ลบ แก้ไข

ปัญหาการเก็บค่าเล่าเรียนของกลุ่มประเทศนอร์ดิก

 

ปัญหาค่าเล่าเรียนที่ไม่ฟ

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก วันนี้พาทุกคนที่สนใจการศึกษาในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียมาดูประเด็นทางการศึกษาและนโยบายที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านค่าเล่าเรียนกันสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆกันครับ

จากรายงานวิจัยการศึกษาของสภาวิจัยของกลุ่มประเทศนอร์ดิก ณ กรุงโคเปนเฮเกน พบว่าในปี ค.ศ. 2010 มีนักเรียนต่างชาติที่เรียนอยู่ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic countries) 5 ประเทศ อันได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ถึง 68,256 คน อันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง 117 % จากการรายงานในปีค.ศ. 2005 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนของกลุ่มประเทศนอร์ดิกเองซึ่งมีอยู่ 5.8 % ของประชากรนักเรียนทั้งหมดกว่า 1,180,000 คน ในปีการศึกษาล่าสุด

โดยเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีสัดส่วนนักเรียนต่างชาติต่อนักเรียนในประเทศสูงที่สุดในกลุ่ม ถึง 8.6 % จากนักเรียนทั้งหมด และสวีเดนเป็นประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมากที่สุดถึง 27,859 คน จากประชากรทั้งหมดของ 5 ประเทศซึ่งมีกว่า 26 ล้านคน ทั้งนี้การวิจัยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาค่าเล่าเรียนของนักเรียนต่างชาติที่บางประเทศในกลุ่มส่งเสริมให้นักเรียนต่างชาติเรียนฟรีมาอย่างยาวนาน

การอุดมศึกษาของกลุ่มประเทศนอร์ดิปฏิเสธไม่ได้ว่า "ในตลาดโลกที่แท้จริงนั้นการแข่งขันเป็นเรื่องที่ยากและสถาบันการศึกษาต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่ดีที่สุด"

ไม่กี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกมีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้เงินภาษีของประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาฟรีให้กับนักเรียนต่างชาติ โดยเดนมาร์กเป็นประเทศแรกที่เริ่มเก็บค่าเล่าเรียนในปี ค.ศ.2006 ฟินแลนด์อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองผลกระทบการจัดเก็บค่าเล่าเรียน ตามกรอบในปีค.ศ.2010-2014 สวีเดนเริ่มจ่ายค่าเล่าเรียนในปีค.ศ.2011 ในขณะที่ไอซ์แลนด์และนอร์เวย์ไม่เคยเก็บค่าธรรมเนียมเลย

จากรายงาน ยังได้มีการศึกษาผลกระทบของการขึ้นค่าเล่าเรียน และระบบที่ใช้ในประเทศต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการสำรวจโครงการทุนการศึกษาและและศึกษาการทำงานของพวกเขาเพิ่มเติม โดยจุดมุ่งหมายของการวิจัยคือการให้ความรู้พื้นฐานและความร่วมมือต่อไปในภูมิภาค

กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของงานวิจัยคือศึกษาผลกระทบต่อ นักเรียนต่างชาติจากกลุ่มประเทศนอกสหภาพยุโรป Non-European Union-European Economic Area (Non-EU-EEA) (เช่นนักเรียนจากประเทศในกลุ่มเอเชีย เป็นต้น) ซึ่งมีการสำรวจและแนะนำค่าธรรมเนียม ความสนใจด้านการศึกษาในอนาคต ความน่าสนใจของหลักสูตร รวมถึงค่าเล่าเรียนทางการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยอีกด้วย

นักวิจัยได้ทำการสัมภาษณ์นักวิชาการและหน่วยงานแนะแนวการศึกษากว่า 40 คน นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบผลกระทบของค่าเล่าเรียนในสหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์อีกด้วย

สถิติค่าเล่าเรียนของนักเรียนต่างชาติในกลุ่มประเทศนอร์ดิก

ประเทศสวีเดน


ปัญหาค่าเล่าเรียนที่ไม่ฟ

ในปี ค.ศ.2010 นักเรียนต่างชาติมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าธรรมเนียมถูกนำมาใช้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง มีการนำมาใช้ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ส่วนระดับปริญญาเอก ยังคงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา นักเรียนต่างชาติจากกลุ่มประเทศเอเชียที่เข้ามาเกิดภาวะช็อคกับเรื่องดังกล่าวอันส่งผลให้มีการปรับตัวลดลงของจำนวนนักเรียนต่างชาตินับแต่นั้นเป็นต้นมา

ประเทศฟินแลนด์


ปัญหาค่าเล่าเรียนที่ไม่ฟ

ในปี ค.ศ.2005-2010 มีการเพิ่มขึ้นขึ้นของนักเรียนต่างชาติในกลุ่ม Non EU-EEA ถึง 102 % ในมหาวิทยาลัย และ 137 % ในสถาบันอาชีวะ 

มีหลักสูตร จำนวน 41 หลักสูตร จาก 399 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และ 10 หลักสูตรของสถาบันอาชีวะ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สถาบันด้านการบินที่เสนอค่าธรรมเนียมจะต้องเสนอปริญญาโทที่มีการให้ทุนการศึกษาและสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 
ประเทศนอร์เวย์


ปัญหาค่าเล่าเรียนที่ไม่ฟ

ในช่วงปี ค.ศ.2005-2012 นอร์เวย์มีสัดส่วนนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้นถึง 56 % โดยในปี ค.ศ.2012 มีนักเรียนต่างชาติในประเทศถึง 16,000 คน ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติในสหภาพยุโรปจำนวน 8,200 คน และ 7,260 คน เป็นนักเรียนต่างชาติจากนอกสหภาพยุโรป ในประเทศนอร์เวย์นักเรียนทั่วไปไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทางการศึกษา แต่หลายคนก็กังวลว่ามันก็อาจเข้าสู่ภาวะกดดันได้ภายในอีก 5-10 ปีข้างหน้า

ประเทศไอซ์แลนด์


ปัญหาค่าเล่าเรียนที่ไม่ฟ

ไอซ์แลนด์พบว่ามีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น โดยเห็นได้จากนักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนาที่เข้ามาเรียนเพราะไม่สามารถจ่ายได้จากกลุ่มประเทศที่มีค่าเล่าเรียน อัตราประชากรที่ต่ำของประเทศ ส่งผลให้มีนักเรียนต่างชาติสนใจเข้ามาเรียนอยู่บ้าง โดยเป็นนักเรียนจากสหภาพยุโรป 852 คน และ นักเรียนจากนอกสหภาพยุโรป 218 คน จากสถิติในปีค.ศ. 2010 แต่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีนักเรียนต่างชาติเพิ่มจำนวน จาก 45 % เป็น 86 % ตามลำดับ

ประเทศเดนมาร์ก

ปัญหาค่าเล่าเรียนที่ไม่ฟ

ในประเทศเดนมาร์กมีค่าเล่าเรียนที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย แต่ส่วนเกินที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับนั้นจะนำไปใช้เพื่อทุนการศึกษา บางสถาบันมีการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครประมาณ 105-150 ยูโร

นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาเรียนหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ และยังมีรายงานการเพิ่มขึ้นของนักเรียนนอกสหภาพยุโรปในช่วงปี ค.ศ.2008 

หนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียกล่าวว่า "ความจริงราคาอาจเป็นเครื่องวัดระยะทางของค่าโดยสาร คุณอาจจะจ่ายเพื่อเรียนวิศวกรรมศาสตร์ในเดนมาร์กได้เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกา และมีคนพิจารณาเข้าเรียนมันมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆในยุโรป แต่ในขณะเดียวกันหลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์ของประเทศเดนมาร์กก็ยังคงมีราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ" 

แปล/เรียบเรียง : ต้นซุง eduzones
Fees and international students in Nordic nations, Jan Petter Myklebust                                            กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :
 

Tony Teerati ชม 1,498 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment