ลบ แก้ไข

รับสมัครเยาวชนร่วมโครงการงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประเทศญี่ปุ่น 12-24 กรกฎาคม 2556 [ไม่มีค่าใช้จ่าย]

 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์? กำหนดรับสมัครเยาวชนไทย เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 25 ?ระหว่าง 12-24 กรกฎาคม 2556 ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 3 คน โดยมีระเบียบการรับสมัครดังนี้  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.opp.go.th

ขอบคุณข้อมูล : พี่ตุ้ย ศักดิ์ระพี บรรณาธิการ eduzones.com

 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment