ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3564
INSEAD Business School ยินดีแจ้งการให้ทุนINSEAD Piet and Wina Van Waeyenberge Endowed International Scholarship Womenสำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนาเพื่อเดินทางมาเรียนโปรแกรมบริหารธุรกิจ หรือ MBAทุนมีมูลค่า 13 000 EUR...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3563
HumboldtResearchFellowshipsเปิดโอกาสให้นักวิจัยระดับPhD.ที่มีประสบการณ์และผลงานโดดเด่น สมัครชิงทุนGeorg Forster Research Fellowships (HERMES) ประจำปี 2019 ไปทำวิจัยระยะ 6-24 เดือน ที่สถาบันวิจัยในประเทศเยอรมนี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3562
Department of Economics and Statisticsของ University of Naples Federico II.ประเทศอิตาลีกำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติในการเรียนปริญญาโทในสาขา Economics และ Finance เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้สมัครต้องมีคะแนน TOEFL...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3561
Belt and Road School (BRS) ของ Beijing Normal University (BNU) กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติชิงทุนฟรีเต็มจำนวนและทุนบางส่วน ในการเรียนโปรแกรม Master of Business Administration (MBA) และ Master of Public Administration...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3560
ทุน ป.เอก ร่วม SIIT ประเทศไทย JAIST ประเทศญี่ปุ่น และ สวทช. (SIIT-JAIST-NSTDA) หลักสูตร ๔ ปี เรียนที่ ไทยและญี่ปุ่น สลับกัน ปีเว้นปี เรียนจบได้ปริญญาเอก จาก SIIT และ JAIST รายละเอียดทุนที่...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3559
Business School ของUniversity of Sydneyประเทศออสเตรเลีย ประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ทุนครอบคลุมเรียนปีละ $5,000, $10,000 และ $20,000ในการเรียนโปรแกรมปริญญาตรีและโทแบบเต็มเวลา เปิดรับใบสมัครถึง 4 ตุลาคม 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3558
List of Recipient Candidates of 2019 Ministry of Education Taiwan Scholarship Award forThailand Studentsสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3557
University College London มหาวิทยาลัยวิจัยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษกำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้สมัครจากต่างชาติในระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดสาขา มูลค่าปีละ 9 พันปอนด์เป็นระยะเวลา 3 ปี เปิดรับใบสมัครถึง 5 กรกฎาคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3556
รัฐบาลอินเดียได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ITEC ProgrammeและTCS of Colombo Planเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งสิ้น 38 ประเภทสาขา ในปี ค.ศ. 2019 - 2020 ณ สาธารณรัฐอินเดีย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3555
สถาบันวิจัยอาชญากรรมและความยุติธรรมในภูมิภาคขององค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) แจ้งให้ทุนโปรแกรม LL.M in Transnational Crime and...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3554
Newcastle University Business Schoolซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร Newcastle University กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนLeadership Scholarshipเรียนโปรแกรมบริหารธุรกิจ หรือ MBAแบบเต็มเวลา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3553
Facebook fellowship programกำลังเปิดรับนักศึกษาทั้งในสหรัฐและต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3552
1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกStanford Universityกำลังเปิดชิงทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาคือ arts, education, engineering, humanities, or social...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3551
University of Technology, Sydney ในประเทศออสเตรเลียเสนอให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นทุนเต็มจำนวนเพื่อเรียนโปรแกรม Master of Professional Engineering Scholarshipที่UTS Faculty...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3550
Wlt Institute of Business & Technologyแจ้งให้ทุนเต็มจำนวน Wlt Diploma Scholarships เป็นโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ถูกเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3549
International WaterCentre (IWC)เชิญผู้สนใจสมัครชิงทุนปริญญาโทที่Griffith Universityประเทศออสเตรเลีย ในหลักสูตรMaster of Integrated Water Management (MIWM) program ทุนครอบคลุมค่าเรียนและค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3548
Bocconi Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอิตาลีประกาศให้ทุนBocconi Graduate Merit Awards ประจำปีการศึกษา2019-2020 สำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้สมัคร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3547
ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่าแปดแสนบาท เพื่อศึกษาต่อสหราชอาณาจักรใน 1 ใน 5 สาขาวิชาหลักในแผนพัฒนา Thailand 4.0สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร โครงการ GREAT Scholarships 2019 East...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3546
HSE University in Strategic Corporate Financeเป็นทุนปริญญาโทด้าน Strategic Corporate Finance ที่ National Research Universityในกรุงมอสโกว์ ประเทศรัสเซีย เปิดรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3545
Macquarie University มหาวิทยาลัยท็อป 10 ของออสเตรเลีย แจ้งให้ทุนใหม่ประจำปี 2019 คือ Vice-Chancellors International Scholarship มีมูลค่าเป็นค่าเรียนสูงสุด AUD $35,000 ในการศึกษาในระดับปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 7 of 102 First Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS