ลบ แก้ไข

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน อเมริกา & ยุโรป โอเอจี รุ่นที่ 20

 
20th Anniversary High School Exchange USA & Europe 2013-2014 โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาโดยพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ นักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ และได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งทางบริษัท มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งประเภทของทุนนั้น มีทั้งทุนเต็มจำนวน และทุนสนับสนุนบางส่วน เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงที่จะไปใช้ชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยน ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการมากขึ้นครับ โดยทุนการศึกษาที่มอบให้นั้นจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น :
ประเภททุนการศึกษา
จำนวนทุนการศึกษา
ทุนเต็มจำนวน (สงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยนฯ ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
?จำนวน 2 ทุน
ทุน 100,000 บาท (สงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยนฯ ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
?จำนวน 2 ทุน
ทุนโรงเรียน 50,000 บาท
?จำนวน 8 ทุน
ทุน 30,000 บาท
?จำนวน 15 ทุน
ทุน 10,000 บาท
?จำนวน 15 ทุน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ?โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน อเมริกา & ยุโรป โอเอจี รุ่นที่ 20      
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment