ลบ แก้ไข

สัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อสวิตเซอร์แลนด์ กับโรงแรมที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของโลก 19 มกราคม 2556

 

อะไรทำให้กลียงและเลส์โรชส์แตกต่างจากที่อื่น
  • กลียงและเลส์โรชส์?ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนสอนการโรงแรมที่ดีที่สุด 3?อันดับแรกของโลก?ด้านการผลิตบุคลากรเพื่อธุรกิจบริการระดับนานาชาติยอดเยี่ยม (สำรวจโดย TNS Global, กันยายน 2553)

  • นักเรียนจะมีโอกาสได้ฝึกงานในโรงแรมระดับห้าดาวจากทั่วโลก

  • สามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาได้ที่ประเทศ?สวิตเซอร์แลนด์,?สเปน,?สหรัฐอเมริกา?และ?ออสเตรเลีย

  • มีความสัมพันธ์ที่ดีและแนบแน่นอย่างยาวนานกับภาคธุรกิจบริการ?ทำให้นักเรียนที่จะจบการศึกษาหางานได้ง่าย

  • นักศึกษาร้อยละ 95 ได้รับการเสนองานให้ 3-4 งานก่อนจบการศึกษา

  • นักเรียนนานาชาติกว่า 95 เชื้อชาติ

เรียนเข้าร่วมสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ?เยี่ยมชมโรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯแบบเอ็กซ์คูลซีฟ? พร้อมทั้ง ผู้บริหารและศิษย์เก่าของโฟร์ซีซั่น มาเล่าประสบการณ์งานโรงแรมและความก้าวหน้าในอาชีพนี้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมหลังบ้านของโรงแรม ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 12.00-16.00น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่งและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส

โทร : 081 -920 -8882 / 02-655 -7515-7?www.ekthana.com/e-mail :?info@ekthana.com

 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment