ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3996
เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเด่นให้มาเรียนระดับปริญญาตรีที่ Khalifa Universityประเทศสหรัฐอาหรับ อิมิเรสต์ ประจำปีการศึกษา 2020-21 จึงมีการให้ทุน International awardsที่มีมูลค่าเป็นค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3995
เชิญนักศึกษาที่เรียนทางด้านผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษNUS Enterprise Summer Programme in Entrepreneurshipระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ NUS โดยมีทุนช่วยด้านค่าเดินทางในประเทศ ที่พัก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3994
Leiden University1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการทำวิจัยที่เข้มข้นของยุโรป ในประเทศเนเธอร์แลนด์ กำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากต่างชาติได้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทและขอทุนMinerva Scholarship Fund for International...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3993
โอกาสได้เรียนปริญญาโท ด้วยทุนเต็มจำนวน บวกค่าครองชีพ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และอื่น ๆ กับIndonesian Governments KNB funding for Masters Programs, 2020ที่กำลังเปิดรับสมัครผู้มาจากชาติกำลังพัฒนาที่กำหนด(รวมทั้งไทย)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3992
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์แจ้งให้ทุนHolland Government Scholarship for International Students in the Netherlandsทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3991
Auckland Universityยินดีประกาศให้ทุนAsian Development Bank-Japan Scholarship Program ประจำปี 2020 สำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนด้านการเงินโดยรัฐบาลญี่ปุ่น...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3990
Afidavit Institute of Judicial Practice องค์กรสนับสนุนด้านการศึกษานานาชาติ เปิดให้ทุนเต็มจำนวน บวกที่พักและเงินค่าครองชีพแก่ผู้สมัครจากนานาชาติที่ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงเอกที่ Science and Law...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3989
Central European Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ตั้งอยู่ในกรุงบูดาเปสต์ของฮังการี แจ้งให้ทุน CEU Masters funding for International Students in Hungary, 2020เป็นทุนปริญญาโทไม่จำกัดสาขาแก่ผู้สมัครต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3988
University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษดำเนินการให้ทุนโดยBoustany Foundation แก่ผู้สมัครจากทุกสัญชาติที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จในอาชีพที่ผ่านมาในการมาเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3987
California Intercontinental Universityมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ของสหรัฐประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติทั่วโลก มูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 1 หมื่นเหรียญ ในการมาเรียนระดับปริญญาไม่จำกัดสาขาที่มหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3986
Foundation for Lugano Faculty of USI แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์กำลังมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สำหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาโทภายใน Faculties of Economics, Communication Sciences, and Informatics ของUniversity...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3985
Brunel University Londonมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในสหราชอาณาจักรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ชิงทุน International Excellence Scholarshipsโดยแต่ละทุนเป็นเงินช่วยค่าเรียนตลอด 3 ปี ปีละ 6,000ในระดับปริญญาตรีและโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3984
University of Albertaในประเทศแคนาดาให้ทุน University of Alberta International Student Scholarship in Canada 2020เพื่อเรียนโปรแกรมปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)แก่ผู้สมัครระดับนานาชาติ ทุนมูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3983
Institute of International Education(IIE) สถาบันที่เน้นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีทางด้านวัฒนธรรม และเปิดโอกาสด้านการพัฒนาทางการศึกษากำลังเปิดรับสมัครชิงทุน Adobe Design Circle Scholarships for International Students in...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3982
University of Dundee มหาวิทยาลัยชั้นนำในสกอตแลนด์เสนอให้ทุนการศึกษาเพื่อมนุษยธรรม หรือ Humanitarian Scholarshipsแก่ผู้สมัครจากชาติที่กำหนด(รวมทั้งไทย) จำนวน 8 ทุน ในการไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่สหราชอาณาจักร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3981
University of Turin มหาวิทยาลัยวิจัยเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป แจ้งให้ทุนจำนวน 15 ทุน แก่ผู้สมัครต่างชาติ(กำหนดสัญชาติ 10 ทุน เปิดทั่วไป 5ทุน)ในการไปเรียนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มูลค่า 9 พันยูโร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3980
University of Glasgowยินดีประกาศให้ทุนUndergraduate Excellence Scholarships ประจำปี 2020 แก่ผู้สมัครเรียนจากต่างชาติ เป็นทุนเรียนปริญญาตรีในสาขาที่มีการสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนมีมูลค่าปีละ 5,000สูงสุด 4...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3979
มหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์เปิดให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาเอกเพื่อไปศึกษาวิจัยที่ National University of Singapore (NUS)หรืออีก 2 แห่งที่ร่วมโครงการ Nanyang Technological University (NTU) และ Singapore...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3978
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวได้มอบทุนการศึกษาภายใต้การสนับสนุนของท่านถงเจิ้นหยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยให้แก่นักศึกษาสัญชาติไทย ระดับปริญญาโทและเอกในปีนี้เป็นครั้งที่ 3...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3977
University of Southern Denmark(SDU)มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ในประเทศเดนมาร์กแจ้งให้ทุนปริญญาเอกทางด้าน Computer Science เป็นทุนมีมูลค่าเต็มจำนวนค่าศึกษาวิจัย โดยรับผู้จบปริญญาโทมาทางด้าน Computer Science, Software...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 8 of 124 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS