ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3612
Bavarian Ministry of Education and Culture, Science, and Art ยินดีให้ทุนKU Scholarships for International Students in Germany, 2019 สำหรับผู้สนใจเรียนโปรแกรม 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3611
มหาวิทยาลัยดังในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย Edith Cowan University แจ้งข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการเปิดรับสมัครชิงทุนInternational Undergraduate Merit Scholarshipประจำปี 2019 เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 20%...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3610
University of Southern Denmark ภายใต้การสนับสนุนด้านเงินทุนของรัฐบาลเดนมาร์ก อยู่ระหว่างเปิดรับนักศึกษาทุกคนยกเว้นผู้ที่มาจากประเทศ EU / EEA เพื่อชิงทุนระดับบัณฑิตศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3609
Dalarna Universityมหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสอยู่ที่เมืองFalunและBorlngeในประเทศสวีเดน เสนอให้ทุนแก่ผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2019 เป็นทุนช่วยค่าเรียนบางส่วน จำนวน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3608
Australian National Universityประกาศให้ทุนANU HDR Fee Merit funding for International Student in Australia, 2019แก่ผู้สมัครต่างชาติทั่วโลกเพื่อไปทำวิจัยปริญญาเอกภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3607
สำหรับผู้เรียนเก่งอย่างแท้จริง(เกรด4) โอกาสชิงทุนจากBoston Universityมาแล้ว ทุนนี้ให้แก่ทั้งผู้สมัครต่างชาติและท้องถิ่น ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนรวมถึงค่าประปฐมนิเทศและค่าธรรมเนียมภาคบังคับนิสิตปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3606
เพื่อเป็นการระลึกถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างผลงานสำคัญ Vienna University of Technology ประเทศออสเตรียเปิดให้ทุนสำหรับผู้สมัครสตรีจากนานาชาติHelmut Veith Stipend for International Female Students in Austria, 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3605
University of St. Gallen มหาวิทยาลัยด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อชิงทุน Excellence Scholarshipsซึ่งมี 2 ประเภท มูลค่าปีละ CHF 6,252และ CHF...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3604
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Universityหรือ OISTเสนอให้ทุนวิจัยปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี สำหรับนักศึกษาจากนานาชาติที่จบปริญญาตรีและโท หรือเทียบเท่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3603
Systainability Asia ประเทศไทยร่วมกับ Adhhyeta International สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และ Institute of Professional Training & Management (IPTM) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จะจัดโครงการฝึกอบรมSystainability Asia...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3602
Ashoka University มหาวิทยาลัยเอกชนที่เน้นเรื่องสาธารณะประโยชน์ในอินเดีย กำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้เรียนชาวอินเดียพร้อม ๆ กับจากต่างชาติ ในการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา Liberal educationมีทั้งทุนบางส่วนและเต็มจำนวน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3601
Anglia Ruskin University เสนอให้ทุน International Excellence Scholarships for the 2019-2020 เป็นทุนปริญญาตรีและโท ไม่จำกัดสาขา โดยแต่ละปีจะมีจำนวน 20 ทุน ช่วยเหลือเป็นส่วนลดค่าเรียนปีแรก 4 พันปอนด์ เปิดรับใบสมัครถึง 13...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3600
2019 ASEAN-KOREA ACADEMIC ESSAY CONTESTจัดโดยASEAN-Korea Centre and ASEAN University Network (AUN)ภายใต้การสนับสนุนโดย ASEAN Secretariat, ROK Ministry of Foreign Affairs, Pukyoung National University Global Area...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3599
University of Adelaide มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียให้ทุนวิจัยปริญญาโท-เอก Adelaide Scholarships International (ASI) in Australia, 2019-2020ทุนครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย 2 ปีและ 3 ปีตามลำดับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3598
Loughborough University มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่ market town of Loughborough, Leicestershire, in the East Midlands of Englandเสนอให้ทุน Deans Award for Enterprise Scholarshipแก่ผู้สมัครต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3597
Kunsan National Universityมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเกาหลี เสนอให้ทุนในหลักสูตรระดับปริญญาโท เอก และหลังปริญญาเอกแก่ผู้สมัครทุกสัญชาติ ที่สนใจการศึกษาวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการควบคุมและออกแบบระบบอัจฉริยะอัตโนมัติหรือ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3596
Brunel Universityมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางลอนดอนตะวันตกของอังกฤษ กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ไม่จำกัดสาขา มูลค่า 6,000 ปอนด์ โดยผู้สมัครต้องได้รับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร full-time...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3595
Ko Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของตุรกี ประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ(รวมทั้งในตุรกีเอง)ที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี โท และเอก ไม่จำกัดสาขา โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเยี่ยมยอดในผลการเรียนที่ผ่านมา ทุนครอบคลุมค่าเรียน 25%,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3594
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2563(Monbukagakusho:MEXT Scholarship for the academic year 2020) หลักสูตร College of Technology Students และ Specialized Training...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3592
University of Dundee มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐเสนอให้ทุนประจำปีการศึกษา 2019-2020 แก่ผู้สมัครต่างชาติ(รวมไทย)รวมทั้งEUในการเรียนปริญญาโทแบบเต็มเวลา ในหลักสูตร Energy Finance Dual Degree programทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 9 of 106 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS