ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3247
Ton Duc Thang University มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศเวียดนาม ยินดีให้ทุนสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2019 จำนวนมากถึง 200 ทุน เพื่อมาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด เปิดรับใบสมัครถึง May...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3246
Lester B. Pearson International Scholarship Program ทุนสำหรับนักเรียนจากนานาชาติที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและเป็นผู้นำในการสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)ที่...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3245
HKBUSchool of Businessมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ กำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครนอกเหนือจากจีนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อมาเรียนปริญญาโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3244
Faculty of Engineering and Built Environment (FEBE) ที่ University of Newcastle แจ้งยินดีให้ทุนเต็มจำนวน ชื่อ FEBE Golden Jubilee Commemorative International Scholarships...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3243
บัณฑิตวิทยาลัยของKings College Londonยินดีที่จะประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติที่วางแผนที่จะเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(MPhil / PhD) ประจำปีการศึกษา 2019-2020ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นทุนเต็มจำนวน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3242
HHL Leipzig Graduate School of Management ยินดีให้ทุนปริญญาโทMBAเต็มเวลาสำหรับสตรีที่มีความสามารถสูงในแวดวงธุรกิจ ไม่จำกัดสัญชาติ เป็นผู้แสดงให้เห็นถึงการเป็นมืออาชีพที่โดดเด่นและมีแรงจูงใจที่สูง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3241
เชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียน สมัครชิงทุนASEAN-India Research Fellowships - AI-RTF โดยแต่ละปีจะมีจำนวนทุน 50ทุน ช่วยเหลือครอบคลุมเกือบทุกด้านทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำวิจัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3240
University of Southamptonในสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุน international PhD studentships ประจำภาคเรียนเดือนตุลาคม 2019 แก่ผู้สมัครทั้งในUK,EU และ Internationalโดยผลประโยชน์ที่จะได้รับประกอบไปด้วย Full tuition plus...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3239
University of Skvde ภายใต้การสนับสนุนของSwedish Council for Higher Education (UHR) ยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาโทมูลค่าครึ่งหนึ่งของค่าเรียนม หรือ Partial...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3238
มหาวิทยาลัยเกาหลีเสนอให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีสถานะเป็นนักศึกษาปี 1ในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ ในชื่อทุน Future Global KU Scholarship 2019ทุนมีมูลค่าเดือนละ KRW 400,000 ในห้วงระยะเวลา 4 เดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3237
Amsterdam Business School (ABS) ประเทศเนเธอร์แลนด์เสนอให้ทุนแก่ผู้สมัครทุกสัญชาติในการเรียนfull-time Master in International Finance (MIF) programmeโดยเน้นพิจารณาคะแนนGMAT ในระดับ 640 ขึ้นไป ทุนมีมูลค่าระหว่าง 1,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3236
Karolinska Institute สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นเรื่องแพทย์ศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กำลังให้ทุนGlobal Masters Scholarshipsประจำปี 2019 แก่ผู้สมัครจากต่างชาติ ในการเรียนเกี่ยวกับแพทย์หลายสาขา ระดับปริญญาโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3235
International Business School สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำ ที่ตั้งอยู่ในกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการีร แจ้งให้ทุนเรียนบริหารธุรกิจแก่ผู้สมัครจากนานาชาติ โดยเป็นส่วนลดค่าเรียน 25 เปอร์เซ็นต์ เปิดรับใบสมัครถึง 30 เมษายน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3234
LOrealเสนอให้ทุนปริญญาโทMBAแก่นักศึกษาต่างชาติที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในด้านนวตกรรมการคิดสร้างสรรค์ผ่านความหลากหลายและกิจกรรมของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ นอกจากนี้การแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนนี้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3233
University of British Columbiaมหาวิทยาลัยชื่อดังของแคนาดา ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี ชื่อทุนJoining UBCs Community International Merit-Based Awardsโดยผู้จะได้รับการพิจารณาเรื่องทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3232
คณะสังคมศาสตร์ University of East Angliaมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองนอริช ของอังกฤษ ให้ทุนPostgraduate Research Studentships จำนวนหลายทุน เป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน ระดับPhD. บางทุนเป็นทุนวิจัยควบปริญญาโท-เอก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3231
โอกาสเรียนปริญญาโทแบบไม่เสียค่าเรียนที่ TU Delft University of Technology ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2019 สำหรับผู้สมัครจากต่างชาติ ที่มี GPA 80%ขึ้นไป และจบจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ โดยเดทไลน์การสมัคร 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3230
มูลนิธิโฟล์คสวาเก้นเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากนานาชาติในทุกสาขาวิชา ต้องเป็นผู้จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี โดยในแต่ละปีจะมีนักวิจัยได้รับทุน ระหว่าง 10-15ทุน เปิดรับใบสมัครไปถึง 10 ตุลาคม 2019 Freigeist...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3229
ชวนน้องๆ ม.ปลายที่สนใจสมัครร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่สหรัฐฯ นาน 25 วัน ในเดือนเมษายน 2562 น้องๆ ที่ได้รับเลือก 5 คน จะได้เข้าร่วมโครงการพร้อมกับเพื่อน ๆ จากประเทศอาเซียน เพื่อร่วมสำรวจความท้าทายที่อาเซียนและสหรัฐฯ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3228
The Friedrich Miescher Institute for Biomedical Researchกำลังให้ทุนเพื่อศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกที่ University of Baselประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 4 ปี โดยเปิดรับผู้จบปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากทุกชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 9 of 89 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS