ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3524
Shandong UniversityหรือSDU มหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจีน เปิดให้ทุน ประจำปี 2019-2020 แก่ผู้สมัครเรียนใหม่จากต่างชาติ ระดับปริญญาตรี โท และเอกในหลายหลักสูตร โดยทุนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3523
Trinity College Dublin ในประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประกาศให้ทุนเรียนระดับปริญญาเอกแก่ผู้สมัครนานาชาติ โดยทุนครอบคลุมค่าเทอมตลอด 4 ปี และค่าครองชีพปีละ18,500 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3522
สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย แจ้งข่าวให้ทุนประจำปี 2019-2020 แก่ผู้สมัครชาวไทย เป็นทุนในรูปเงินเดือน ๆ ละ Euro900 ในโปรแกรมการศึกษาใน 1 ปี ระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2020 และหากเป็นโปรแกรม 2 ปี สามารถขยายเวลาทุนได้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3520
University of Kent กำลังเปิดให้ทุน Paris School of Arts and Culture Scholarship Fund ในระดับปริญญาโท(full time taughtmastersdegree program) เป็นทุนมูลค่า 25,000โดยเปิดรับใบสมัครจาก UK/EU/international...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3519
University of California, Berkeleyเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ฟรีเกี่ยวกับ English Grammar and Essay Writingหลักสูตรนี้เปิดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการพัฒนาการเขียนเรียงความ ความถูกต้องทางไวยากรณ์และการแก้ไขด้วยตนเอง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3518
ภาพรวมและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุน DAAD สำหรับผู้สมัครจากประเทศไทย ทั้งทุนในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ทุนวิจัยและทุนระยะสั้นต่าง ๆ ประจำปีการศึกษาล่าสุด 2019-2020 ผู้สนใจเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3517
สถานทูตสหรัฐฯ ขอแจ้งเปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Fall 2019 YSEALI Academic Fellowship ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยเยาวชนสามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1....
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3516
ด้วยองค์การยูเนสโกประกาศให้รางวัลUNESCO-Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prize for Outstanding Practice and Performance in Enhancing the Effectiveness of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3515
ทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2019/20 เป็นกลุ่มทุนที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก โดยเปิดรับผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3514
โครงการวิจัย Marie Skodowska-Curie Actions (MSCA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัยประเภท Individual Fellowships ในปี 2562 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3513
Ton Duc Thang University มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศเวียดนาม ยินดีให้ทุนสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2019 จำนวนมากถึง 200 ทุน เพื่อมาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด เปิดรับใบสมัครถึง May...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3512
Sheffield Hallam University มหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 4ในสหราชอาณาจักร แจ้งให้ทุน Transform Together Scholarships สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมปีการศึกษา 2019 โดยเป็นทุนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3511
โอกาสสำหรับนักเรียนจากทั่วโลก ในการสมัครขอทุน Stephen M. Kellen scholarshipประจำปี 2019 ซึ่งเป็นทุนปริญญาตรีควบ ที่ Sciences Po ในฝรั่งเศส และFreie Universitt Berlin ที่เยอรมนี โดย ทุนครอบคลุมค่าเรียน ระยะเวลา 2 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3510
Monash Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาจากต่างชาติสมัครชิงทุนของมหาวิทยาลัย(แคมปัสหลักในออสเตรเลีย)ในการเรียนหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท(coursework)ประจำปี 2019-2020 จำนวน 31 ทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3509
Amsterdam Business School (ABS) ประเทศเนเธอร์แลนด์เสนอให้ทุนMIF GMAT-based Waiverแก่ผู้สมัครทุกสัญชาติในการเรียนด้านการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้จบระดับปริญญาตรี โท ที่มีประสบการณ์ ทุนมีมูลค่าระหว่าง 1,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3508
Matsumae International Foundationเชิญผู้สนใจสมัครชิงทุน Matsumae International Foundation (MIF) Fellowship for International Students in Japan 2020 เพื่อไปทำวิจัยในสถาบันที่ร่วมโครงการที่ญี่ปุ่น...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3507
ทุนKAAD for Developing Countries Students in Germany, 2019เปิดรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) ในการไปเรียนระดับปริญญาโท เอก และทำโครงการวิจัยหลังป.เอก(2-6 เดือน) ในประเทศเยอรมนี สนับสนุนรายการโดย Catholic...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3506
เชิญสตรีที่มีความเป็นผู้นำสูงสมัครร่วมโครงการ IWF Fellows Programซึ่งเป็นโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงทั่วโลก เพื่อร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์ ในหลากหลายรูปแบบ เป็นเวลา 20วัน ที่HarvardBusiness School and INSEAD...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3505
Guangdong University of Foreign Studies มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศจีนที่เน้นเรื่องการศึกษาภาษาต่างชาติ รวมถึงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่าง ๆ กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในหลายสาขา ทุนมีมูลค่าคนละ RMB...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3504
Durham University Business School ประกาศให้ทุน Deans Scholarship แก่ผู้สมัครจากทั่วโลก โดยเป็นผู้แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมทางวิชาการและความสำเร็จทาง โดยเป็นทุนโปรแกรมปริญญาโทหลายสาขา(excluding M.Sc Business...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 9 of 102 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS