ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3445
University of Waikato เชิญผู้สมัครต่างชาติ ในประเทศ และผู้มีที่อยู่ถาวรในนิวซีแลนด์ สมัครโปรแกรมDoctoral scholarshipsซึ่งเป็นทุนปริญญาเอกในสาขาใด ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ทุนมีมูลค่าเป็นค่าครองชีพสูงสุด $22,000+...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3444
University of Winnipeg มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดากำลังรับใบสมัครชิงทุนPresidents Scholarship for World Leaders for International Students in Canada, 2019กับนักศึกษาต่างชาติที่มีบุคคลเป็นผู้นำ สมัครเรียนในคณะต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3443
องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/Peoples Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2019/2020 จำนวน 75 ทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3442
งาน AUN SUN/SixERS Academic Seminar and Study in Japan 2019 จัดโดย สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network หรือ AUN) และ SUN/SixERSวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09:0010:00 น. ที่ห้อง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3441
รัฐบาลประเทศโรมาเนียประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานอกสหภาพยุโรป จำนวน 85 ทุน เพื่อไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่โรมาเนีย พร้อมเรียนภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นทุนระดับ