ลบ แก้ไข

การปฏิรูปการศึกษาของออสเตรเลีย "ยกระดับนักเรียนนานาชาติ"

 

สวัสดีชาว Interscholarship?ทุกคนครับ?มองการศึกษาโลก ขอพามาดูอีกข่าวอีกซีกโลกที่สำคัญมากได้แก่ข่าวการปฏิรูปการศึกษาของออสเตรเลีย?ซึ่งกำลังได้รับการจับตามองจากนานาประเทศเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันตอนนี้ตลาดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ออสเตรเลียกำลังบูมมากสำหรับนักเรียนนานาชาติ ?เพราะนอกจากจะมีโครงการให้วีซ่าทำงานและเที่ยวในเวลาหนึ่งปีกับหลายชาติทั่วโลกแล้ว รัฐบาลออสเตรเลียยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้วีซ่านักเรียนมีโอกาสในการทำงานหลังเวลาเรียนได้อีกด้วย ไม่เพียงแค่นั้นรัฐบาลออสเตรเลียยังส่งเสริมนโยบายซึ่งเร่งผลักดันให้สำเร็จในอนาคตอีกด้วยครับ ปัจจุบันมีนักเรียนนานาชาติในมหาวิทยาลัย สถาบันที่สอนทางด้านเทคนิคอาชีวะ รวมถึงสถาบันสอนภาษาในประเทศออสเตรเลียมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก?117,000 คน เพิ่มขึ้น 30% เป็น 520,000 คน จากในระยะเวลาเพียงแค่ 8 ปีครับ จากรายงานของรัฐบาลกลางออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าจำนวนนักเรียนนานาชาติดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศถึง 6 แสน 4 หมื่น ล้านบาท จากรายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (20 กุมภาพันธ์ 2556) สมาคมที่ปรึกษาการศึกษานานาชาติออสเตรเลีย (International Education Advisory Council)?รายงานว่าออสเตรเลียมีอัตราการชะลอตัวของนักเรียนออสเตรเลียที่ลงทะเบียนเรียนในประเทศ แต่ประเทศมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการลงทะเบียนเรียนจากนักเรียนต่างชาติ นอกจากนี้ร้านค้าปลีก ผู้ให้บริการที่พัก ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนก็ได้รับประโยชน์จากการมาเรียนของนักเรียนต่างชาติด้วยครับ ประธานสภาซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจของออสเตรเลีย อย่างนาย?Michael Chaney?และสมาชิกซึ่งเป็นนิวิชาการ นักการศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ของประเทศ ได้รายงานเผยแพร่ไว้ว่า "ในขณะนี้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ออสเตรเลียน่าจะประสบความสำเร็จนานแล้วเกี่ยวกับนโยบายการศึกษานานาชาติ ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพ และประสบการณ์ด้านการศึกษาของนักเรียน อันเป็นการดึงดูดนักเรียนต่างชาติมาเรียนในมหาวิทยาลัยออสเตรเลียเพิ่มขึ้น" สภาที่ปรึกษายังแนะนำ7 กลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาการศึกษานานาชาติของออสเตรเลีย ภายใต้นโยบาย"Educating Globally"?หรือ?"การให้ความรู้กับทั่วโลก"?โดยครอบคลุมปัจจัยหลายด้าน เช่น วีซ่านักเรียนต่างชาติ การตลาดและโปรโมชั่น และโปรแกรมการฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์ยังอยู่ระหว่างดำเนินการในแผนดำเนินการ 5 ปี ต่อจากนี้ สภายังเน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประเทศออสเตรเลียในด้านการศึกษาที่จะร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของออสเตรเลีย และยังเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการศึกษานานาชาติระยะยาว เช่น สำรวจกลยุทธ์การดึงดูดนักเรียนต่างชาติ เช่น การเสนอราคาที่พักที่ไม่แพงและต้องมีความหลากหลายของคู่ค้าเพื่อการแข่งขันที่ไม่ผูกขาด แม้ว่ายังคงมีความตึงเครียดจากหลายส่วนของภาคการศึกษาในออสเตรเลีย เช่น เรื่องของจำนวนนักเรียนภายในประเทศลดลง แต่เพื่อความยั่งยืนของคุณภาพการศึกษา ต้องประกันคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นและต้องปรับปรุงสวัสดิการให้นักศึกษาด้วย ทั้งนี้ออสเตรเลียได้เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับ กลุ่มประเทศที่จำเป็นและต้องตระหนักในศักยภาพถึงกลุ่มประเทศในเอเชียซึ่งเข้ามาเรียนต่อในออสเตรเลียเป็นจำนวนมาก แต่จากรายงานข้างต้น ออสเตรเลียก็ไม่ชะล่าใจเกี่ยวกับปัญหาที่มีอยู่ภายในประเทศเรื่องแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเรื่อง ค่าครองชีพที่สูงมาก และผู้เล่นในวงการการศึกษารายใหม่ต้องมุ่งมั่นกับการตอบคำถามที่หลากหลายจากหลายภาคส่วนและต้องมีนโยบายการศึกษาที่ครอบคลุม เรามาดูคำแนะนำของสภาที่รัฐบาลออสเตรเลียเห็นด้วยกันครับ : กลุยุทธ์การส่งเสริมด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติในประเทศออสเตรเลีย?: 1. ส่งเสริมหลักสูตรการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนต่างชาติ 2. ให้บริการทางการศึกษา จัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักเรียนอย่างเพียงพอ ให้ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงโอกาสในการจ้างงาน และจัดหางานให้เมื่อสำเร็จการศึกษา 3. เพิ่มความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ให้แรงจูงใจนักวิชาการนานาชาติชั้นเยี่ยม และให้แรงจูงใจนักศึกษาปริญญาเอกในสาขาเหล่านี้เพื่อการศึกษาต่อและการสอนในประเทศออสเตรเลีย 4. เคารพและให้เกียรตินักเรียนต่างชาติให้เท่าเทียมกับนักเรียนในประเทศ ในด้านการเดินทาง คมนาคม การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้นักเรียนต่างชาติ 5. ส่งเสริมโอกาสในการทำงานของนักศึกษาต่างชาติ ระหว่างระยะเวลาการศึกษาและหลังจบการศึกษา 6. ตรวจสอบนโยบายและสนับสนุนนโยบายวิจัยนานาชาติ ให้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ในการสร้างและเพิ่มความสามารถด้านการวิจัยของประเทศออสเตรเลีย และต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต้องมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิชาการ ความร่วมมือด้านการวิจัย หลักสูตรการเรียนการสอนทั่วไป และพัฒนาคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องร่วมกัน รวมถึงเสนอคุณสมบัติร่วมกัน ประเทศไทยควรเห็นความสำคัญของการศึกษานานาชาติภายในประเทศและหุ้นส่วนมหาวิทยาลัยต่างประเทศให้มากขึ้น และควรรับนโยบายที่ดีจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้และให้เห็นผลเป็นรูปธรรมครับ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ขอฝากผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาด้วยครับ บทความโดย?:?ต้นซุง eduzones (ธีรติร์ บรรเทิง) ข้อมูล?:?Foreign students to top half a million in eight years,?Geoff Maslen?
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment