ลบ แก้ไข

ญี่ปุ่นประกาศ "ยกเว้นวีซ่าระยะสั้นเข้าประเทศ" ให้กับคนไทย

 
ญี่ปุ่นประกาศ ยกเว้นวีซ่

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก วันนี้กลับมาอัพเดทข่าวร้อนที่หลายคนรอคอยกับประกาศการ ยกเว้นวีซ่าระยะสั้นเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย และประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนครับ
 
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีจุดประสงค์เพื่อจะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในระยะสั้น โดยมาตรการผ่อนผันวีซ่านี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยครับ ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้เตรียมการในช่วงสุดท้ายเพื่อที่จะให้มีผลการบังคับใช้ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ของประเทศญี่ปุ่น (ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) 
 
ฉะนั้นเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นได้ผลสรุปของวันที่จะเริ่มบังคับใช้ รวมทั้งรายละเอียดของระยะเวลาการพำนักในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะประกาศใช้ทราบในโอกาสต่อไป 

                                       ประกาศจาก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
                    ญี่ปุ่นประกาศ ยกเลิกวีซ่
 
กรณีของผู้ยื่นที่มีแผนการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลาอันใกล้นี้ ให้ระมัดระวังและคำนึงถึงกำหนดวันที่จะแจ้งประกาศการบังคับใช้ ทั้งนี้วีซ่าที่ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้มีการออกให้ก่อนเริ่มมาตรการยกเว้นวีซ่านั้นจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
 
สำนักข่าวหลายสำนักของญี่ปุ่นได้เผยแพร่รายงานข่าวการให้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นมีมาตรการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ เช่น TV Tokyo, NHK, Nikkei โดยรายงานถึงมาตรการที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ

                       

โดย NHK ได้นำเสนอข่าวการยกเลิกวีซ่าระยะสั้นจากการแถลงค์ของนายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะ ขณะร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีใจความในเรื่องการตัดสินใจที่จะยกเว้นข้อกำหนดในการขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว ดังนี้

1. ยกเว้นวีซ่าระยะสั้นให้กับ :
ประเทศไทย และ ประเทศมาเลเซีย (Allow Shot-Term Stay Without Visas)
 
2. อัพเกรดวีซ่าเป็น Multiple Visa (เดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง) ให้กับ :  
ประเทศเวียดนาม และ ประเทศฟิลิปปินส์ (Grant Multiple-Entry Visas)
 
3. อัพเกรดให้ Multiple Visa ที่ยาวนานขึ้นให้กับ :
ประเทศอินโดนีเซีย (Extend the Period  for Multiple-Entry Visas)
       
สำหรับนโยบายผ่อนผันข้อกำหนดด้านวีซ่าของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรายงานสถิติว่า เมื่อปีพ.ศ.2555 มีนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เป็นจำนวนกว่า 780,000 คนอีกด้วย 

บทความ : ต้นซุง eduzones
อ้างอิง :
NHK : Japan to ease visa rules for Asian tourists 
Nikkei : 東南ア向けビザ緩和を正式決定 タイ・マレーシアは取得免除  
TV Tokyo : タイ・マレーシア ビザ免除
Japan Information Service Embassy of Japan in Bangkok


                                      กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห
พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :

 

Tony Teerati ชม 1,786 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment