TOP RELATED

รูป 1236
unigang.com 1 โรงเรียนมัธยมทั่วไป จะใช้การสอนและการใช้หนังสือตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ส่วนโรงเรียนนานาชาติจะมีหลักสูตรใหญ่ ๆ อยู่ 3 หลักสูตร 1.1.หลักสูตรอเมริกัน หรือ American English ภาษาจะง่าย ๆ...
by Editor Bee
รูป 1187
บางคนอาจจะเห็นโรงเรียนนานาชาติมันดูดีมีสกุลไฮโซ แต่มันก็อาจจะไม่ต่างจะโรงเรียนสามัญธรรมดาทั่วไป 1. พูดภาษาอังกฤษกันอย่างไม่ต้องคิดแปล เพราะใช้ทุกวันแทนภาษาไทย 2. บางคนเรียนตั่งแต่เล็กพูดภาษาไทยไม่ได้ก็มี 3....
by Editor Bee
รูป 1194
เซนต์แอนดรูว์ส อีกหนึ่งโรงเรียนนานาชาติที่เปิดตัวในพื้นที่ย่านบางนา สาธร และระยองมานานถึง 15 ปีแล้ว ก็เป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพ่อแม่ในจุดนี้เช่นกัน คุณเบเวอร์ลี่ แจ้งกมลกุลชัย...
by Editor Bee
รูป 1220
โรงเรียนนานาชาติ NIST (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย) เป็นที่ยอมรับมากที่สุด ที่มีทั้งสามหลักสูตร International Baccalaureate (IB) โปรแกรม: โครงการต้นปีที่ผ่าน (PYP) , โครงการกลางปี (MYP) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (DP)...
by Editor Bee
รูป 1335
เป้าหมายการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ คือนักเรียนทุกคนจะได้รับการปูพื้นฐานที่ดีทางการศึกษาในระบบนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต รงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์...
by Editor Bee
รูป 1299
news.nipa.co.th หลักสูตร International เดิมมีขึ้นเพื่อรองรับลูกหลานชาวต่างประเทศที่ต้องมาทำงานในประเทศไทย แบ่งคร่าวๆ ได้ว่าเป็นระบบ English, American, IB โรงเรียนหลักสูตรเหล่านี้ ที่น่าเชื่อถือต้องมีการขอ Accreditation...
by Editor Bee
รูป 1229
นายบุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเตรียมเปิดหลักสูตรสองภาษา 10 หลักสูตร มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำหลักสูตรนานาชาติ...
by Editor Bee
รูป 1267
www.wegointer.com 1.ฝึกภาษาอังกฤษไว้เยอะๆ 2.ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ คะแนนที่ว่านั้นก็คือ TOEFL หรือ IELTS 3.สอบวัดระดับภาษาอื่นๆ ที่จำเป็น 4.เตรียมเอกสารให้พร้อม เอกสารที่ต้องขอจากโรงเรียน - ใบแสดงผลการศึกษา...
by Editor Bee
รูป 1248
positioningmag.com เด็กไทยจะก้าวไกลในอาเซียนได้อย่างไร เมื่อประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวเองเข้าหาเพื่อนๆ สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศอื่นๆ มากขึ้น ทั้ง มาเลเซีย...
by Editor Bee
รูป 1297
Animal Caretaker แปลตรงตัวเลยก็คือ คนคอยดูแลสัตว์ สัตว์ที่ว่าก็เป็นสัตว์เลี้ยงพวกสุนัขหรือแมว โดยปกติของคนที่จ้าง Animal Caretaker มักเป็นคนที่รักสัตว์มากกกกกกกกกแต่อาจไม่มีเวลาให้ เช่น ต้องไปทำงานนอกบ้าน...
by Editor Bee
รูป 1232
bloggang.com ความเกี่ยวเนื่อง: ถ้าคุณจัดคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างศัพท์แล้วเขียนออกมาเป็นแผนผังจะทำให้คุณจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น เขียน:...
by Editor Bee
รูป 1234
toplaza.com สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม 1. ร่างกายและยารักษาโรค เพื่อความแน่ใจว่าร่างกายมีความพร้อมสำหรับการเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน จึงแนะนำว่าควรทำการตรวจสุขภาพก่อน ผู้เดินทางอาจพกยาสามัญประจำบ้านไป...
by Editor Bee
รูป 1334
โดยประเทศอังกฤษ จะใช้ระบบวัดอุณหภูมิแบบ องศาเซลเซียส เหมือนกับบ้านเรา โดยตลอดทั้งปี อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 0-30 องศาเซลเซียส เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเกาะ อากาศเลยค่อนข้างชื้น และเปลี่ยนแปลงบ่อย มีฝนตกตลอดทั้งปี...
by Editor Bee
รูป 1298
หอพักแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง Copenhagen สร้างเสร็จเมื่อปี 2006 มีจุดเด่นคือเป็นอาคาร 7 ชั้นรูปวงกลม ซึ่งประกอบด้วยห้องพักกว่า 360 ห้อง สาเหตุที่ต้องสร้างเป็นวงกลม...
by Editor Bee
รูป 1186
komchadluek.net "ภาษามีความสำคัญมากในการติดต่อ สื่อสาร โรงเรียนเลิศหล้า จึงนำหลักสูตรอิงลิชโปรแกรม (English Program : EP) มาจัดการเรียนการสอนมาแล้ว 15 ปี พบว่ามีความเหมาะสมสำหรับเด็กยุคนี้มาก...
by Editor Bee
รูป 1185
Cashmere High Schoolเป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 13-19 ปี ก่อตั้งเมื่อปี 1956 ในเมืองไครส์เชิช ประเทศนิวซีแลนด์...
by Editor Bee
รูป 1233
eduzones.com 4 ข้อควรทำ ก่อนนำเจ้าตัวเล็กเข้าเรียน EP - เตรียมความพร้อมให้ลูกเช่นเดียวกับการเข้าเรียนในระบบโรงเรียนทั่วไป สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ห้องน้ำ รับประทานอาหาร รักษาความสะอาด...
by Editor Bee
รูป 1246
supplychains2012.org การหางาน Part-Time ในต่างแดนนั้นจะยากง่ายมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ไหวพริบ จังหวะ โอกาส และสุดท้ายคือ ดวง...
by Editor Bee
รูป 1219
การต้อนรับประเทศไทยสู่อาเซียนโดยการสอนลูกให้เป็นเด็ก 2 ภาษา เป็นแนวคิดที่น่าสนใจในโลกปัจจุบันที่ต้องมีการสื่อสารและติดต่อสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่าน...
by Editor Bee
รูป 1201
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษหรือที่ได้ยินกันในชื่อ English Program เป็นโครงการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
by Editor Bee
Page 1 of 2 1 2 Next
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS