ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 2966
คณะมนุษย์และสาธารณสุขศาสตร์ Plymouth University ในสหราชอาณาจักร แจ้งมีทุนรวม 350,000 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในการเรียนด้านการพยาบาล, จิตวิทยา, โรคเท้า, กิจกรรมบำบัด, กายภาพบำบัด, ทัศนมาตรศาสตร์,...
by somkiat tiantong
รูป 2965
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรของประเทศไทย ประจำปี 2562...
by somkiat tiantong
รูป 2964
University of Kentมหาวิทยาลัยวิจัยชื่อดังในสหราชอาณาจักรซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเคนท์ ประกาศให้ทุนระดับนานาชาติ มูลค่า5000 เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าเรียนแก่ผู้สมัครต่างชาติที่จ่ายค่าเรียนเอง(overseas fees)ในการเรียนปริญญาโท...
by somkiat tiantong
รูป 2963
PPM School of Management สถาบันจัดการชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย ประกาศให้ทุนFuture Leader Masters of Management Scholarships in Indonesia, 2018จำนวน 10 ทุน เป็นทุนเต็มจำนวน มูลค่าทุนละRp 113.500.000,00เปิดรับสมัครถึง 20...
by somkiat tiantong
รูป 2962
Berlin School of Economics and Law เสนอให้ทุนบางส่วน( 5,000) จำนวน 4 ทุน แก่ผู้สมัครทุกสัญชาติ(สตรี)ในการเดินทางมาเรียนโปรแกรมMBAหรือสาขา Business Administrationโดยผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี...
by somkiat tiantong
รูป 2960
Stockholm China Economic Research Institute (SCERI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Stockholm School of Economics ในประเทศสวีเดน สถาบันดังที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจในประเทศจีน แจ้งให้ทุนMBAประจำปี 2018...
by somkiat tiantong
รูป 2959
United Arab Emirates Universityยินดีให้ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา หรือ Graduate Research Scholarships สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเป็นทุนแพ็คเกตด้านผลประโยชน์เต็มที่...
by somkiat tiantong
รูป 2958
University of Glasgowมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนหลักาสูตร Bachelor of Nursing degree programmeโดยเป็นทุนบางส่วน ระยะเวลา 3 ปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมเรียน...
by somkiat tiantong
รูป 2957
เชิญนักศึกษาจากทุกสัญชาติสมัครชิงทุนSchwarzman Scholars programmeเพื่อเรียนปริญญาโท Masters in Global Affairsที่มหาวิทยาลัยชิงหวาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของจีน ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน Schwarzman Scholars...
by somkiat tiantong
รูป 2956
สถานทูตสหรัฐฯ เปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้านCivic Engagement, Environmental Issues & Natural Resource Management, และ Social...
by somkiat tiantong
รูป 2955
WHU Otto Beisheim School of Management สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำในประเทศเยอรมนี ซึ่งมีแคมปัสอยู่ที่เมือง Vallendar และ Dsseldorfแจ้งให้ทุนกับผู้สมัครที่มีพรสวรรค์ทุกสัญชาติ ในการมาเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ...
by somkiat tiantong
รูป 2954
Jawaharlal Nehru Scholarshipsเป็นทุนเต็มจำนวน ประจำปี 2018 ที่ครอบคลุมค่าเรียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งมีเงินเดือนให้สำหรับผู้สมัครชาวอินเดียและชาติเอเชียที่กำหนด(รวมทั้งไทย)...
by somkiat tiantong
รูป 2953
University of Melbourne กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ(นอกเหนือจากออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในปริญญาแรก เพื่อเข้าศึกษาในหลายสาขาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนมูลค่าครอบคลุมค่าเรียน...
by somkiat tiantong
รูป 2952
Matsumae International Foundationเชิญผู้สนใจสมัครชิงทุน ชื่อ Matsumae International Foundation (MIF) Fellowship for International Students in Japan, เพื่อไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่น โดยผู้สมัครมีอิสระในการเลือกสถาบันวิจัยเอง...
by somkiat tiantong
รูป 2951
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น แก่นักเรียนและนักศึกษาไทย...
by somkiat tiantong
รูป 2950
Boustany Foundation เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่มีผลงานระดับสูงสมัครชิงทุน MBA Harvard Scholarshipหรือทุน Business Administrationประจำปี 2019 ที่HarvardBusiness School โดยจะได้รับค่าเรียน US$90,000 (US$45,000 per...
by somkiat tiantong
รูป 2949
University of Koblenz-Landau หนึ่งในมหาวิทยาลัยอายุน้อยที่สุดในเยอรมนี เปิดให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติที่มีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม เพื่อเดินทางมาเรียนปริญญาโทในหลายสาขาที่มหาวิทยาลัย เป็นทุนช่วยเหลือทางการเงินเดือนละ...
by somkiat tiantong
รูป 2948
Amsterdam Business School (ABS) ประเทศเนเธอร์แลนด์เสนอให้ทุน GMAT scholarships แก่ผู้สมัครทุกสัญชาติในการเรียนด้านธุรกิจและการจัดการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้จบระดับปริญญาตรี โท เอก ที่มีประสบการณ์ เปิดรับถึง 1 มิถุนายน 2018...
by somkiat tiantong
รูป 2947
มหาวิทยาลัยสายเลือดออสเตรเลียCurtin Universityแคมปัสในประเทศมาเลเซีย เปิดรับสมัครชิงทุนCurtin Malaysia Merit Scholarshipสำหรับผู้สมัครท้องถิ่นและต่างชาติ เป็นทุนเรียนในหลายระดับคือ Foundation Studies, Undergraduate and...
by somkiat tiantong
รูป 2946
กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 จำนวน 2...
by somkiat tiantong
Page 8 of 74 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS