ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3046
University of Winnipeg กำลังรับใบสมัครทุนPresident Scholarshipกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทุนมีมูลค่าระหว่าง $3,500 $5,000โดยมีจำนวน 15 ทุน เปิดรับถึง 1 ตุลาคม 2018 University...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3045
Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศลิธัวเนีย เสนอให้ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน และค่าเรียน+เงินเดือนแก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2018-2019 ในการเดินทางมาศึกษาระดับปริญญาตรีและโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3043
มหาวิทยาลัยเจนัว ประเทศอิตาลีให้ทุนเรียนโปรแกรมปริญญาโทล้ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ Internet and Multimedia Engineeringได้แก่สาขาต่าง ๆ ด้าน signal, image, and video processing, networking and telematics, cybersecurity,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3042
University of Aucklandแจ้งให้ทุนประจำปี 2018 เป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียนกับผู้สมัครจากต่างชาติเพื่อไปเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในการเรียนสาขาต่าง ๆ ที่มีการสอนที่นี่ โดยทุนมีมูลค่าสูงสุด $10,000โดยเดทไลน์การสมัคร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3041
Foundation of the Republic of Austria ยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถทางวิชาการสูงสำหรับการเข้าเรียนในปี 2018 ทุนการศึกษามีให้ในระดับประกาศนียบัตรหรือวิทยานิพนธ์ปริญญาโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3040
University of South AustraliaเชิญสมัครชิงทุนUniversity Presidents Scholarships (UPS) เป็นทุนเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อมาศึกษาวิจัยในโปรแกรมวิจัยหลังปริญญาเอก โดยต้องจบปริญญาเอกเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3039
มหาวิทยาลัย TU Dortmund เชิญสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครต่างชาติในโครงการ DAAD Logo klein STIBET I. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงระดับปริญญาเอกที่มีผลการเรียนดี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3038
มูลนิธิโฟล์คสวาเก้นเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่นานาชาติในทุกสาขาวิชา ในแต่ละปีจะมีนักวิจัยได้รับทุน ระหว่าง 10-15ทุน เปิดรับใบสมัครไปถึง 12 ตุลาคม 2018 Volkswagen Foundation Freigeist Fellowships for...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3037
School of Management at University of Bradford เปิดให้ทุนบริหารธุรกิจ มูลค่า 3000 เพื่อเรียนโปรแกรมปริญญาโท Executive MBA (Dubai) โดยเปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด University of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3036
Foundation for Lugano Faculty of USI แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์กำลังมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สำหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาโทภายใน Faculties of Economics, Communication Sciences, and Informatics...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3035
Asian Peacebuilders Scholarship (APS)เป็นทุนระดับปริญญาโท ระยะเวลา 18.5 21.5 เดือนในสาขาเกี่ยวกับ Peace and Conflict Studies เพื่อเป็นผู้สร้างสันติภาพแห่งเอเชีย เพื่อไปทำงานในองค์กรต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3034
Institute for Science Education and Communication ของมหาวิทยาลัยโกรนิเก้น ในเนเธอร์แลนด์สเชิญนักศึกษาต่างชาติสมัครชิงทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก ในสาขา Science Educationผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินเดือน ๆ ละ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3033
University of Otago มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่ Dunedin, Otago, New Zealand ประกาศให้ทุนโปรแกรมบริหารธุรกิจเต็มเวลา ซึ่งมีเกณฑ์ในการรับสมัครแบบเดียวกันทั้งโปรแกรมออนไลน์และออน แคมปัส...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3032
Anglia Ruskin University เสนอให้ทุน International Excellence Scholarships for the 2018-2019 เป็นทุนปริญญาตรีและโท ไม่จำกั