ลบ แก้ไข

ร่วมรับฟังดนตรีเพื่อการศึกษาโดย คณะนักร้องประสานเสียงแห่งจุฬาฯ (CUCC) 14 มิถุนายน 2556 นี้

 
ร่วมรับฟังความไพเราะของด

คณะนักร้องประสานเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Concert Choir) คณะนักร้องประสานเสียงเพื่อการศึกษาที่มีผลงานดนตรีการันตีระดับนานาชาติมากมาย กลับมาสร้างสรรค์ผลงานสุดคลาสสิคอีกครั้ง โดยจะนำเสนอผลงานเพลง ด้วยการประพันธ์ของ

- Alberto Ginastera
- Francis Poulenc
- Kirk Mechem และอีกมากมาย


โดยมีการควบคุมการฝึกซ้อมและอำนวยเพลงโดย
ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 19.00 น.ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 

ต้นซุง eduzones ชม 266 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment