ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 5171
DAP โครงการทุนสนับสนุนโดยตรงออสเตรเลียเปิดรับสมัครแล้ว! สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียขอเชิญบุคคล องค์กร หรือชุมชนที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program - DAP) . DAP เป็นทุนขนาดเล็ก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5170
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสำหรับ ชิงรางวัลEarthPrize2024 โดยจะมอบให้ทีมซึ่งดำเนินโครงการที่สามารถแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อรับเงินรางวัล...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5169
Lamar university Academic Excellence Awards for International Students in USA ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2024-2025...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5168
George Mason Universityประกาศทุนการศึกษา #YouAreWelcomeHere สำหรับนักศึกษาต่างชาติสำหรับภาคการศึกษาปี 2023-2024โปรแกรมนี้ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นที่ต้องการเริ่มการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5167
Imperial College Londonสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษ กำลังให้ทุนImperial College London MiM Global Leadership Scholarships in UK เป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท เปิดรับสมัครถึง 3...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5166
University of Sydney ARIAM Research Hub PhD International Scholarships in Australiaเป็นทุนโดย Faculty ofEngineering มีมูลค่าสูงสุด $40,000เพื่อเรียนหลักสูตร Masters by Research or...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5165
ทุนดีๆ สำหรับอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมาแล้ว! ทุนแลกเปลี่ยน Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Secondary School Educators ประจำปี 2567 กำลังเปิดรับสมัคร ถึงวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5164
American University of Parisสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอเมริกาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปกำลังเปิดให้ทุนสำหรับปีการศึกษา 2023-2024 เป็นทุนระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5162
University of Queensland, Australia กำลังเปิดให้ทุน T. C. Beirne School of Law Undergraduate International Student Scholarships เพื่อช่วยปลดเปลื้องภาระทางการเงินของนักเรียนต่างชาติ สำหรับปีการศึกษา 2023-2024...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5161
การทำวีซ่านักเรียนเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญก่อนการไปเรียนต่อที่สหรัฐฯ วันนี้ EdUSA Thailand พาทุกคนมาดู 7 ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่านักเรียน พิเศษสำหรับเพื่อน ๆ ที่มางาน American University Fair 2023 ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5159
Bond Universityมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่Robina, Gold Coast, Queensland, Australiaเพิ่งเปิดสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2023-2024 สำหรับผู้มาจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5158
Sydney International Student Award เฉลิมฉลองให้กับชุมชนนักศึกษาต่างชาติที่มีความหลากหลายและมีความสามารถ เป็นทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5157
สนใจมีส่วนร่วมทำให้แม่น้ำโขงมีความยืดหยุ่นและยั่งยืนกว่านี้ไหม เริ่มเปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการภายใต้เครือข่าย the Mekong Water, Energy, Climate...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5156
สถานทูตสหรัฐฯ และ โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน Spring 2024 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5155
รางวัล UNESCO-Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2023 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐโดมินิกัน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2009 และมอบรางวัลทุกสองปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5154
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุน ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 และ 66 เพื่อเข้าอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 7 สัปดาห์ ภายใต้หัวข้อหลัก คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5153
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุนVice Chancellors International Scholarshipsประจำปี 2023-24 เป็นโปรแกรม Undergraduate และ Postgraduate courseworkไม่จำกัดสาขาโดยขยายเวลาเปิดรับไปถึง 2...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5152
องค์การยูเนสโกมีหนังสือแจ้งการรับสมัครโครงการ Young Professionals Programme 2023 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่ยูเนสโกมีสัญชาติหลากหลายและมีความสมดุลด้านเพศ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5151
College of Wooster ประกาศมอบทุนการศึกษาด้านดนตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อสมัครทุนการศึกษาด้านดนตรีสำหรับปีการศึกษา 2023-2024โดยทุนใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ College of Wooster มีมูลค่าปีละ $2,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5150
SIT (Shibaura Institute of Technology)จัดโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2023-2024ทุกสัญชาติที่สนใจมีสิทธิ์ได้รับทุนที่มุ่งให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาเอกที่ SIT...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 6 of 178 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS