ลบ แก้ไข

ฝรั่งเศสปฏิรูปการศึกษา เผยนโยบายดึงดูดนักเรียนต่างชาติ

 

ฝรั่งเศสปฏิรูปการศึกษา เ

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ พบกับมองการศึกษาโลก อีกครั้งหนึ่งแล้วกับ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่สำคัญในวงการการศึกษานานาชาติครับ 

เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลสังคมนิยมของประเทศฝรั่งเศสได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหารของประเทศ และในขณะเดียวกันก็มีการปฏิรูปการศึกษาในหลายเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องการนักเรียนต่างชาติทั้งหลาย เช่นในเรื่องกฎระเบียบสำหรับการจ้างงานนักเรียนนอกสหภาพยุโรป (non-European students) อันได้แก่นักเรียนจากเอเชียรวมถึงไทย และกฎหมายเกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลจะทำการปฏิรูปการศึกษาเพื่อกระตุ้นนักเรียนต่างชาติให้เข้ามาเรียนในประเทศฝรั่งเศสมากขึ้นและส่งเสริมให้มีโอกาสในการทำงานระหว่างประเทศอีกด้วย                                  ระบบการศึกษาชั่นสูงของประเทศฝรั่งเศส

ภายใต้การปฏิรูปการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติในประเทศฝรั่งเศส "Guéant circular" ซึ่งเป็นนโยบายการให้วีซ่าทำงานแก่บัณฑิตนักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาในประเทศฝรั่งเศส จากเหตุการณ์ที่นำไปสู่การปฏิรูปดังกล่าวคือ มีการศึกษาสถิติที่ที่สำคัญโดยมีการสำรวจในเดือนพฤษภาคม เมื่อปีค.ศ.2011 ว่ามีนักเรียนต่างชาตินอกสหภาพยุโรป ที่จบการศึกษาจากฝรั่งเศสและได้ทำงานกับบริษัทและหน่วยงานด้านวิชาการในประเทศฝรั่งเศสต้องออกจากประเทศฝรั่งเศสเพราะกฎหมายที่ไม่ส่งเสริมการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนต่างชาติ อันนำมาสู่การยกเลิกกฎหมายดังกล่าวของ Claude Guéant รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาเมื่อครั้งหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง

 
                             
                               Claude Guéant รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศส

ในการจัดอันดับครั้งล่าสุด ประเทศฝรั่งเศสมีอันดับที่ต่ำลงจากอันดับที่ 3 ไปอยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดของนักเรียนต่างชาติ ซึ่งประเทศเยอรมนียังคงได้รับความนิยมสูงสุด ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสเองก็มีค่าธรรมเนียมทางการศึกษาที่ต่ำมาก เช่น การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเพียง 380 ยูโร หรือ 15,200 บาทต่อปีเท่านั้น

จากรายงานของสมาพันธ์นักวิจัยรุ่นเยาว์ หรือ Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) ว่าปัจจุบันมีนักเรียนปริญญาเอกในประเทศฝรั่งเศสประมาณ 70,000 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติถึง 41% และ 24 % ของบัณฑิตปริญญาเอกกว่า 6.4 ล้านคนเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งเข้ามาเรียนในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ โดย 1 ใน 4 ของนักเรียนต่างชาติมาจากแอฟริกาเหนือ 19 % มาจากในสหภาพยุโรป ส่วนชาติอื่นๆก็มาจากจีน บลาซิล เม็กซิโกและรัสเซีย ส่วนนักเรียนจากชาติที่ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญอย่าง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ไม่ค่อยพบในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส 

จากการรายงานล่าสุดของ 
Geneviève Fioraso รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส "French Ministry for Higher Education and Research" พบว่า นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาศึกษาปริญญาเอกในประเทศฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นจาก 3 % ในปี ค.ศ.2011 เป็น 12 % ในปัจจุบัน โดยมี 15 % ที่เป็นนักเรียนต่างชาติจากเอเชียและอเมริกา ซึ่งมี 11 % ที่มาจากทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนบัณฑิตต่างชาติที่จบการศึกษาในฝรั่งเศสทำงานต่อในโรงเรียนและวิทยาลัย ซึ่งความซับซ้อนของระบบราชการฝรั่งเศสทำให้บัณฑิตเหล่านี้ประสบปัญหาความยากลำบากในการทำงานเป็นอย่างมาก

สมาพันธ์ได้ทำการศึกษานักวิจัยชาวต่างชาติจำนวน 1,300 คน ถึงปัญหาในการทำงานดังกล่าว ซึ่งพบว่า มีปัญหาในการติดต่อของพวกเขากับสถานทูตในต่างประเทศ ระบบจังหวัดของประเทศฝรั่งเศสที่มีการควบคุมสิทธิในที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในการยื่นขอวีซ่าระยะยาว ซึ่งมีความจำเป็นในการเปิดบัญชีธนาคาร การเดินทาง การได้รับเงินเบี้ยเลี้ยง และประกันสังคม ซึ่งมีน้อยรายที่ได้รับการคุ้มครองเรื่องการรักษาพยาบาล และส่วนใหญ่มีการออกในอนุญาตสำหรับนักเรียนที่ไม่เหมาะสม

สมาพันธ์ได้กล่าวต่อว่า ประเทศฝรั่งเศสยังคงไม่ได้รับยกย่องในเรื่องการเป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับนักวิจัยหนุ่มสาวในระดับปริญญาเอกในขณะที่มีประชากรนักเรียนปริญญาเอกชาวต่างชาติกว่า 1 ใน 3 นอกจากนี้ยังพบว่า 56 % ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสุขภาพอีกด้วย

การปฏิรูปนักเรียนต่างชาติในประเทศฝรั่งเศส

ขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศการปฏิรูปเป้าหมายที่มุ่งให้ดึงดูดนักเรียนต่างชาติในเข้ามาศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศสมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนจากจีนและเกาหลีใต้ให้เข้ามาทำงานในประเทศฝรั่งเศสมากขึ้น

 
                                     
Geneviève Fioraso รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศส ขณะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในพิธีเปิด อาคารแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งปารีสเมื่อเดือนเมษายน 2013 (ข่าวเพิ่มเติมที่นี่)

โดยล่าสุดระหว่างการเยือนมหาวิทยาลัยนานาชาติปารีส หรือ Cité internationale universitaire de Paris ของ Geneviève Fioraso รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศส เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2013 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีได้กล่าวว่า "เราต้องการที่จะเปิดต้องรับนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้ามาศึกษาและทำวิจัยในประเทศฝรั่งเศสให้มากขึ้น โดยมีนัยที่สำคัญทางการเมือง อันจะเป็นการเผยแพร่ภาษาฝรั่งเศส และค่านิยมต่างๆให้กระจายสู่ทั่วโลก"

รัฐมนตรียังต้องการกระจายนโยบายการศึกษาแบบใหม่สู่กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่เกิดใหม่ หรือกลุ่ม "BRICs" เช่น ประเทศ บลาซิล อินเดีย รัสเซีย และจีน และยังคงสนใจที่จะเชื่อมโยงการศึกษาไปยังทวีปแอฟริกา เพื่อแลกเปลี่ยนในองค์ความรู้ที่น่าสนใจ และที่สำคัญโดยเฉพาะประเทศจีนที่กำลังส่งเสริมนโยบายทางเศรษฐกิจร่วมกันกับสหภาพยุโรป

มาตรการส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติในประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.2013

1. การปรับกฎหมายการพักอาศัยของนักเรียนต่างชาติ
2. การออกวีซ่านักเรียนที่ยาวขึ้น 2 ถึง 3 ปี อันเป็นการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการต่ออายุวีซ่า
3. "one-stop shops" จุดบริการแบบครบวงจรด้านวิชาการ
4. กฎหมายแรงงานที่ผ่อนผันการทำงานสำรับนักเรียนต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
5. ปฏิรูปการเรียนการสอนนอกเหนือจากภาษาฝรั่งเศส โดยคาดหมายที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนใน "ภาษาอังกฤษ" ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศชาตินิยมฝรั่งเศสในขณะนี้


การปฎิรูปครั้งนี้จะนำไปสู่ช่องทางที่สดใสมากขึ้น แต่เพื่อให่ไม่ห่างไกลจากภาษาฝรั่งเศส นักเรียนต่างชาติควรมาศึกษาต่อยังประเทศฝรั่งเศส

แปล/เรียบเรียง : ต้นซุง eduzones
บทความเพิ่มเติม : Reforms aim to attract more foreign PhD students

References : 
Cité internationale universitaire de Paris , la Cité internationale universitaire de Paris a inauguré L/OBLIQUE, lh4.googleusercontent.com, www.lefigaro.fr
Photo Credit : unpidf.univ-paris1.fr

                                   กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห
พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :

 

Tony Teerati ชม 1,496 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment