ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3144
Research Grants Council (RGC) of Hong Kong ให้ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกในสถาบันวิจัยระดับเวิร์ดคลาสในฮ่องกง จำนวนกว่า 250 ทุน ในห้วงเวลา 3 ปี(2019/2020academic year)เดทไลน์ในการสมัครเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3143
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์แจ้งให้ทุนHolland GovernmentScholarship for international students from outside the European Economic Area (EEA)ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3142
Massey Universityซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Palmerston North ประเทศนิวซีแลนด์กำลังเปิดรับใบสมัครจากนักเรียนต่างชาติเพื่อชิงทุน Excellence Creative Arts International Excellence Scholarships...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3141
National University ofSingapore มหาวิทยาลัยระดับโลกของสิงคโปร์เสนอให้PhD scholarshipสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ NUS Graduate School for Integrative Sciences & Engineering (NGS) ผู้สมัครต้องได้เกียรตินิยมอย่างน้อยอันดับ 2...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3140
Amsterdam Business School (ABS) ประเทศเนเธอร์แลนด์เสนอให้ทุนMIF GMAT-based Waiverแก่ผู้สมัครทุกสัญชาติในการเรียนด้านการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้จบระดับปริญญาตรี โท ที่มีประสบการณ์ ทุนมีมูลค่าระหว่าง 1,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3139
Imperial College Business School สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ของอังกฤษ กำลังให้ทุน InspiringWomen Executive MBA Scholarshipsแก่ผู้สมัครสตรีจากต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาโทบริหารธุรกิจ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3138
เชิญสมัครขอรับทุน Yamagiwa-Yoshida Memorial International Study Grants (YY) ประจำปี 2019 เพื่อดำเนินการวิจัยในต่างประเทศ ผู้สมัครอาจมีสัญชาติและอาจอาศัยอยู่ในประเทศใดก็ได้ในโลกในขณะที่ยื่นคำขอทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3137
สถานทูตออสเตรเลียขอเชิญองค์กร ชุมชน หรือบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อกิจกรรมด้านการพัฒนา มนุษยธรรม และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการสนับสนุนโดยตรงของรัฐบาลออสเตรเลีย โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3135
University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษดำเนินการให้ทุนโดยCambridge Trustแก่ผู้สมัครจากนานาชาติทุกระดับ แต่เน้นบัณฑิตศึกษา 85% ในสาขาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2019-2020...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3134
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)ประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครสัญชาติต่างประเทศที่มีวุฒิPhD.เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ รวมทั้ง Young Post-Doctoral Researchersในการมาทำงานวิจัย(ไม่เกิน 12...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3133
เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 และเพิ่มบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักธุรกิจชาวไต้หวัน ตลอดจนเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างไทย-ไต้หวัน ดังนั้นในปี 2019 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3132
Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวสหรัฐฯและนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2019 ทุนการศึกษา IUPUI มีให้สำหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีทุนมีหลายแบบ เดทไลน์ส่งใบสมัคร 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3131
Heriot-Watt University มหาวิทยาลัยเชื้อสายอังกฤษ แคมปัสในประเทศมาเลเซีย กำลังให้ทุนHeriot-Watt - Velesto Petroleum Engineering สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่สมัครเรียนภาคเรียนเดือนมกราคมปี 2019 เป็นทุนระดับปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3130
University of West London กำลังเปิดให้ทุนInternationalAmbassador Scholarships มูลค่า 5,000 จำนวน 50 ทุน แก่ผู้สมัครต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือนมกราคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3129
เปิดรับใบสมัครแล้วทุนใหม่ Lester B. Pearson International Scholarship Program สำหรับนักเรียนจากนานาชาติที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3128
Facebook fellowship programกำลังเปิดรับนักศึกษาทั้งในสหรัฐและต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3127
Meiji Universityมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ที่โตเกียว แจ้งให้ทุน International Students Incentive Scholarshipระดับปริญญาตรีและโท เป็นโปรแกรมสำหรับปี 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3126
ทุนการศึกษาความหลากหลายทั่วโลก Global Diversity Scholarship มุ่งมั่นที่จะกระจายฐานนักศึกษาทั่วโลกในทุกภูมิภาค เพื่อมาศึกษาที่ Kent State...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3125
Kings College Cambridge กำลังเปิดให้ทุน Stipendiary Junior Research Fellowships ในสาขา Arts, Humanities and Social Sciences ประจำปีการศึกษา 20192023 รับผู้จบปริญญาเอกที่มีผลงานโดดเด่นจากต่างชาติ ทุนมีมูลค่า 21,290...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3124
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุน Bachelor of Medical Science Scholarships for International Students in Australia, 2018 แก่ผู้สมัครที่มีสัญชาตินอกเหนือออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 9 of 84 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS