ลบ แก้ไข

ฮ่องกงปฏิรูปการศึกษา ชูนโยบายเจ้านวัตกรรมการศึกษา

 
ฮ่องกงปฏิรูปการศึกษา ชูน

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งกับข่าววงการการศึกษาต่างประเทศที่สำคัญมากในช่วงนี้ คงหนีไม่พ้นการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงครับ ซึ่งล่าสุดมีการรายงานว่ามีการปรับโครงสร้างการศึกษาและตัวชี้วัดการปฏิรูปในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอันเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสื่อเป้าหมายของความสำเร็จของคุณภาพชีวิตในอนาคตด้วย

การปฏิรูปการศึกษาของฮ่องกงครั้งนี้นั้นเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ.2000 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษาของฮ่องกงในทุกภาคส่วน โดยระบบการศึกษาฮ่องกงปัจจุบันนั้นมีการศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบ 3 ปีในระดับปริญญาตรี การปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นทำให้มีการเพิ่มปีการศึกษาเป็น 4 ปีสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีเมื่อเดือนกันยายน ปีค.ศ.2012 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในปีการศึกษาแรกของหลักสูตรใหม่จะเรียนหลักสูตร 4 ปี ควบคู่ไปกับนักเรียนรุ่นพี่ที่ยังคงเรียนในหลักสูตร 3 ปี

เป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาของผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการการศึกษาอย่างฮ่องกง ได้แก่ การขยายโอกาสทางการศึกษา และการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานการปฏิรูปการศึกษาของฮ่องกง 

โดยการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้มีการปรับจำนวนปีของการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก 3 ปี เป็น 4 ปี ส่วนในระดับมัธยมศึกษามีการลดหลักสูตรการศึกษาจาก 13 ปี เป็น 12 ปี โดยรัฐบาลคาดหมายว่าการนักเรียนมัธยมจะมีโอกาสในการเลือกทางเดินในการศึกษาวิชาชีพ อาชีวะ และปริญญาตรีที่พวกเขาต้องการเรียนต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จากการศึกษาในรูปแบบเก่านั้น ฮ่องกงมีโรงเรียนเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่มีสิทธิในการเตรียมสอบนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกว่าการสอบ Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่เรียน จากรายงานของ สำนักคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการสอบและการประเมินด้านการศึกษาแห่งฮ่องกง (Curriculum Development Council and the Hong Kong Examinations and Assessment Authority) ว่า มีนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ลงทะเบียนเรียนในปีค.ศ.2011-2012 มากกว่า 85 % เลยทีเดียว

รายงานการปฏิรูปการศึกษายังชี้ให้เห็นปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากถึง 2 ใน 3 ของปีค.ศ.2012 จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่รับประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาฮ่องกง หรือ Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE) อันเป็นเอกสารสำคัญในการนำไปประกอบการสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆในฮ่องกง ซึ่งฮ่องกงจะผลักดันให้ HKDSE และ 
HKALE นี้ ให้มีสถานะเทียบเท่า A-Level ของการศึกษาในระดับนานาชาติของสหราชอาณาจักรอีกด้วย

ฮ่องกงปฏิรูปการศึกษา ชูน

ตัวอย่างนักเรียนจาก HANG SENG SCHOOL OF COMMERCE ที่สอบได้คะแนน 5A และ 6A จากการสอบ Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE) ซึ่งมีวิชาที่สำคัญ ได้แก่ Business Studies, Principles of Accounts, Mathematics & Statistics, Computer Applications, Economics, Use of English, Chinese Language & Culture และ Liberal Studies

นอกจากนี้โดยรายงานระบุว่ามีนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นถึง 40% อันเป็นผลทำให้มีนักเรียนลงทะเบียนเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น 23 % เพื่อเทียบกับระบบการศึกษาแบบเก่าซึ่งเพิ่มเพียง 18 % โดยมี 7 % ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศยังมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันกันสูง เช่น อ๊อกซฟอร์ด ในสหราชอาณาจักร และเยล ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

นอกจากสหราชอาณาจักรแล้วนักเรียนฮ่องกงเลือกเรียนต่อยังจีนแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้นักเรียนยังเลือกเรียนต่อออสเตรเลีย ประมาณ 14 % และ 13 % สำหรับสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน

สำหรับความเป็นห่วงในเรื่องการปฏิรูปการศึกษานั้น มีการเตรียมความพร้อมโดยการสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกว่า 17,000 คน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชน จำนวนกว่า 20,000 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการปฏิรูปการศึกษา โดยต้องเน้นความสมดุลระหว่าง

1.วิชาการ (academic learning)
2.กิจกรรม (non-academic activities)
3.การศึกษาอิสระ (liberal studies)
4.การเรียนรู้เชิงประยุกต์ (applied learning) และ
5.การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้านอื่นๆ (other learning experiences)


ซึ่งทั้ง 5 เรื่องจำเป็นต้องรวมอยู่ในหลักสูตรการศึกษาใหม่ของฮ่องกง

จากการเผยแพร่ความคิดการปฏิรูป มีเสียงสะท้อนที่ค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวกจากนักศึกษามหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามสำนักพัฒนาหลักสูตรอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นในบางเรื่องที่สำคัญและมีผลกระทบเช่น ภาระงานของครูและนักเรียนที่มีมากเกินไปตามการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นในการปฏิรูปการศึกษา

เสียงสะท้อนหนึ่งจาก Professor Mary James ผู้อำนวยการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร กล่าวว่า "ฮ่องกงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนสำหรับการศึกษานานาชาติ ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นตะวันตกและตะวันออก โครงการหลักสูตรการศึกษาใหม่จะดึงดูดนักเรียนจากจีนแผ่นดินใหญ่และภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก และเคมบริดจ์เองก็ยินดีที่จะรับ HKDSE เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย" (โดยปกติผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษานอกสหราชอาณาจักรที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรต้องผ่านการสอบ A-Level หรือ เข้าเรียนหลักสูตร Foundation ก่อนเป็นเวลา 1 ปี)

Professor Mary James กล่าวเสริมว่า ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมดังกล่าวเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญ การศึกษาระบบอื่นๆจะเรียบรู้การปรับตัวของฮ่องกง ฮ่องกงที่การผลักดันจากอุดมการณ์ของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาโดยปราศจากการเมือง แต่ความท้าทายยังคงมีเพิ่มขึ้นเมื่อพรรคการเมืองจะแสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องนี้ในอนาคต เรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องใหม่และควรคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับ


แปล/เรียบเรียง : ต้นซุง eduzones

                                          กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :
 

Tony Teerati ชม 2,725 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment