ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกที่สถาบันไลบ์นิซในเยอรมนี

 
สมาคมไลบ์นิซร่วมกับ DAAD ประกาศให้ทุนวิจัยระดับสูงกับผู้ที่จบปริญญาเอก เพื่อไปทำวิจัยเพิ่มเติมที่ สถาบันไลบ์นิซ ในประเทศเยอรมนี โดยวันรับสมัครวันสุดท้ายของทุนนี้คือ 7 มี.ค.2013 The Leibniz ? DAAD Research Fellowship programme is jointly carried out by the Leibniz Association (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.) and the German Academic Exchange Service (DAAD). Leibniz-DAAD fellowships offer highly-qualified, international postdoctoral researchers, who have recently completed their doctoral studies, the opportunity to conduct research at the Leibniz Institute of their choice in Germany. Research Offerings Leibniz-DAAD research fellows can undertake their research at the 81 Leibniz Institutes listed in the following links: Section A: Humanities and Educational Research/Geisteswissenschaften und Bildungsforschung Section B: Economics, Social and Spatial Sciences/Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Raumwissenschaften Section C: Life Sciences/Lebenswissenschaften Section D: Mathematics, Natural Sciences and Engineering/Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften Section E: Environmental Research/Umweltwissenschaften Please note 1.Only Leibniz Institutes listed under the above links can accept fellows this year. 2.Projects that do not correspond with the activities of the chosen institute will not be considered. Terms of the Fellowship Fellowships can be awarded for 12 months and include: a monthly instalment of ?2,000; a monthly subsidy of ?58 to cover health, accident and personal liability insurance in Germany (fellows must cover additional costs of up to ?53 per month themselves); a two-month German language course in Germany (if desired). Application Requirements At the time of application, applicants for a Leibniz-DAAD Research Fellowship must neither hold German nationality nor have resided in Germany for more than six months. Applicants should?be able to prove their outstanding academic or research achievements,?have completed their studies with a PhD or equivalent qualification (no more than two years should have passed since graduation), and?have excellent knowledge of English.?Knowledge of German is welcome. Application Documents Applicants must submit the following documents in duplicate by post: 1. completed??Application for Leibniz-DAAD Research Fellowships??form; 2. recent passport size photograph (attached to the application form); 3. curriculum vitae; 4. list of publications (if any); 5. description of the research project (max. 3 pages); 6. detailed activity plan and timeline (max. 1 page); 7. abstract of the doctoral/PhD thesis (max. 3 pages); 8. two letters of recommendation, which may be from scholars of the applicant?s choice and must be enclosed in sealed envelopes or sent by the referees directly to the DAAD head office in Bonn by the closing date for applications; 9. copies of all academic degree certificates with certified translations in English or German; 10. copy of English language skills certification (e.g. TOEFL 550/213/80, IELTS: 6.0) not more than five years old. Incomplete applications and applications sent by email cannot be accepted or processed. Please note that by applying for a fellowship as part of the Leibniz-DAAD Research Fellowship programme, applicants automatically consent to the DAAD forwarding their documents and personal details to the Leibniz Association and its associated institutions, which will make the final decision. No personal details will be forwarded to third parties by the DAAD, the Leibniz Association or the Leibniz Institutes. Applications must be received in writing by the DAAD head office in Bonn German Academic Exchange Service (DAAD) Section 522 Kennedyallee 50 53175 Bonn by 7 March 2013 at the latest. This date is final and will be strictly enforced. Incomplete applications and applications received by email or after 7 March 2013 will not be considered for a fellowship. Contact Ms Cordula Behrsing Tel.:???+49 (0228) 882-781 Fax: +49 (0228) 882-9781 Email: behrsing@daad.de  
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment