ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3164
ในแต่ละปี Humboldt University of Berlinประเทศเยอรมนีจะมีการให้ทุนจำนวน 24 ทุน แก่ผู้สมัครต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เพื่อเรียนโปรแกรมปริญญาเอก ทุนช่วยเหลือเป็นเงินเดือน ๆ ละ 800 ยูโร รวมทั้งเพิ่มในส่วนของบุตร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3163
ใครสนใจสมัครชิงทุนทุกระดับของรัฐบาลไต้หวันช่วงต้นปีหน้า ควรศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่เปิดใหม่นี้ โดยมีการเปิดเรียนหลักสูตรนานาชาติเฉพาะทาง ภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำปีการศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3162
University of Lausanne เปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติ สมัครชิง 10 UNILMastersGrants ประจำภาคการศึกษา autumn semester2019และ spring semester 2020 เป็นทุนเรียนปริญญาโทในหลายสาขาวิชา โดยช่วยเดือนละ CHF...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3161
รัฐบาลสาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้ทุนPostgraduate Scholarship แก่ผู้สมัครนานาชาติเพื่อไปทำวิจัยระดับปริญญาโท-เอกที่สถาบันอุดมศึกษาที่นั่น โดยไม่จำกัดสาขา โดยจำนวนเงินทุนสูงสุด 24,000ยูโรต่อปี ครอบคลุมค่าเรียนและค่าครองชีพ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3160
Kellogg Institute for International Studies มหาวิทยาลัย Notre Dame เสนอทุนVisiting Fellowships สำหรับนักศึกษาดีกรีปริญญาเอกจากต่างชาติ เพื่อดำเนินการวิจัยระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยและ /...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3159
Macquarie University มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองซิดนี่ย์ของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาสตรี สมัครชิงทุน Management and Finance Scholarshipจำนวน 20 ทุน เป็นทุนปริญญาโทประจำปี 2018 มีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน AUD...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3158
University of Oxford เชิญผู้สนใจต่างชาติสมัครชิงทุน Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarships and Leadership Programme ประจำปี 2019 จำนวน 20 ทุน เป็นทุนปริญญาโท-เอกแบบเต็มเวลา เป็นทุนครอบคลุม 100% of University and...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3157
Nitori International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติของญี่ปุ่นประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยเป็นทุนมูลค่าเดือนละ 110,000หรือผู้ได้คะแนนต้น ๆ อาจได้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3156
ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3155
โอกาสในการเรียนแบบไม่เสียค่าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)มาแล้ว เมื่อมีการเปิดรับสมัครชิงทุนฟรีระดับปริญญาโท เอก ไม่จำกัดสาขา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3154
ทุนการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยวิคตอเรียโปรแกรมใหม่ออกมาแล้ว พร้อมให้บริการสำหรับนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาของโปรแกรม สำหรับต่างประเทศเปิดรับถึง 1ตุลาคม 2018...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3153
Rollins Collegeเชิญสมัครชิงทุนโปรแกรมบริหารธุรกิจ MBA International Student Scholarships โดยเป็นทุนมีมูลค่าเต็มจำนวนและบางส่วนของค่าเรียน ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาตินอกเหนื่อจากสหรัฐ เดทไลน์รับใบสมัคร November 1, 2018...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3152
Wuhan University มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ของจีน แจ้งให้ทุนแก่ผู้มีสัญชาตินอกเหนือจากจีนในการมาเรียนปริญญาตรี หรือ โท เป็นทุนเต็มจำนวนครอบคลุม ค่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพและมีเงินค่าครองชีพให้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3151
Ghent University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียมกำลังให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก แก่ผู้สมัครที่มาจากต่างชาติ โดยเป็นโปรแกรมวิจัยที่เกี่ยวกับ Concrete Technology โดยเปิดรับใบสมัครถึง 30 กันยายน 2018...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3150
Adobe Research เชิญนักศึกษาสตรีที่มีผลงานโดดเด่นทุกเชื้อชาติที่กำลังเรียนปริญญาตรีComputer Scienceในมหาวิทยาลัย สมัครชิงทุนAdobe Research Women-in-Technology ประจำปี 2019 ปีนี้มีทุนทั้งหมด 10 ทุนหมดเขตรับใบสมัคร 28...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3149
มหาวิทยาลัยไลพ์ซิช (The University Leipzig) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสนอหลักสูตรอบรม International Coaching Courses (ITK) 2019 แก่บุคลากรทางการกีฬาของประเทศไทยในสาขา การจัดการกีฬา (Sports Management) ระยะเวลา4 เดือน(1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3148
โอมานแจ้งให้ทุนแก่นักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อไปเรียนต่อระดับปริญญาตรี ใน 3 สาขา คือ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารและระบบสารสนเทศ และภาษาและวรรณกรรม โดยเป็นทุนเต็มจำนวน 1 ทุน และทุนเฉพาะค่าเล่าเรียน 1 ทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3147
Clarendon Fundเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนเต็มจำนวนมากกว่า 130 ทุนทุกปีแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากทั่วโลกแบบไม่จำกัดสาขาในการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในอังกฤษ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3146
University College of Technology Sarawak ประเทศมาเลเซีย กำลังเปิดรับสมัครทุนด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือ Bachelor of Technology in Wood Products Processing Scholarships...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3145
Leiden University1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการทำวิจัยที่เข้มข้นของยุโรป ในประเทศเนเธอร์แลนด์ กำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากต่างชาติได้สมัครเรียนและขอทุนExcellence Scholarship programme (LExS)ประจำปี 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 8 of 84 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS