The application deadline is 1st March 2013. Study Subject(s): Scholarships are provided in the field of computer science and communication systems. Course Level: This scholarship is available for pursuing doctoral degree level. Scholarship Provider: School of Computing and Communications, Lancaster University Scholarship can be taken at: UK Eligibility: Doctoral scholarships available for exceptional UK, EU and overseas graduates. -Awards will be made on the basis of academic excellence and potential for future achievement as demonstrated by your application and supporting references. Scholarship Open for International Students: UK, EU and overseas students can apply for this scholarship. Scholarship Description: The School of Computing and Communications has up to 6 Doctoral Scholarships available for exceptional UK, EU and overseas graduates. The Scholarships provide support for PhD studies for a duration of 3 to 3.5 years and include a waiver of tuition fees (partial fee waiver for overseas students), a student maintenance grant (starting ?14,000 per year tax free, with annual increments) and a training bursary of ?800 per year (e.g., for attending summer schools). Number of award(s): Up to 6 scholarships are offered. Duration of award(s): Scholarship is offered for duration of 3 to 3.5 years. What does it cover? The scholarships provide support for PhD studies for a duration of 3 to 3.5 years and include a waiver of tuition fees (partial fee waiver for overseas students), a student maintenance grant (starting ?14,000 per year tax free, with annual increments) and a training bursary of ?800 per year (e.g., for attending summer schools). Selection criteria: Awards will be made on the basis of academic excellence. Notification: If applicants are shortlisted, they will be contacted within a week of the application deadline. How to Apply: The mode of applying is online. Scholarship Application Deadline: The closing date for PhD applications to be considered for a scholarship is 1st March 2013. รายละเอียดทุน / More Information :?โรงเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร แห่งมหาวิทยาลัยแลงแคสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เสนอทุนปริญญาเอก 6 ทุน ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร แก่นักเรียนในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และนักเรียนนานาชาติ ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 700,000 บาท (หมดเขต 1 มีนาคม 2556)
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment