ลบ แก้ไข

รู้จัก 20 อันดับสุดยอด"มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส" เรียนต่อฝรั่งเศสห้ามพลาด : ตอนที่ 1

 
รู้จัก 20 อันดับสุดยอดมห

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก วันนี้ ได้รับอีเมลและข้อความจากผู้อ่านหลายท่านถึงการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศสเข้ามาเป็นจำนวนมากครับจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานเขียนบทความเกี่ยวกับ อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส (อันดับนานาชาติ) ขึ้นมาครับ

ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งภาษาฝรั่งเศสยังถือได้ว่าเป็น 1 ใน 10 ภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกอีกด้วย 
การที่จะมาเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศสนั้น ปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญานอกเหนือจากการเรียนการสอนในภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยครับ เช่นที่ Sciences Po Paris จัดได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียว เพราะมีหลักสูตรปริญญาร่วมกับสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกและมีการเรียนการสอนในภาษาอังกฤษกว่า 70 % โดยเฉพาะในระดับปริญญาโทครับ นอกจากนี้การเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและระบบการเรียกชื่อมหาวิทยาลัยในระบบตัวเลข ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างความเท่าเทียมกันของค่านิยมที่มีต่อมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี แม้จะมีชาวฝรั่งเศสหลายคนต้องการที่จะศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สั่งสมมานานอย่าง Université Paris-Sorbonne (Paris IV) และ Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne เป็นต้น 

สำหรับ อันดับมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส ที่นำเสนอในบทความนี้ เป็นการอ้างอิงจากการจัดอันดับของ QS World University Rankings ปี 2012-2013 โดยมีระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเน้นด้านการเรียนการสอน งานวิชาการ และความเป็นนานาชาติ จากตัวชี้วัด 6 ด้าน ได้แก่

1. ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation)  
2. การได้รับการยอมรับจากนายจ้างบัณฑิต (Employer Reputation)  
3. สัดส่วนของจำนวนนักเรียนต่ออาจารย์ (Faculty Student)  
4. สัดส่วนของอาจารย์นานาชาติ (International Faculty)  
5. จำนวนนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัย (International Students)  
6. จำนวนงานวิชาการที่ได้รับการอ้างอิงของอาจารย์ (Citations per Faculty)

เรามาดู อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส 20 อันดับ ที่นักเรียนต่างชาติไม่ควรพลาดที่จะทำความรู้จักกันครับ

อันดับที่ 20 Université de Lorraine


อันดับมหาวิทยาลัยในประเท

Université de Lorraine ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2012 จากการรวมสถาบันการศึกษาเก่าแก่ของประเทศฝรั่งเศส 4 สถาบัน ได้แก่ 

1. Henri Poincaré University สถาบันที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก่อตั้งในปี ค.ศ.1572
2. Université Nancy 2 มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะ จิตวิทยาและภาษาศาสตร์
3. Université Paul Verlaine - Metz, หรือ UPV-M มหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยี
4. l'Institut National Polytechnique de Lorraine หรือ INPL มหาวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษา ซึ่งเด่นในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เคมี และเกษตรกรรม ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1969

สาขาวิชาที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นเป็นพิเศษ ได้แก่ ภาษาและวรรณคดี กฎหมาย บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ครับ
อันดับที่ 20 Université Panthéon-Assas (Paris 2)

รู้จัก 20 อันดับมหาวิทยา

Pantheon-Assas University หรือ ปารีสที่สอง เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ ก่อตั้งในปีค.ศ.1970 ปารีสที่สองมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในสาขาวิชาด้านกฎหมายครับ  โดยชื่อเสียงในสาขาวิชาด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ของที่นี่มีความเก่าแก่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก (นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยยังไม่แยกตัวออกมาจาก มหาวิทยาลัยปารีส ที่ก่อตั้งในปีค.ศ. 1257) 

(ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจที่นี่)
(หลักสูตรปริญญาในภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูลสถานทูตฝรั่งเศสที่นี่)

อันดับที่ 19 Université Lille 1, Sciences et Technologie

รู้จัก 20 อันดับมหาวิทยา
รู้จัก 20 อันดับมหาวิทยา

Lille University of Science and Technology เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1854 มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญทางด้าน ชีววิทยา เคมี ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ธรณีวิทยา วิศวกรรมโทรคมนาคม การจัดการสิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม เครือข่ายศิษย์เก่าของที่นี่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากอีกด้วยครับ

(ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจที่นี่)
(หลักสูตรปริญญาในภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูลสถานทูตฝรั่งเศสที่นี่)

อันดับที่ 18 Université Montpellier 2, Sciences et Techniques du Languedoc

รู้จัก 20 อันดับมหาวิทยา

Montpellier 2 University มหาวิทยาลัยรัฐที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเศส ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1970 สาขาวิชาด้านฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ สัตววิทยา และนิเวศวิทยา ของที่นี่มีชื่อเสียงมาก โดยเฉพาะมีสถาบันวิจัยด้านเคมีระดับชาติที่สร้างผลงานวิจัยระหว่างประเทศมากมาย

(ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจที่นี่)
(หลักสูตรปริญญาในภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูลสถานทูตฝรั่งเศสที่นี่)

อันดับที่ 17 Université Paul Sabatier Toulouse III

รู้จัก 20 อันดับมหาวิทยา

Paul Sabatier University มหาวิทยาลัยรัฐเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นโรงเรียนชั้นสูงและอยู่ในเครือแห่งมหาวิทยาลัยของรัฐ Toulouse ในฝรั่งเศสแห่งนี้ มีประวัติยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1229 และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และมีการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1969 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมาจากชื่อของ Paul Sabatier นักเคมีรางวัลโนเบลซึ่งเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันสาขาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยได้แก่ เคมี การชลประทาน ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์และอวกาศยาน เป็นต้น

(ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจที่นี่)
(หลักสูตรปริญญาในภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูลสถานทูตฝรั่งเศสที่นี่)

อันดับที่ 16 Université Claude Bernard Lyon 1

รู้จัก 20 อันดับมหาวิทยา

Claude Bernard University Lyon 1 มหาวิทยาลัยรัฐในกรุง Lyon ของประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1833 จากการให้เกียรตินักฟิสิกส์ชื่อดังของฝรั่งเศส Claude Bernard โดยใช้เป็นชื่อมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่โดดเด่นระดับประเทศ ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแทบจะทุกสาขาวิชาครับ

(ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจที่นี่)
(หลักสูตรปริญญาในภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูลสถานทูตฝรั่งเศสที่นี่)

อันดับที่ 15 Université Paris Dauphine 

รู้จัก 20 อันดับมหาวิทยา

Paris Dauphine University มหาวิทยาลัยรัฐกลางกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1971 โดยสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ ถูกจัดให้มีอันดับที่ 5 ของประเทศฝรั่งเศส[อ้างอิง]จากการจัดอันดับของ Eduniversal Ranking สำนักจัดอันดับชื่อดังของประเทศครับ อีกทั้งสาขาวิชาด้าน คณิตศาสตร์ ก็มีชื่อเสียงระดับโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 18 ของโลก จากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีน เมื่อปี ค.ศ. 2012 อีกด้วย [อ้างอิง]

(ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจที่นี่)
(หลักสูตรปริญญาในภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูลสถานทูตฝรั่งเศสที่นี่)

อันดับที่ 14 Université Paris Descartes 

รู้จัก 20 อันดับมหาวิทยา

Paris Descartes University หรือ ปารีสที่ 5 มหาวิทยาลัยในเครือ มหาวิทยาปารีสที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1257 และได้ แยกตัวออกมาในปี ค.ศ. 1971 ปารีสที่ 5 เป็นมหาวิทยาลัยสุดยอดของประเทศฝรั่งเศสในด้าน แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะงานวิจัยในสาย จิตวิทยา นอกจากนี้สาขาวิชาทัตนแพทยศาสตร์ และ เภสัชศาสตร์ ก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติอีกด้วย

(ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจที่นี่)
(หลักสูตรปริญญาในภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูลสถานทูตฝรั่งเศสที่นี่)

อันดับที่ 13 Université Bordeaux 1, Sciences Technologies

รู้จัก 20 อันดับสุดยอดมห

University of Bordeaux 1 มหาวิทยาลัยรัฐกลางกรุง Bordeaux ของประเทศฝรั่งเศส มีชื่อเสียงด้าน ประสาทวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครับ

(ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจที่นี่)
(หลักสูตรปริญญาในภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูลสถานทูตฝรั่งเศสที่นี่)

อันดับที่ 12 École des Ponts ParisTech

รู้จัก 20 อันดับสุดยอดมห

École Nationale des Ponts et Chaussées หรือ "ปารีสเทค" หรือที่คนฝรั่งเศสจะเรียกชื่อเล่นว่า Ponts ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1747 เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศและมีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคมนาคม วิศวกรรมเครื่องกล คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการจัดการวิศวกรรมอุตสาหกรรม เป็นต้น

(ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจที่นี่)
(หลักสูตรปริญญาในภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูลสถานทูตฝรั่งเศสที่นี่)

อันดับที่ 11 Université Joseph Fourier - Grenoble 1

รู้จัก 20 อันดับสุดยอดมห

Joseph Fourier University มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐ จากเมือง Grenoble ของประเทศฝรั่งเศส มีประวัติที่ยาวนั้นมาตั้งแต่ใช้ชื่อ Université Grenoble I (Grenoble I University) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1971 ชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS ในปี ค.ศ. 2012 และมหาวิทยาลัยยังมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมากมาย เช่น เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น 

(ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจที่นี่)
(หลักสูตรปริญญาในภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูลสถานทูตฝรั่งเศสที่นี่)

> รู้จัก 20 อันดับสุดยอด"มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส" เรียนต่อฝรั่งเศสห้ามพลาด ตอนที่ 2

บทความโดย : ต้นซุง eduzones
Credit:
TOP UNIVERSITIES

Photo Credits : www.etudinfo.com, www.lavoixletudiant.com, www.univ-montp1.fr, micefa.org
 

                                        กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :

 

Tony Teerati ชม 24,254 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment