ลบ แก้ไข

ฮาร์วาร์ดครองแชมป์ สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแห่งใหม่ "CWUR 2013"

 
ฮาร์วาร์ดครองแชมป์ สำนัก

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก วันนี้ มีข่าวอัพเดทของสำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยใหม่ของโลก ได้แก่ Center for World University Rankings (CWUR) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยสัญชาติซาอุดิ อาระเบีย ที่ได้เริ่มมีการประกาศการจัดอันดับสุดยอด 100 มหาวิทยาลัยโลกเป็นครั้งแรกในปี 2012 ที่ผ่านมา โดยล่าสุด CWUR ได้ทำการประกาศสุดยอด 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2013 ออกมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2013 ที่ผ่านมา

100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ของ CWUR ในปี 2013 มีมหาวิทยาลัยจากชาติมหาอำนาจหลายประเทศเข้ามาคว้าชัยหลายตำแหน่ง โดยมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกาสามารถคว้าอันดับไปได้ 57 มหาวิทยาลัย ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 แห่งเท่ากัน มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส 5 แห่ง ประเทศแคนาดา สวิสเซอร์แลนด์และอิสราเอล ประเทศละ 4 แห่ง และประเทศออสเตรเลียและเยอรมัน มีมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกประเทศละ 2 แห่ง ตามลำดับ

สำหรับมหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของโลก ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกาและจากประเทศอังกฤษ ดังนี้


อันดับที่ 1 HARVARD UNIVERSITY
อันดับที่ 2 STANFORD UNIVERSITY
อันดับที่ 3 UNIVERSITY OF OXFORD
อันดับที่ 4 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
อันดับที่ 5 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
อันดับที่ 6 COLUMBIA UNIVERSITY
อันดับที่ 7 UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY
อันดับที่ 8 PRINCETON UNIVERSITY
อันดับที่ 9 UNIVERSITY OF CHICAGO
อันดับที่ 10 YALE UNIVERSITY

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 100 แห่งของ CWUR เป็นความริเริ่มของ Dr. Nadim Mahassen ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก King Abdulaziz University ในเมือง Jeddah ของประเทศซาอุดิ อาระเบีย โดยใช้เกณฑ์การจัดอันดับโดยคำนึงถึงคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย คุณภาพในการสอนนักเรียน ชื่อเสียงของคณาจารย์และคุณภาพของงานวิจัย "โดยปราศจากการตอบแบบสำรวจและการส่งข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้ามาในการจัดอันดับ" ซึ่งการจัดอันดับของ CWUR มีความแตกต่างจากสำนักจัดอันดับนานาชาติที่รู้จักกันดี ได้แก่ Times Higher Education, QS World University Rankings และ Shanghai Rankings ของประเทศจีน


Dr. Kaycheng Soh แห่งศูนย์วิจัยการศึกษาประยุกต์ ของสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ (Centre for Applied Research in Education, National Institute of Education) ให้ความเห็นว่า การจัดอันดับของ CWUR มีตัวชี้วัด 7 ด้านที่แข็งแกร่ง จากคำอธิบายในระเบียบวิธีวิจัย (ระเบียบวิธีวิจัยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ CWUR 2013)

ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)

1. คุณภาพงานวิจัย-การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียง 
-Quality of Research: I) Publications in reputable international journals
 
2. คุณภาพงานวิจัย-มีอิทธิพลในแวดวงวิชาการสูงจากรายงานวิชาการของ Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA
-Quality of Research: II) Highly-Influential Research
 
3.คุณภาพงานวิจัย-ได้รับการอ้างอิงถึงสูงในงานวิจัย
-Quality of Research: III) Citations
 
4.คุณภาพงานวิจัย-จำนวนสิทธิบัตรของนวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียน โดย The World Intellectual Property Organization หรือ (WIPO) จากฐานข้อมูลสหประชาชาติ
-Quality of Research: IV) Patents
 
5.ศิษย์เก่าผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดขององค์กรจากฐานข้อมูลของ Forbes Global 2000 (CEO positions at the world's top 2000 public companies)
-Alumni Employment
 
6. จำนวนศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือเหรียญทองระดับนานาชาติ
-Quality of Education
 
7.คุณภาพของคณาจารย์ในสถาบันผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เช่น Nobel Prize เป็นต้น
-Quality of Faculty
 
Dr. Kaycheng Soh จากสิงคโปร์ ยังวิเคราะห์ข้อแตกต่างของสำนักจัดอันดับ CWUR ไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งสำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกหลายแห่งยังใช้เกณฑ์เรื่องของการสำรวจความคิดเห็นและการส่งข้อมูลของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ โดยที่ Shanghai Rankings ของประเทศจีนซึ่งไม่ได้มีตัวชี้วัดที่สำคัญในด้านคุณภาพการศึกษานอกจากงานวิจัย รวมถึงคุณภาพในการสอนนักเรียน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ École Polytechnique ของประเทศฝรั่งเศส ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 301-400 ของเซี่ยงไฮ้

สำหรับสำนักจัดอันดับ QS มีเกณฑ์ในการจัดอันดับ 50% มาจากการสำรวจจากแบบสอบถาม และ 20% ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของนักเรียนต่ออาจารย์ ซึ่งในความเป็นจริงจำนวนอาจารย์ไม่ได้ส่งผลถึงคุณภาพทางการศึกษาที่แท้จริง

และสำนักจัดอันดับอย่าง Times ยังมีตัวชี้วัด 1 ใน 3 ที่ยังใช้การสำรวจความคิดเห็นมาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์

Dr. Mahassen แสดงความคิดเห็นว่า เกณฑ์ของตัวชี้วัดของ CWUR จะคำนึงถึงคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน ศักดิ์ศรีของนักวิชาการและงานวิจัยที่ตรวจสอบได้และเห็นเป็นรูปธรรม

ในการวิเคราะห์ของ Dr. Kaycheng Soh จากสิงคโปร์ พบว่า จากการจัดอันดับสุดยอด 100 มหาวิทยาลัยโลกของ CWUR นี้นั้น มีมหาวิทยาลัย 34 แห่งที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับอยู่ในสำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยของทั้ง 4 สำนัก แต่ก็มีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ติดอันดับเพียงแค่สำนักจัดอันดับเดียวซึ่งแสดงความแตกต่างของตัวชี้วัดดังกล่าว แต่นัยสำคัญของการจัดอันดับยังคงน่าสนใจและมองเห็นความตั้งใจในเบื้องหลังของความพยายามในการจัดอันดับที่น่านับถือ แต่ผลลัพธ์ดูเหมือนจะไม่รับประกันความพยายามดังกล่าว

Simon Marginson ศาสตราจารย์ของศูนย์อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ในออสเตรเลีย (Centre for the Study of Higher Education at the University of Melbourne) ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัย อธิบายกับสิ่งที่ไม่เห็นด้วยในการจัดอันดับของ CWUR เกี่ยวกับตัวชี้วัดบางอย่างที่ไม่ได้ชี้แจงเหตุผล เขากล่าวว่าตัวชี้วัดเรื่องงานวิจัยเป็นตัวบ่งชี้ความสำคัญมากกว่า เพราะปัจจุบันยังไม่มีตัวชี้วัดคุณภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ เขากล่าวว่าการจัดอันดับของ CWUR มีความท้าทายการจัดอันดับของประเทศจีนมากกว่า ในขณะที่ตัวชี้วัดที่มีความหลากหลายของ Times Higher Education ดูจะมีข้อได้เปรียบโดยรวมมากกว่า

สุดยอด 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก CWUR: WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2013


(คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายใหญ่)
บทความโดย : ต้นซุง eduzones
อันดับมหาวิทยาลัยโลก
CWUR: WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2013
แปล/เรียบเรียงNineteen nations in new ranking’s global top 100

 

                                        กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห


พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :
 

Tony Teerati ชม 2,392 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment