ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3272
University of Waikato เชิญเข้าร่วมโครงการ Excellence International Scholarships ทุนการศึกษาเหล่านี้เปิดให้แก่นักศึกษาที่สมัครเรียนเป็นครั้งแรกในหลักสูตร Foundation Studies, undergraduate หรือ postgraduate programme...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3271
6 Full-funded Government Scholarships 6 ทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาล 6 ประเทศ 1. Fullbright Foreign Students Program - USA Fullbright ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจและต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ เอกในสหรัฐอเมริกา...
by Suphisara Chinakkarapong
รูป 3270
Vanderbilt University กำลังประกาศการให้ทุนระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาเข้าใหม่ทั้งชาวสหรัฐและต่างชาติ เป็นทุนช่วยค่าเรียนเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยสามารถต่ออายุทุนในปีต่อไปได้ด้วย หากทำผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกรด 3...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3269
National University ofSingapore มหาวิทยาลัยระดับโลกของสิงคโปร์เสนอให้PhD scholarshipสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ NUS Graduate School for Integrative Sciences & Engineering (NGS) ผู้สมัครต้องได้เกียรตินิยมอย่างน้อยอันดับ 2...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3268
สำหรับผู้เรียนเก่งอย่างแท้จริง(เกรด4) โอกาสชิงทุนจากBoston Universityมาแล้ว ทุนนี้ให้แก่ทั้งผู้สมัครต่างชาติและท้องถิ่น ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนรว