ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 2987
Nagao Natural Environment Foundation (NEF) องค์กรพัฒนาเอกชนที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศกำลังพัฒนา...
by somkiat tiantong
รูป 2986
ด้วยองค์การยูเนสโกแจ้งว่าจะจัดให้มีการให้รางวัลUNESCO International Literacy Prizes 2018ภายใต้หัวข้อ การรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะ (Literacy and Skills Development) ซึ่งรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย 1) UNESCO King Sejong...
by somkiat tiantong
รูป 2985
HHL Leipzig Graduate School of Management สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนี่ง ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีเปิดให้ทุนเรียนสำหรับผู้นำด้านธุรกิจ เป็นส่วนลดค่าเรียนมูลค่า EUR 5.000...
by somkiat tiantong
รูป 2984
สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น ASEAN Public Sector Leardership Programme ประจำปี 2561 สำหรับข้าราชการ ระดับกลางในสังกัดต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์...
by somkiat tiantong
รูป 2983
สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Jiangsu Provincial Department of Education สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ทุนการศึกษา 2018 Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship for Southeast Asia จำนวน 87...
by somkiat tiantong
รูป 2982
Bocconi Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอิตาลีประกาศให้ทุนBocconi Graduate Merit Awards ประจำปีการศึกษา2018-2019 สำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ เป็นทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมดในปีแรก...
by somkiat tiantong
รูป 2981
University of Science and Technology Beijing เปิดให้ทุน USTB Excellent Freshmen Scholarshipsแก่นักเรียนต่างชาติ เพื่อมาศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลายสาขา ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับยกเว้นค่าเรียน อีกทั้งมีเงินเดือน(2500...
by somkiat tiantong
รูป 2980
กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า เลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศณ กรุงเฮก (The Hague Academy of International Law) จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร External Programme ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ Contemporary...
by somkiat tiantong
รูป 2979
APFNet Scholarship Program (ASP)กำลังเปิดรับนักศึกษานานาชาติเพื่อมาเรียนปริญญาโทในประเทศจีนในสาขาที่เกี่ยวกับ การจัดการและฟื้นฟูสภาพป่าที่ยั่งยืน(Sustainable Forest Management and rehabilitation)...
by somkiat tiantong
รูป 2978
ใกล้หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมโครงการ#LMIYoungScientistExchange Program แล้วนะครับ!(เดทไลน์ 1 มิ.ย.2018)...
by somkiat tiantong
รูป 2977
มหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์เปิดให้ 240 ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ที่มหาวิทยาลัยหมายเลข 1 ของเอเชียNational University of Singapore (NUS)หรืออีก 2 แห่งที่ร่วมโครงการ Nanyang Technological University (NTU) และ Singapore...
by somkiat tiantong
รูป 2976
2 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศโปรตุเกส Portugal Catlica-Lisbon และ Nova SBEเชิญผู้สนใจจากต่างชาติสมัครชิงทุนเรียนMBA มูลค่าไม่เกิน 50%ของTuition Feesโดยมีจำนวนหลายทุน Lisbon MBA Scholarships for International...
by somkiat tiantong
รูป 2975
LUISS Business School of Rome มหาวิทยาลัยด้านธุรกิจชั้นนำซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลีแจ้งให้ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน ระดับปริญญาโท โปรแกรม 1 ปี Master in Risk Management and Insurance Major of the Master in...
by somkiat tiantong
รูป 2974
University of Sussexมหาวิทยาลัยทางตอนใต้ของอังกฤษแจ้งให้ทุนArts Scholars MA Scholarshipมูลค่า 10,000ในการเรียนปริญญาโทเต็มเวลาที่ School of Englishโดยเปิดรับทั้งนักศึกษาจากทุกสัญชาติ สามารถส่งใบสมัครถึง 1 กรกฎาคม 2018...
by somkiat tiantong
รูป 2973
Unitec Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ในการสมัครเรียนปริญญาโทด้าน Professional Accounting ในการรับเข้าศึกษาเดือนกรกฎาคม 2018...
by somkiat tiantong
รูป 2972
โครงการประกวดภาพถ่ายUNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest เส้นทางสายแพรไหมผ่านมุมมองของเยาวชนเพื่อใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเจรจา การสร้างสรรค์ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน...
by somkiat tiantong
รูป 2971
Copenhagen Business School บัณฑิตวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเชิญผู้สนใจจากทั่วโลกสมัครขอทุนในการทำวิจัยระดับPhD ระยะเวลา 3 ปี ในสาขาProfessional and Corporate Networksผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นเงินเดือน...
by somkiat tiantong
รูป 2970
โอกาสในการชิงทุนส่วนลดค่าเรียนระดับปริญญาโท(Taught Master) ในคณะต่าง ๆ ที่ Maynooth Universityเมื่อมหาวิทยาลัยกำลังเปิดให้ทุนแก่ทั้งผู้เรียนยุโรปและนอกเหนือจากยุโรป ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือนกันยายน 2018 จำนวน 60 ทุน...
by somkiat tiantong
รูป 2969
Northwestern Polytechnical University มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เชิญผู้สนใจจากต่างชาติสมัครชิงทุนNPU President Scholarship Program for the academic year...
by somkiat tiantong
รูป 2968
School of Advanced Studies, University of Camerino, Italy แจ้งให้ทุนโปรแกรมปริญญาเอกในหลากหลายสาขา แก่ผู้สมัครสัญชาติประเทศสหภาพยุโรป และอื่น ๆ โดยมูลค่าทุนสูงสุด เดือนละ...
by somkiat tiantong
Page 7 of 74 First Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS