ลบ แก้ไข

เปิดรอบสอง "1 อำเภอ 1 ทุน" รุ่น 4 รับ 17 มิ.ย.56 นี้ 1,758 ทุน

 
เปิดรอบสอง 1 อำเภอ 1 ทุน

 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนแจ้งข่าวดีที่ประชุมอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ซึ่งจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม โดยเปิดรับสมัคร 17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556 
 
 
รายละเอียดการเปิดรับ
 
นายพงศ์เทพเผยว่าที่ประชุมได้รับทราบว่าตามที่ได้เปิดให้มีการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ1 ทุน รุ่นที่ 4  จำนวน 1,846 ทุน ปรากฎว่ามีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก รวม 98 คนจากทุน 2 ประเภท คือ ทุนประเภทที่ 1 เรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน 12 คน และ ทุนประเภทที่ 2 เรียนดี ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว ไปศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นสาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 86 คน จึงยังเหลือทุนอีก 1,758 ทุน 

ที่ประชุมจึงอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ซึ่งจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม โดยเห็นชอบใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวทางเดิมจากการสอบในรอบแรก คือ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมในการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เพื่อเป็นเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นมาตรฐานที่เท่าเทียมกันกับรอบแรก 
 
ส่วนกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอให้ปรับเกณฑ์เพื่อเด็กอาชีวศึกษามีโอกาสมากขึ้นนั้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การสอบไม่ได้แบ่งประเภทอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาการจะปรับเปลี่ยนจึงยาก อีกทั้งข้อสอบเน้นวิชาสามัญเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนจะต้องมีความรู้ในวิชาเหล่านี้ ส่วนการเสนอให้ในรุ่นที่ 5 มีการแบ่งประเภททุนแยกเป็น 1 จังหวัด 1 อาชีวะ นั้น สอศ.มีการเสนอเช่นกันแต่ยังไม่ได้มีการพิจารณาครั้งนี้มุ่งเน้นที่รุ่นที่ 4 ก่อน 
 
สำหรับระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่สอง มีดังนี้ 
 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ พฤษภาคม-มิถุนายน 2556 
 
- รับสมัคร 17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556 
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30 สิงหาคม 2556 
 
- สอบข้อเขียน 13 ตุลาคม 2556 
 
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 29 พฤศจิกายน 2556 
 
- สอบสัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 2556 
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 30 ธันวาคม 2556 
 
- รายงานตัว 6-10 มกราคม 2557 
 
- ปฐมนิเทศ มีนาคม 2557 
 
- เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษาและวัฒนธรรม เมษายน 2557 เป็นต้นไป (ซึ่งในครั้งนี้ผู้รับทุนจะมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ มากขึ้น)
 
- ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ กันยายน 2557

                                     กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :
 

Tony Teerati ชม 2,028 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment