ALL STORIES

รูป 5023
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมOnlineTrainingonLanguageCompetenceImprovementดำเนินการโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 10 กรกฎาคม 2566...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5022
น้องๆ เยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ Spring 2023 YSEALI Academic Fellowship ได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยน้องๆ กลุ่มนี้ ได้ร่วมกิจกรรมด้าน Environmental Issues...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5021
อัปเทลิสต์โปรแกรมทุนปริญญาโท/ปริญญาเอก จาก #DAAD กลุ่ม Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) สำหรับการศึกษาเทอม winter semester 2024 -ผู้สมัครทุกโปรแกรมในลิสต์ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5020
University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษดำเนินการให้ทุนโดยBoustany Foundation แก่ผู้สมัครจากทุกสัญชาติที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จในอาชีพที่ผ่านมาในการมาเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5019
ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำสำหรับเยาวชนครั้งที่9ว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก9thYouthLeadershipWorkshoponGlobalCitizenshipEducation(GCED)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5018
สถานทูตสหรัฐอเมริกา และ โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5016
Taiwan ICDF Scholarship 2023เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 19 มีนาคม 2566 **สำหรับนักเรียนสัญชาติไทยสามารถขอทุนนี้ได้เฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่าน้ัน หลักสูตรระดับปริญญาโท 22 หลักสูตร และปริญญาเอก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5015
รัฐบาลประเทศแคนาดาขอเชิญนักศึกษาอาเซียนสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาณ ประเทศแคนาดา ประจำปี 2023-24 เป็นทุนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หมดเขตรับสมัคร 28 มีนาคม 2023 Canada-ASEAN Scholarships and...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5014
APU Tuition Reduction Scholarships for International Students in Japan หรือทุนที่ Asia Pacific University มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศญี่ปุ่น แก่นักเรียนต่างชาติในการมาเรียนปริญญาตรี โดยทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 30%,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5013
Glasgow Caledonian University Postgraduate Ambassador Studentship for International Students ทุนสำหรับภาคการศึกษาเริ่มเดือนกันยายนศกนี้ ในหลักสูตรTaught postgraduate masters courseทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด สูงสุด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5012
International Scholars Scholarships at Lincoln University, USA เป็นทุนสนับสนุนการมาเรียนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาของนักเรียนจากทั่วโลก โดยปีนี้ประกาศให้ทุนฟรีจำนวน 10 ทุน ประจำปีการศึกษา 2023-2024...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5011
George Brown College ประเทศแคนาดาเสนอทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในแคนาดา ทุนการศึกษาเป็นส่วนลดค่าเรียน เปิดสำหรับภาคการศึกษา 2023-2024 George...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5010
The Deanship of Graduate Studies at King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) กำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงทั้งในประเทศและทั่วโลก สมัครชิงทุนเต็มจำนวน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5009
Chinese Government Scholarship Bilateral Program at Xiamen University, Chinaฟรีค่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพและเงินเดือน ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เปิดโอกาสแก่ผู้สมัครต่างชาติ เป็นทุนไม่จำกัดสาขา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5008
University of Twente Kipaji Masters Scholarships for Students from Developing Countries in the Netherlandsทุนมูลค่าไม่เกิน 12,000ในการเรียนปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) เปิดรับสมัครถึง 1 พฤษภาคม 2023 University of Twente...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5007
UR Circle of Scholars Entrance Scholarships for International Students in Canada หรือทุนเรียนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาที่ University of Reginaทุนช่วยค่าเรียน $5,000สูงสุดตลอดโปรแกรม 4 ปี เปิดรับใบสมัครถึง 15 มีนาคม 2023...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5006
University of LeedsMSc-International Masters Excellence scholarshipเป็นทุนด้านWater, Sanitation, and Health Engineering ให้แก่ผู้สมัครต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาโทเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5005
Shandong University Scholarships for International Students in China เป็นทุนประจำปี 2023-2024 เปิดโอกาสให้แก่ผู้สมัครเรียนใหม่จากต่างชาติ ระดับปริญญาตรี โท และเอกในหลายหลักสูตร โดยทุนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5004
รัฐบาลไต้หวันประกาศให้ทุน ICDF โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2566 นี้ **สำหรับนักเรียนสัญชาติไทยสามารถขอทุนนี้ได้เฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่าน้ัน หลักสูตรระดับปริญญาโท 22 หลักสูตร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 1 of 247 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS