ลบ แก้ไข

เชิญชม ดนตรีเพื่อการศึกษา "วงเครื่องลมไม้ประเภทลิ้นเดี่ยว" ซิมโฟนี จุฬาฯ 27-29 มิ.ย. นี้

 
                             

วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตโดย
 
Chulalongkorn University
Single Reed

(วงเครื่องลมไม้ประเภทลิ้นเดี่ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 18:00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ. ลำปาง
 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 18:30 น.
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 18:00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย
 
นำเสนอบทเพลงคลาสสิกที่เรียบเรียงสำหรับวงคลาริเนต และวงแซกโซโฟนโดยเฉพาะ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมดนตรีของวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านดนตรีระหว่างสถาบันการศึกษา อันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย และนิสิตผู้เข้าร่วม ให้พัฒนาจนกลายเป็นความร่วมมือพัฒนาการด้านดนตรีต่อไปในอนาคต
 
ไม่เสียค่าเข้าชมการแสดง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0-2218-0584, 086-300-9959

 
Facebook :
CU Symphony Orchestra

 

ต้นซุง eduzones ชม 201 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment