ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 4028
University of Kentมหาวิทยาลัยวิจัยชื่อดังในสหราชอาณาจักรซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเคนท์ ประกาศให้ทุนแก่ผู้เรียนจากนานาชาติ มูลค่า8000 เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าเรียนแก่ผู้สมัครต่างชาติที่จ่ายค่าเรียนเอง(overseas...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4027
cole de Management Lonard de Vinci Business School สถาบันด้านธุรกิจชั้นนำในประเทศฝรั่งเศสเสนอให้ทุนdiversity awards for International Studentsเป็นทุนระดับปริญญาโท มีมูลค่าเป็นค่าเรียน ระหว่าง 10% to 50% EML EcoLeonard...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4026
University of Western Australia กำลังเปิดรรับใบสมัครชิงทุนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ โดยต้องเป็นนักกีฬาชั้นนำ โค้ช หรือเจ้าหน้าที่ทีม โดยทุนนี้ช่วยค่าเรียนเป็นมูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4025
University of Waikato เชิญผู้สมัครในประเทศ ผู้มีที่อยู่ถาวรในนิวซีแลนด์ รวมทั้งจากนานาชาติ สมัครโปรแกรมDoctoral scholarshipsซึ่งเป็นทุนปริญญาเอกในสาขาใด ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ทุนมีมูลค่า$25,000 pa + domestic tuition fees...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4023
Fordham Universityมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก กำลังเปิดรับผู้สมัครขอทุนเรียนระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)จากทุกสัญชาติ ในชื่อ Deans Scholarships for International...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4022
University of Winnipeg มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดากำลังรับใบสมัครชิงทุนUniversity of Winnipeg President funding for World Leaders in Canada, 2020 กับนักศึกษาต่างชาติที่มีบุคลิกเป็นผู้นำ สมัครเรียนในคณะต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4021
Xiamen University(XMU)เสนอให้ทุนระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี แก่ผู้สมัครต่างชาติ(non-Chinese) เป็นทุนไม่จำกัดสาขา โปรแกรมสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาประจำปี 2020 เปิดรับใบสมัคร ระหว่าง 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4020
มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ตั้งอยู่ที่เมืองปาดัวในประเทศอิตาลีสำหรับ University of Padova กำลังให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติประจำปีการศึกษา 2020 ในการเรียนระดับปริญญา(ตรีหรือโท) โปรแกรมภาคอังกฤษ(English-taught degree)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4019
International Student Merit Scholarships โดย University of Houston-Victoria มุ่งช่วยผู้เรียนจากต่างชาติ สมัครชิงทุนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา(ไม่จำกัดสาขา) ทุนครอบคลุม Tuition and feesบางส่วนโดยมีเดทไลน์รับใบสมัคร 2...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4018
ทุนมูลค่าเต็มจำนวนค่าเรียนบวกที่พักและประกันสุขภาพ 30 ทุน และทุนส่วนลดค่าเรียน 50%ที่รับไม่จำกัดกำลังเปิดรับใบสมัครจากผู้สมัครจากทั่วโลกที่ไม่มีสัญชาติจีน เพื่อเรียนระดับปริญญาโทและเอก(PhD.สอนเป็นภาษาอังกฤษ 3 โปรแกรม)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4017
Newcastle University Overseas Research Scholarship in UK, 2020เป็นทุนวิจัยปริญญาเอก(ไม่จำกัดสาขา) ประจำปี 2020-21 มีจำนวน 15 ทุนแก่ผู้สมัครจากนานาชาติที่มีความสามารถโดดเด่น...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4016
London School of Economics and Political Science เสนอให้ทุน PhD studentships ประจำปี 2020สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกทั้งในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และชาติอื่น ๆ จำนวน 100 ทุน เพื่อมาศึกษาวิจัยเต็มเวลาในสาขาต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4015
ทุนระดับปริญญาโท เอก และทำโครงการวิจัยหลังปริญญาเอก(2-6 เดือน) ในประเทศเยอรมนี เปิดรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย)KAAD for Developing Countries Students in Germany,2020สนับสนุนโดย Catholic Academic Exchange...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4014
Erasmus Universityเชิญนักศึกษาจากนอกยุโรปสมัครชิงทุน Holland Scholarshipsซึ่งสนับสนุนด้านการเงินโดย Dutch Ministry of Education, Culture, and Science and Dutch research universities and universities of applied sciences...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4013
University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษดำเนินการให้ทุนโดยBoustany Foundation แก่ผู้สมัครจากทุกสัญชาติที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จในอาชีพที่ผ่านมาในการมาเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4012
Austrian Development Cooperationแจ้งให้ทุนด้านHospitality Management หรือ Tourism Managementแก่ผู้สมัครต่างชาติที่ระบุ(รวมไทย) ในการไปเรียนระดับ Diploma Programme ที่ The Tourism Schools...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4011
Wellcome Trust องค์กรการกุศลด้านการวิจัยชีวการแพทย์ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน กำลังเปิดรับนักวิจัยจากชาติที่มีรายได้รับดับปานกลาง(รวมทั้งไทย)สมัครชิงทุนด้าน สาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน หรือ Public Health and Tropical...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4010
Monash University(แคมปัสหลักในออสเตรเลีย) เชิญนักศึกษาจากต่างชาติสมัครชิงทุน Monash K.C. Kuok Scholarship ในการเรียนหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาตรี โดยเน้นผู้สมัครจากชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4009
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุน UNESCO/PEOPLE REPUBLIC OF CHINA (THE GREAT WALL) CO-SPONSORED FELLOWSHIPS PROGRAMME 2020-2021 องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4008
มูลนิธิการศึกษาไทย อเมริกัน ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1 3 คน เข้ารับการศึกษาและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 9 of 126 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS