ทุนการศึกษา โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 421
Commonwealth Government through the Department of Education, Employment & Workplace Relations (DEEWR) ได้มอบทุนวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่?University of Adelaide??ประเทศออสเตรเลีย...
by Chanitsiree Keawood
รูป 420
มหาวิทยาลัยบอนด? (Bond University) ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษา ป.ตรี และ ป.โท ให้แก่นักศึกษานานาชาติที่มีผลการเรียนดีเด่น เป็นทุนการศึกษาเพื่อความยอดเยี่ยมทางวิชาการ หมดเขตรับสมัคร 31พ.ค.2013 นักศึกษาจะได้รับ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 419
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์จะ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยผ่านทุน ?2013 Franco-Thai Scholarship Program?...
by Chanitsiree Keawood
รูป 418
University of the Arts London เสนอให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโท-เอก ทางด้านต่าง ๆ เช่น แฟชั่นเสื้อผ้าบุรุษ วารสารศาสตร์แฟชั่น การออกแบบโรงละครและการอนุรักษ์ โดยเป็นทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 417
The World Academy of Sciences(TWAS) ?ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลบราซิล ประกาศให้ทุนทางสาขา Social sciences สำหรับนักวิทยาศาสตร์จากประเทศกำลังพัฒนา เป็นเงินประจำปี US$15,000 ไม่เกิน 4 ปี...
by Chanitsiree Keawood
รูป 416
สวัสดีชาว Interscholarship?ทุกคนครับ พบกับ?มองการศึกษาโลก ?อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้ทางเว็บของเรา ก็ได้รับเกียรติจาก พี่สมเกียรติ เทียนทอง บรรณาธิการบริหาร เว็บไซต์ทุนการศึกษา...
by Chanitsiree Keawood
รูป 415
สถาบันทางด้านวิศวกรรมฯของ Chonbuk National University ในความร่วมมือกับ Los Alamos National Laboratory, USA...
by Chanitsiree Keawood
รูป 414
INSEAD Business School เสนอให้ทุนชื่อว่า Deepak and Sunita Gupta Endowed Scholarships แก่ผู้มาจากชาติกำลังพัฒนาที่มีความสามารถแต่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในการศึกษา เพื่อต่อโทในสาขาบริหารธุรกิจทุนมีมูลค่า ?25,000...
by Chanitsiree Keawood
รูป 413
ภาควิชาพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เสนอทุนปริญญาเอกจำนวน 2 ทุน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (สาหร่ายขนาดเล็ก) (Microalgal Biotechnology) แก่นักวิจัยจากทุกเชื้อชาติ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 412
The Pulitzer Centerในความร่วมมือกับ Inter news เชิญสมัครขอทุน Persephone Miel Fellowship ในสาขาวารสารศาสตร์ โดยทุนนี้เปิดรับผู้ทำงานหลายด้าน คือ journalists, writers, photographers, radio producers หรือ filmmakers,...
by Chanitsiree Keawood
รูป 411
กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ โดย?All Saints Anglican School เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ใจกลางของ Gold Coast Hinterland -โรงเรียนมีผลการเรียนทางวิชาการเป็นอันดับ 4 ของรัฐควีนส์แลนด์ 2012...
by Chanitsiree Keawood
รูป 410
ศูนย์การศึกษาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และการวิจัยในด้านเกษตรกรรม(เซียร์ก้า) ประกาศให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี แก่ชาติสมาชิกอาเซียนในสาขา Agriculture, Forestry...
by Chanitsiree Keawood
รูป 409
Scuola Superiore Sant?Anna and University of Strasbourg เชิญสมัครขอทุนปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ 3 ปี โดยไปศึกษาวิจัยที่อิตาลี ผู้สมัครต้องจบปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ หรือเทียบเท่า ส่วนผู้มีวุฒิปริญญาตรี...
by Chanitsiree Keawood
รูป 408
Institute of Education ในกรุงลอนดอน ประกาศให้ทุนครบรอบ 100 ปีของการสอนปริญญาโทของสถาบัน ให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยเป็นทุน 1 ปี ในการเรียนที่สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2013/14 ทุนนี้รวมค่าเรียน ค่าครองชีพ เดทไลน์ในการสมัคร...
by Chanitsiree Keawood
รูป 407
มหาวิทยาลัยยูไนเต็ด เนชั่นส์,สถาบันการศึกษาก้าวหน้า ในประเทศญี่ปุ่นให้ทุน PhD แก่นักวิชาการและผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย? โดยผู้สมัครต้องอยู่ระหว่างเขียนวิทยานิพนธ์ด้านต่าง ๆ ทุนมีอายุ 12 เดือน มีเงินเดือนให้เดือนละ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 406
European School of Management Technology ร่วมมือกับ Kofi Annan Business School Foundation? ประกาศให้ทุนประจำปีแก่นักเรียนที่มีความสามารถจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท...
by Chanitsiree Keawood
รูป 405
ประกาศคณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔? หลักเกณฑ์และรายละเอียดอื่น ๆ ใบสมัครทุนประเภท ๑? ใบสมัครทุนประเภท ๒?? รายละเอียดเพิ่มเติม๑ อำเภอ ๑ ทุน...
by Chanitsiree Keawood
รูป 404
สมาคมไลบ์นิซร่วมกับ DAAD ประกาศให้ทุนวิจัยระดับสูงกับผู้ที่จบปริญญาเอก เพื่อไปทำวิจัยเพิ่มเติมที่ สถาบันไลบ์นิซ ในประเทศเยอรมนี โดยวันรับสมัครวันสุดท้ายของทุนนี้คือ 7 มี.ค.2013 The Leibniz ? DAAD Research Fellowship...
by Chanitsiree Keawood
รูป 403
School of Health Sciences, University of Tampere ของฟินแลนด์ประกาศให้ทุนฝึกอบรมและวิจัยในสาขาระบาดวิทยาและสาธารณสุข Program in Epidemiology and Public Health(IPPE) โดยเดทไลน์การสมัครของปีการศึกษา...
by Chanitsiree Keawood
รูป 402
มหาวิทยาลัยไฮเดลแบก ประเทศเยอรมนี เสนอตำแหน่งปริญญาเอกด้านวัฒนธรรมศึกษา (Transcultural Studies) ระดับปริญญาเอก จำนวน 8 ตำแหน่ง พร้อมเงินเดือน 1,200 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 48,000 บาท)...
by Chanitsiree Keawood
Page 10 of 29 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS