นานาชาติ มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 1245
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกไร้พรมแดน ใครที่สามารถ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ ได้ดี ย่อมได้เปรียบ ยิ่งได้เรียนกับสถาบัน TOP 100 หรือ TOP 30 ของโลก โอกาสในการทำงานย่อมมีสูงมากขึ้น โครงการวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตสองสถาบัน : Twinning...
by CAT INTER
รูป 1244
การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2556 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...
by CAT INTER
รูป 1230
เมื่อปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลีย เผยตัวเลขและความคาดการณ์อนาคตว่า ภายใน 8 ปีข้างหน้า จะมีนักเรียนต่างชาติลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถาบันเทคนิค...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1226
อันดับมหาวิทยาลัยไทย (ด้านสังคมศาสตร์และการจัดการ) โดย QS 2012-2013 ระเบียบวิธีวิจัย 1. ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) ได้แก่ การรับรู้ของบุคคล,ความชำนาญในองค์ความรู้, อันดับมหาวิทยาลัยโลก,...
by Tony Teerati
รูป 1225
อันดับมหาวิทยาลัยไทย (ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดย QS 2012-2013 ระเบียบวิธีวิจัย 1. ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) ได้แก่ การรับรู้ของบุคคล,ความชำนาญในองค์ความรู้, อันดับมหาวิทยาลัยโลก,...
by Tony Teerati
รูป 1224
อันดับมหาวิทยาลัยไทย (ด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวิต) โดย QS 2012-2013 ระเบียบวิธีวิจัย 1. ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) ได้แก่ การรับรู้ของบุคคล,ความชำนาญในองค์ความรู้, อันดับมหาวิทยาลัยโลก,...
by Tony Teerati
รูป 1223
อันดับมหาวิทยาลัยไทย (ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) โดย QS 2012-2013 ระเบียบวิธีวิจัย 1. ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) ได้แก่ การรับรู้ของบุคคล,ความชำนาญในองค์ความรู้, อันดับมหาวิทยาลัยโลก,...
by Tony Teerati
รูป 1222
อันดับมหาวิทยาลัยไทย (สาขาวิชาเฉพาะด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์) โดย QS 2012-2013 ระเบียบวิธีวิจัย 1. ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) ได้แก่ การรับรู้ของบุคคล,ความชำนาญในองค์ความรู้, อันดับมหาวิทยาลัยโลก,...
by Tony Teerati
รูป 1213
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น (TNI) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันในรายการ 2013 Thailand Fresh Connection Competition ปัจจุบัน Fresh Connection จัดเป็นหนึ่งใน Simulation Game...
by Tony Teerati
รูป 1208
รัฐบาลรัสเซียเตรียมยกเครื่องภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในประเทศครั้งสำคัญ กับการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภคครั้งใหญ่ เพื่อทำให้มีมาตรฐานเทียบเท่าชาติตะวันตก และสามารถดึงดูดนักศึกษาต่างชาติได้มากขึ้น ด้วยการทุ่มงบประมาณ RUB40...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1177
สวัสดีชาว Interscholarshipทุกคนครับมองการศึกษาโลกวันนี้ มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยมาฝากกันครับ โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักข่าว The Nation ได้รายงานถึงสถิติจากการประชุม...
by Tony Teerati
รูป 1160
สวัสดีชาว Interscholarshipทุกคนครับมองการศึกษาโลกวันนี้ มีโครงการดนตรีศึกษาระหว่างประเทศดีดีเพื่อครูและนักเรียนไทยซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีมาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมกันครับ กับโครงการYES...
by Tony Teerati
รูป 1159
ข่าวใหญ่ในแวดวงอุดมศึกษาเวียดนามล่าสุด มีรายการจากกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมของเวียดนามว่า มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศเวียดนามถึง 23 แห่ง ถูกรัฐบาลจำกัดโควต้าในการรับนักศึกษาลงมากมาย ระหว่าง 10-100 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1142
UK Universities Interview Days March 2013 สถาบันWestminster Internationalเชิญเข้าร่วมงาน สอบสัมภาษณ์รับตรงกับเจ้าหน้าที่จาก 10 มหวิทยาลัยดังจากประเทศอังกฤษ ที่จะสามารถรับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ที่มาร่วมงานทันที 26 และ...
by Tony Teerati
รูป 601
Meet David Game on 22 - 24 Feb 2013 at Thailand International Education Expo - TIEE 2013, Booth E 8, 10? Royal Paragon Hall 5FL, Siam Paragon Find useful information about international study and career, special...
by Chanitsiree Keawood
รูป 600
กิจกรรมดีๆ เรียนภาษาอังกฤษฟรี!! กับ David Game Management School?วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 2 รอบ 4 skills (1) 10.30 - 12.30 น. Listening and Speaking Skills (2) 13.30 - 15.30 น. Reading and Writing Skills...
by Chanitsiree Keawood
รูป 599
ห้ามพลาด !! เรียนภาษาอังกฤษฟรี กับ David Game Management School วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ? สองรอบเท่านั้น !! 1. 10.30-12.30 น.?(Listening and Speaking Skills) 2. 13.30-15.30 น. ?(Reading and Writing Skills)...
by Chanitsiree Keawood
รูป 598
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIC เปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555-2556?ในระหว่างวันที่ 9-22 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1....
by Chanitsiree Keawood
รูป 597
12 ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับป.ตรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 596
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน หรือ TGGS แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับนักศึกษา ปริญญาโท ? ปริญญาเอก ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (รูปแบบเยอรมนี) หลักสูตรนานาชาติ 8...
by Chanitsiree Keawood
Page 6 of 8 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS