NEW STORY

MORE STORIES

รูป 3861


Japanese Association of University Women (JAUW)เสนอให้ทุนสำหรับผู้สมัครสตรีที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นที่มีความสามารถในการศึกษาวิจัยได้มีโอกาสมาทำปริญญาโทในประเทศญี่ปุ่น ในสาขาต่าง ๆ (โปรแกรมอังกฤษ)...
by สมเกียรติ เทียนทอง

ALL STORIES

รูป 3856
University of Buffalo มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่มีวิทยาเขตในบัฟฟาโลและแอมเฮิร์สต์ รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามีความยินดีแจ้งการให้ทุน International Admissions Scholarship...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3855
Wlt Institute of Business & Technologyแจ้งให้ทุนเต็มจำนวน Wlt Diploma Scholarships เป็นโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ถูกเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3854
Radboud University มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในประเทศเนเธอร์แลนด์ เสนอให้ทุนเรียนปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2020 หลายสาขา จำนวน 30 ทุน แก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป(non-EEA) เป็นส่วนช่วยลดค่าเรียนจำนวนมาก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3853
University of Canterburyประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น เป็นทุน UC International First Year Scholarships 25 ทุน มีมูลค่าเป็นค่าเรียน $10,000, $15,000 หรือ $20,000โดยเป็นทุนปีแรกของระดับปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3852
AcademiaSinicaสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไต้หวันที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยระดับโลก แจ้งให้ทุนประจำปี 2020...
by สมเกียรติ เทียนทอง
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษา >Share this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS