ลบ แก้ไข

เรียนต่อญี่ปุ่น การเตรียมตัว และ เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

 

เรียนต่อญี่ปุ่น การเตรีย

โคนิจิวะ !! สวัสดีชาว Interscholarship เป็นภาษาญี่ปุ่นครับ วันนี้ มองการศึกษาโลก จะพาทุกคนมาเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมเอกสารให้พร้อม และรู้เท่าทันช่วงเวลาการสมัครสอบศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ

เกร็ดความรู้พร้อมสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

ชาว Interscholarship ที่สนใจสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น สิ่งสำคัญอันดับแรกคือขอให้เตรียมฟิตสมองเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เพราะการสื่อสารในชีวิตประจำวันยังคงต้องอาศัยภาษาญี่ปุ่นเป็นสำคัญ แม้มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ มหาวิทยาลัยเคโอ มหาวิทยาลัยโตเกียว (รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีโครงการพัฒนาการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ Global30 ค้นหา >หลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุ่น< ที่นี่) ที่มีหลักสูตรนานาชาติและนักเรียนต่างชาติเป็นอันดับต้นๆของประเทศแล้วก็ตาม อย่างไรเราก็คงอยากไปเที่ยวต่างจังหวัด ค้นคว้าเอกสาร ทำงานและพูดคุยกับเพื่อนๆ และอาจารย์คนญี่ปุ่น ซึ่งอาจจะยังไม่สันทัดในภาษาต่างบ้านต่างเมืองคล้ายเราคนไทยมากนักครับ

สำหรับผู้ที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตร 12 ปี ตามระบบการศึกษานานาชาติ และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

และผู้ที่จะสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องดำเนินการหาอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้ได้ก่อนการสมัครครับ

เริ่มยังไงดีนะ !!

ขั้นตอนแรก ศึกษาขึ้นตอนการสมัครเรียน 

1. ศึกษากำหนดการเปิดรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครจากเว็บไซต์ของคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่จะสมัครเรียนต่อ
2. ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครและแบบฟอร์มจากเว็บไซต์
3. ชำระค่าสมัครสอบผ่านธนาคารในประเทศ  เตรียมเอกสารและส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานของคณะ ฯ ที่สมัครตามที่ระบุไว้ในคู่มือการสมัคร
4. การคัดเลือกมี 2 ขั้นตอน ได้แก่ คัดเลือกจากเอกสาร และ มีการสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านการคัดเลือกจากเอกสาร) 
5. ประกาศผลการคัดเลือกขั้นตอนต่าง ๆ ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล

ไปเรียนต่อจังหวัดไหนของญี่ปุ่นดี ค่าครองชีพเป็นยังไง ?

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนักศึกษาต่างชาติ โดยการสำรวจของ JASSO จะตกอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 35,000-40,000 บาท ต่อเดือนครับ ทั้งนี้จังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้ เช่นที่คิวชู และตอนเหนือ เช่นที่ ฮอกไกโด จะมีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าเมืองหลวงอย่างโตเกียว

เรียนต่อญี่ปุ่น การเตรีย

เอกสารในการสมัครเรียนต่อปริญญาตรี-ปริญญาเอกที่สำคัญ


แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินการสมัครเรียนต่อแยกกันครับ เอกสารหลักๆที่ใช้สมัครเข้าเรียนต่อมีดังต่อไปนี้

1.ใบสมัครของมหาวิทยาลัย
2. เอกสารประวัติส่วนตัว
3. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (สำหรับนักเรียนมัธยมปลายใช้ ผลการเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือหลักสูตร 12 ปี)
4. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
5. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้อำนวยการโรงเรียน 
6. ใบรับรองแพทย์
7. ใบรับรองคนต่างด้าว (กรณีอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
8. รูปถ่าย (เตรียมไว้เยอะๆและหลายขนาดครับ)
9. เอกสารความสัมพันธ์กับผู้ค้ำประกัน
10. ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สำหรับเรียนต่อในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป และคะแนน EJU) หรือผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (80 คะแนนขึ้นไป) หรือ IELTS (6.0 ขึ้นไป)

 
ช่วงเวลาในการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

เดือนเมษายน - พฤษภาคม (ค้นหาข้อมูลของสถานศึกษารวมถึงหลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อและติดต่อขอใบสมัคร)
เดือนมิถุนายน (การสอบ Examination for Japanese University Admission for International Student: EJU ครั้งที่ 1)
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม (ยื่นใบสมัครเข้ามหาวิทยาลัย)
เดือนพฤศจิกายน (การสอบ Examination for Japanese University Admission for International Student: EJU ครั้งที่ 2)
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ (การสอบของมหาวิทยาลัย)
เดือนมกราคม - มีนาคม (ดำเนินการเรื่องใบรับรองสถานภาพการพำนัก/วีซ่า)
เดือนเมษายน (เข้าเรียนในสถานศึกษา)

* นอกจากนี้หลายมหาวิทยาลัย ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมเพิ่มเติมอีกด้วย โปรดติดตามได้จากคณะสาขาวิชาที่สนใจเพิ่มเติม

การสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

จะมีการพิจารณาคัดเลือกที่สำคัญ โดยดูจาก
1. การพิจารณาจากเอกสาร
2. การทดสอบความรู้ทางวิชาการ (ของมหาวิทยาลัย)
3. การสอบสัมภาษณ์
4. การเขียนเรียงความ
5. การทดสอบความถนัดและความสามารถ (อื่นๆ)
6. ผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) ระดับ N2 ขึ้นไป
7. การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (Examination for Japanese University Admission for International Student: EJU)
8. สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL ประมาณ 80 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 6.0-6.5 ขึ้นไป (หรืออาจต้องสอบ GRE เพิ่มเติม ตามแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นๆเรียก แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลเรียกคะแนน GRE เพิ่มเติม)

ราคาที่พักและค่าครองชีพ เป็นอย่างไรบ้าง ?

ราคาที่พักและที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติมีให้เลือกหลายแบบครับ ทั้งหอพักของมหาวิทยาลัย หอพักเอกชน ลองเลือกศึกษาราคาดูจากชาร์ตด้านล่าง หอพักมหาวิทยาลัยจะราคาถูกกว่าและปลอดภัยมากกว่าการพักในหอพักเอกชนครับ


เรียนต่อญี่ปุ่น การเตรีย

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับสาระเตรียมตัวเรียนต่อญี่ปุ่นที่ Interscholarship นำมาฝากในวันนี้ ตอนหน้าเราจะมาดูบรรยากาศ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยชื่อดังในญี่ปุ่น เอาใจชาว Interscholarship ที่กำลังจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยกันครับ

(ดูเลย ! มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น
10 สุดยอดมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่นห้ามพลาด)

บทความโดย : ต้นซุง eduzones
ขอบคุณข้อมูล
kooru.com, goo.ne.jp, jasso.go.jp, technos-jpschool.ac.jp

                                        กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :

 

Tony Teerati ชม 7,250 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment