ALL STORIES

รูป 4612
University of Melbourne Graduate Research Scholarships for International Students in Australia จำนวน 600 ทุน ในทุกสาขาวิจัย เป็นการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2021 ทุนมีมูลค่าเต็มจำนวนค่าเรียน และสูงสุด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4611
Full Tuition Fee Grant for International Students at University of Helsinki เป็นทุนสำหรับผู้สมัคร Non-EU/EEA Studentsประจำปี 2021-22 เพื่อเดินทางมาเรียนปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน 18,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4609
องค์การยูเนสโกประกาศรับสมัครแข่งขันประกวดภาพถ่าย 2021 ICM International Martial Arts Photo Contest เปิดรับผลงานถึง ภายใน 8 ตุลาคมศกนี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4608
International Leadership Scholarship at University of Glasgow in the UK, 2021เป็นทุนระดับปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) มีจำนวน 20 ทุน โดยมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน ทุนละ 1 หมื่นปอนด์ สำหรับภาคเรียนในปีการศึกษา 2021...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4607
University of Calgary ประเทศแคนาดาแจ้งให้ทุน International Entrance Scholarship เป็นทุนมูลค่า 15,000 เหรียญ ที่มุ่งให้แก่นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี โดยมีโอกาสต่ออายุทุนได้ทุกปี เปิดรับใบสมัครถึง 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4606
Otago Polytechnic Covid-19 Relief funding for International Students, New Zealandเป็นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องโควิด 2019 โดยช่วยเป็นส่วนลดค่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2021-22 ทุนมีมูลค่า ระหว่าง NZ$ 2,000 ถึง NZ$...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4605
KNU International Graduate Scholarship in South Korea หรือทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่Kyungpook National Universityระดับปริญญาโทและเอก ประจำปี 2021-2022 โดยช่วยเหลือค่าเรียนทั้งหมดตลอดโปรแกรมการศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 70...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4604
International University of Japan ประกาศให้ทุน Nakayama 100 Premium international awards เพื่อเรียนระดับปริญญาโทและเอก โดยผู้สมัครจากนานาชาติที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนเต็มจำนวน ทั้งค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4603
Diversity and Excellence Scholarships for International Students in Switzerland โดย Hotel School of Lausanneประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทุนครอบคลุมค่าเรียน 30% ในการเรียนระดับปริญญาตรี เปิดรับใบสมัครถึง 30 ตุลาคม 2021 Hotel...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4602
HAN University of Applied Sciences1 ในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดด้านapplied sciencesในประเทศฮอลแลนด์ แจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครจากนอกสหภาพยุโรป ประจำปี 2021-2022เป็นทุนเรียนระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขาต่าง ๆ มูลค่าระหว่าง 2,500...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4601
Full-Tuition Entrance international awards at Hang Seng University of Hong Kong เป็นทุนสนับสนุนนักเรียนจากนานาชาติเพื่อมีโอกาสมาเรียนปริญญาตรี ในภาคการศึกษา 2021-2022 โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนเรียนฟรีเต็มจำนวน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4600
Boston University มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐ กำลังเปิดให้ทุน Trustee Scholarships for International Students จำนวน 20 ทุน เป็นทุนระดับปริญญาตรี ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆเปิดรับใบสมัครถึง 1 ธันวาคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4599
ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนโดยมูลนิธิเทมาเส็กกำลังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากชาติASEANสมัครชิงทุนเรียนระดับปริญญาตรี University of Social Sciencesไม่จำกัดสาขา โดยทุนช่วยตลอดโปรแกรม 4 ปี ทั้งค่าเรียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4598
University of Waikato เชิญเข้าร่วมโครงการUniversity of Waikato GEMS Scholarshipsประจำปี 2022-2023 ทุนการศึกษาเหล่านี้เปิดให้แก่นักศึกษาที่สมัครเรียนเป็นครั้งแรกในหลักสูตร Undergraduate programme ทุนมีมูลค่าสูงสุด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4597
หากคุณเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับสูงและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในสหราชอาณาจักร เชิญสมัครชิงทุน President's PhD awards at Imperial College London ทุนนี้เปิดสำหรับปีการศึกษา 2021-2022...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4596
Research Grants Council (RGC) of Hong Kong ให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่น ในการมาศึกษาวิจัยปริญญาเอกในสถาบันวิจัยระดับเวิร์ดคลาสในฮ่องกง 8 แห่ง ในห้วงเวลา 3 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4595
Rajaratnam School of International Studies(RSIS)บัณฑิตวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน Nanyang Technological Universityประเทศสิงคโปร์ แจ้งให้ทุนสนับสนุนผู้เรียนจากนานาชาติ ในการมาเรียนหลักสูตรปริญญาโทหลายสาขา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4594
IUBH University of Applied Sciences มหาวิทยาลัยในเยอรมนีที่เปิดสอนทั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษและเยอรมันกำลังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากนานาชาติสมัครชิงทุนเรียนระดับปริญญาตรีและโท ในหลากหลายสาขาวิชา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4593
ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics ตอนนี้กำลังเปิดให้ทุนETH Zurich Excellence Scholarships & Opportunity...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4592
Temple Universityแคมปัสที่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสาขาของมหาวิทยาลัยดังในอเมริกา กำลังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากนานาชาติสมัครชิงทุนการศึกษาในโปรแกรมปริญญาตรี(โปรแกรมอินเตอร์)สาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอน ทุนมี 3 รูปแบบ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 1 of 226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS