ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3366
University of Queenslandมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียโดยSchool of Biological Sciencesมอบโอกาสแก่นักศึกษาต่างชาติในการเรียนระดับปริญญาโท โดยทุนมีมูลค่า $10,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3365
University of WarwickในUK แจ้งให้ทุน WMG Excellence Scholarships for MSc Programme in UK, 2019 แก่ทั้งนักศึกษาสหราชอาณาจักรและจากต่างชาติ ในการเรียนปริญญาโทเต็มเวลา ในสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3364
รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2019 - 2020 แก่นักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมทั้งทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ในหลายสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3363
สมาคมนักสำรวจธรณีฟิสิกส์(Society of Exploration Geophysicists)จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกแก่ผู้สมัครจากทั่วโลกเพื่อไปศึกษาที่สหรัฐ เป็นทุนในด้านธรณีฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับธรณีศาสตร์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3362
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3361
Bocconi Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอิตาลีประกาศให้ทุนBocconi Graduate Merit Awards ประจำปีการศึกษา2019-2020 สำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้สมัคร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3360
Guangdong University of Foreign Studies มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศจีนที่เน้นเรื่องการศึกษาภาษาต่างชาติ รวมถึงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่าง ๆ กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในหลายสาขา ทุนมีมูลค่าคนละ RMB...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3359
Radboud University มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในประเทศเนเธอร์แลนด์ เสนอให้ทุนเรียนปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019 หลายสาขา จำนวน 30 ทุน แก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป(non-EEA) เป็นส่วนช่วยลดค่าเรียนจำนวนมาก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3358
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford)ในสหรัฐ ยินดีที่จะประกาศทุนแก่ผู้สมัครจากทุกสัญชาติ เป็นทุนวิจัยเกี่ยวกับ contemporary Southeast Asiaโดยดำเนินการวิจัยที่ทั้งNUS และ Stanford ที่ละ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3357
มหาวิทยาลัยเกาหลีเสนอให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีสถานะเป็นนักศึกษาปี 1ในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ ในชื่อทุน Future Global KU Scholarship 2019ทุนมีมูลค่าเดือนละ KRW 400,000 ในห้วงระยะเวลา 4 เดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3356
Dalarna Universityมหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสอยู่ที่เมืองFalunและBorlngeในประเทศสวีเดน เสนอให้ทุนแก่ผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2019 เป็นทุนช่วยค่าเรียนบางส่วน จำนวน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3355
Imperial College Business School สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ของอังกฤษ กำลังให้ทุนEntrepreneurship MBAประจำปีการศึกษา 2019แก่ผู้สมัครต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบเต็มเวลา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3354
ใครสนใจเรียนMaster of Science in Food Science, Technology and Business (BiFTec)ตอนนี้กำลังมีการเปิดให้ทุนErasmus+ scholarships ประจำปีการศึกษา 2019-2020 แก่ผู้สมัครชั้นแนวหน้าจากทั่วโลกที่ University of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3353
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์แจ้งให้ทุนHolland GovernmentScholarship for international students from outside the European Economic Area (EEA)ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3352
HKBUSchool of Businessมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ กำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครนอกเหนือจากจีนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อมาเรียนปริญญาโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3351
Bournemouth University มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่ Bournemouth, Dorset, Englandกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนเรียนปริญญาโท Executive Deans Scholarship ในส่วนของ Faculty of Science & Technology ประจำภาคการศึกษา 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3350
University of Eastern Finland มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ของประเทศฟินแลนด์ กำลังให้ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ ในการมาเรียนปริญญาโท สาขาInformation Technology (IMPIT)ที่นี่ โดยเป็นทุนมีทั้งเต็มจำนวน และทุนบางส่วน(100% or 80% of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3349
โอกาสสำหรับสื่อมวลชน ในฐานะ reporters, writers, editors, producers, illustrators, filmmakers, หรือphotojournalists เมื่อมีการเปิดรับสมัครชิงทุนKnight Science Journalism Fellowship Programme ฝึกอบรมระยะเวลา 9 เดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3348
หากคุณเป็นนักศึกษาต่างชาติโอกาสในการคว้าทุนเรียนฟรีมาแล้ว เพื่อไปศึกษาที่University of Southern Denmark ใบสมัครเปิดรับนักศึกษาทุกคนยกเว้นผู้ที่มาจากประเทศ EU / EEA...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3347
Imperial College Londonมีความภูมิใจเสนอให้ทุนเต็มจำนวนค่าเรียนบวกเงินช่วยเหลืออีก 16,553ในการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก ในสาขาChemical Engineering ทุนนี้เปิดโอกาสสำหรับผู้สมัครทั้งในสหราชอาณาจักร และจากนานาชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 6 of 91 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS