Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 2,602 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 3,037,581 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

รัฐบาลอินโดนีเซียเสนอให้ทุนประจำปี2013/2014แก่นักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาโท เพื่อไปเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งใน 13 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีค่า Settlement Rp. 1.000.000 ค่าครองชีพเดือนละ Rp. 1.650.000รวมทั้...
ระหว่างการประชุมซีมีโอหรือองค์การรัฐมนตรีการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO) ที่มีขึ้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่าง 19-21มี.ค.2013 มีคีย์แมนสำคัญจากกระท...
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์เทคโนโลยี ของออสเตรเลีย เสนอให้ทุนระดับPhD ชื่อ Quentin Bryce Law Doctoral Scholarshipsเพื่อทำวิจัยทางกฎหมาย เป็นทุนมูลค่า $30,000ต่อปีเป็นเวลา 3 ปี รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยอีก $1,500ต่...
Nottingham Business School ในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนจำนวนมาก มูลค่า 50%ของค่าเรียนหรือไม่เกิน£7,500  แก่นักศึกษานานาชาติ,UK และEU โดยต้องเป็นผู้ผ่านการรับเข้าโปรแกรม MBAเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยในปี 2013/...
ทุนในชื่อ2014 Merit Scholarshipsสำหรับนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาUK/EUในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ Clinical/Sports Biomechanics, Diagnostic Radiography (pre registration), Physiotherapy (pre-registrat...
ทุนชื่อ Gold and Silver Awardsสำหรับนักเรียนนานาชาติที่วางแผนจะลงทะเบียนเรียน หรือได้ลงทะเบียนเรียนที่Vytautas Magnus Universityประเทศลิธัวเนียระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ โดยทุนระดับโกลด์ เป็นค่าเรียน 100%ขณะที่ซิลเวอร...
นักเรียนนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนปีแรกที่ Bocconi Universityประเทศอิตาลี สามารถสมัครขอทุนค่าเรียนเต็มจำนวน มูลค่าประมาณ € 11,500.00 ต่อปี(สูงสุดไม่เกิน2ปีแล้วแต่การพิจารณาผลการเรียน) เดทไลน์สมัครครั้งต่อไป รอบ4 วั...
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอให้ทุนในชื่อ2013 China/AUN Scholarship Programสำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนไปเรียนระดับปริญญาโท-เอก มีทั้งโปรแกรมเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนและอื่น ๆ ...
The International Max Planck Research School on Adapting Behavior in a Fundamentally Uncertain World (IMPRS Uncertainty) เชิญนักศึกษานานาชาติสมัครขอรับทุนปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย,จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์ โดยทุนมค่า  ...
ทุนชื่อSingapore International Graduate Awards (SINGA)ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อไปทำปริญญาเอกทางด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสนับสนุนด้านการเงินเป็นเวลา 4 ปี การรับสมัครเข้าศึกษาช่...
University of Lausanne ประกาศให้ทุนในชื่อUNIL Master’s Grants for Foreign Studentsเพื่อไปเรียนระดับป.โทในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น Master of Medicine, Master of Arts in Public Management and Policy, Master of Arts in Sci...
มหานครเซี่ยงไฮ้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอให้ทุนประจำปี สำหรับปีการศึกษา 2013/2014 มี 3 แบบแก่นักเรียนนานาชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงเอก โดยมีทั้งทุนเต็มจำนวนและบางส่วน เพื่อไปศึกษาที่ University of Shanghai for Scie...
DAAD, German Academic Exchange Serviceเสนอให้ทุนบัณฑิตศึกษาแก่นักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศเยอรมนี เป็นทุนมีเงินเดือนให้ EUR 750.00.และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่สถ...
กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอให้ทุน เรียกว่าChinese Government Special Scholarship-University Postgraduate Study Program(CGS-UPSP), 2013แก่นักเรียนนานาชาติ โดยเป็นทุน 2-3 ปีสำหรับป.โท และ 3-4 ปีสำหรับป.เอ...
กระทรวงต่างประเทศประกาศให้ทุนการศึกษา 2013 HEC-EGIDE/ Eiffel MBA Scholarshipsแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรียนปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ โดยทุนมีเงินเดือนให้เดือนละ  €1,181รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ประ...
Page 173 of 174 First Prev 168 169 170 171 172 173 174 Next