ลบ แก้ไข

บางมด แชมป์ที่ 1 ไทย ผลอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยเอเชีย โดย THE ปี 2013

 
                    

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ พบกับ มองการศึกษาโลก อีกครั้งหนึ่งกับการประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัยของ Times Higher Education ซึ่งได้ประกาศ อันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยเอเชีย (Asia University Rankings 2013 Top 100) เป็นครั้งแรกประจำปี 2013 จำนวน 100 มหาวิทยาลัย โดยมี มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) ครองอันดับที่ 1 ของเอเชียได้สำเร็จ ตามมาด้วย มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) และ มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong) ตามมาเป็นลำดับที่ 2 และ 3 ครับ

การจัดอันดับของสำนักจัดอันดับชื่อดังของอังกฤษในครั้งนี้นั้น มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับถึง 3 แห่ง จากจำนวน 100 แห่ง ได้แก่ อันดับที่ 55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี อันดับที่ 61 มหาวิทยาลัยมหิดล และ อันดับที่ 82 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยเอเชีย 2013 ในครั้งนี้

สำหรับระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Times Higher Education ในครั้งนี้นั้น ประกอบด้วยตัวชี้วัด ที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่


                                     

1. คุณภาพการสอน วัดจากสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งมีน้ำหนักของคะแนน 30 %
2. ความเป็นนานาชาติจากสายตาคนภายนอก ที่วัดจากคณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งมีน้ำหนักของคะแนน 7.5 %
3. รายได้เชิงอุตสาหกรรม อันได้แก่นวัตกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีน้ำหนักของคะแนน 2.5 %
4. งานวิจัย อันได้แก่ ชื่อเสียงของงานวิจัย จำนวนของการตีพิมพ์ และเงินรายได้จากการวิจัย ซึ่งมีน้ำหนักของคะแนน 30 %
5. อิทธิพลหรือผลกระทบของงานวิจัยในการอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งมีน้ำหนักของคะแนน 30 %


 
                                     

                         

ทั้งนี้ Phil Baty บรรณาธิการของ Times Higher Education ได้กล่าวว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศในทวีปเอเชียมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเห็นได้จากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ในประเทศจีน ประเทศอินเดีย อันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยเอเชีย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชียนับเป็นความท้าทายที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะมีมหาวิทยาลัยในเอเชียติดอันดับโลกถึง 57 แห่ง จากทั้งหมด 400 มหาวิทยาลัยทั่วโลกของ Times Higher Education ทั้งนี้ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยเอเชียของ Times Higher Education ยังได้รับการประเมินจากกลุ่มที่ปรึกษาทางวิชาการทั่วโลก กว่า 50 คน จาก 15 ประเทศ นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เราจะยกระดับความสำคัญของการศึกษาในเอเชีย ซึ่งเป็นทวีปที่มีพลังทางการศึกษาสูง

มาดูอันดับสุดยอมมหาวิทยาลัยเอเชีย (Asia University Rankings 2013 Top 100) ทั้ง 100 อันดับกันครับ
บทความโดย : ต้นซุง eduzones
ขอบคุณข้อมูลTimes Higher Education


พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :
 

Tony Teerati ชม 10,592 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment