ทุนการศึกษา โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 420
มหาวิทยาลัยบอนด? (Bond University) ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษา ป.ตรี และ ป.โท ให้แก่นักศึกษานานาชาติที่มีผลการเรียนดีเด่น เป็นทุนการศึกษาเพื่อความยอดเยี่ยมทางวิชาการ หมดเขตรับสมัคร 31พ.ค.2013 นักศึกษาจะได้รับ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 419
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์จะ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยผ่านทุน ?2013 Franco-Thai Scholarship Program?...
by Chanitsiree Keawood
รูป 418
University of the Arts London เสนอให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโท-เอก ทางด้านต่าง ๆ เช่น แฟชั่นเสื้อผ้าบุรุษ วารสารศาสตร์แฟชั่น การออกแบบโรงละครและการอนุรักษ์ โดยเป็นทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 417
The World Academy of Sciences(TWAS) ?ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลบราซิล ประกาศให้ทุนทางสาขา Social sciences สำหรับนักวิทยาศาสตร์จากประเทศกำลังพัฒนา เป็นเงินประจำปี US$15,000 ไม่เกิน 4 ปี...
by Chanitsiree Keawood
รูป 416
สวัสดีชาว Interscholarship?ทุกคนครับ พบกับ?มองการศึกษาโลก ?อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้ทางเว็บของเรา ก็ได้รับเกี