ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3672
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Universityหรือ OISTเสนอให้ทุนวิจัยปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี สำหรับนักศึกษาจากนานาชาติที่จบปริญญาตรีและโท หรือเทียบเท่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3671
University of Melbourneประเทศออสเตรเลียแจ้งกำลังเปิดให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สมัครนานาชาติ โดยให้เป็นทุน มูลค่าหมื่นเหรียญแก่ผู้สมัครเรียนระดับGraduate courseworkในสาขา Environment and Natural resources;...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3670
University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลียประกาศให้ทุนกับผู้สมัครเรียนจากต่างชาติ ในการเรียนปริญญาโท หลักสูตร Master of Professional Accounting, Master of Information Systems, and Master of Business...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3669
เพื่อเป็นการรำลึกถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างผลงานสำคัญ Vienna University of Technology ประเทศออสเตรียเปิดให้ทุนสำหรับผู้สมัครสตรีจากนานาชาติHelmut Veith Stipend for International Female Students in Austria, 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3668
ZhejiangUniversity มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำในหลายด้านในประเทศจีน แจ้งให้ทุนระดับปริญญาโทZhejiang University Confucius Institute funding for International Students in China, 2019แก่ผู้สมัครต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3667
Monash Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาจากต่างชาติสมัครชิงทุนPharmacy International Undergraduate Merit Scholarship in Australia, 2020โดยเป็นทุนทั้งแบบ 25%และ 50% ของค่าเรียน หรือมูลค่าสูงสุด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3666
หากใครต้องการเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย โดยฟรีค่าธรรมเนียมและค่าเรียนทั้งหมด ตอนนี้Universitas Islam Indonesiaหรือ Islamic University of Indonesiaกำลังเปิดรับคัดเลือกทุน Future Global Leaders...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3665
Newcastle University มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร กำลังเปิดรับผู้เรียนจากนานาชาติสมัครชิงทุนNewcastle University International Sports Scholarships in UK,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3664
University of Sydney เชิญสมัครชิงทุน 2019 Sydney Scholars Awardsโดยรับผู้สมัครต่างชาติ ชาวออสเตรเลียน และนิวซีแลนด์ เพื่อเรียนหลักสูตร Undergraduate degree และ combined degreesไม่จำกัดสาขา ทุนมีมูลค่าระหว่าง $6000 ถึง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3663
University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษดำเนินการให้ทุนโดยCambridge Trustแก่ผู้สมัครจากนานาชาติเป็นทุนวิจัยไปสู่PhD. ประจำปีการศึกษา 2019-2020โดยเปิดรับในทุกสาขาที่มีการเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3662
Imperial College Business Schoolบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Imperial College Londonสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษ กำลังให้ทุนImperial Executive MBA Scholarships for International Students in UK,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3661
National Cheng Kung University มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำในประเทศไต้หวันแจ้งต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าเรียนแก่นักศึกษาจากต่างชาติ ด้วยการให้ทุนเรียนตั้งแต่ปริญญาตรี โท และเอก สำหรับผู้ที่มีความสามารถที่โดดเด่น...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3660
National Chiao Tung University มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไต้หวันประกาศรับสมัครผู้เรียนต่างชาติชิงทุนเรียนปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย โดยมีทั้งทุนเต็มจำนวนและบางส่วน เปิดรับถึง 31 ธันวาคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3659
Saint Michaels College มหาวิทยาลัยแคธอลิคเอกชนในสหรัฐ เชิญนักเรียนต่างชาติที่มีความสามารถด้านกีฬา ดนตรีหรือมีผลการเรียนโดดเด่น สมัครขอทุนเรียนปริญญาตรี มูลค่า $2,000 และ 60% ของค่าเรียนโดยเปิดรับใบสมัครออนไลน์ ถึง 7...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3658
Victoria University of Wellingtonกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนมูลค่า$1,000แก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ที่ต้องการมาศึกษาระดับปริญญาตรี โท ที่มหาวิทยาลัยในสาขาต่าง ๆ ที่มีเปิดสอนที่นี่...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3657
Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลียประกาศให้ทุนSwinburne International Excellence Undergraduate Scholarship ประจำปี 2019 เพื่อสานฝันให้นักเรียนต่างชาติได้มาศึกษาที่ออสเตรเลีย ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน10%...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3656
University of Wollongongมหาวิทยาลัยวิจัยในออสเตรเลีย เปิดรับนักศึกษาจากนานาชาติสมัครชิงทุนWollongong Diplomat funding เป็นส่วนลดค่าเรียน 30%ในระดับปริญญาตรีโดยเป็นทุนในหลากหลายสาขา เดทไลน์ในการสมัคร 25 ตุลาคม 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3655
Wlt Institute of Business & Technologyแจ้งให้ทุนเต็มจำนวน Wlt Diploma Scholarships เป็นโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ถูกเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3654
University of Winnipeg กำลังรับใบสมัครทุนPresident Scholarship for International Studentsกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทุนมีมูลค่าระหว่าง $3,500 $5,000โดยมีจำนวนรวมทุกระดับ 15...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3653
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แจ้งขยายให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขา ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 25632564...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 6 of 106 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS