ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 4257
Lincoln University ยินดีให้ทุนTaught Master merit awards สำหรับผู้เรียนจากต่างชาติที่ต้องการมาเรียนปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2020-2021 โดยมหาวิทยาลัยจะช่วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงสุด 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4256
สถาบันอุดมศึกษาดังของเวียดนาม EAS VIETNAMให้ทุนหลักสูตรระดับปริญญาโทและโปรแกรมบัณฑิตศึกษาด้านความเป็นผู้นำและการบริหารระดับโลก โดยผู้สมัครจากนานาชาติที่ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนมูลค่า 90% ของค่าใช้จ่ายในการศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4255
AUT Doctoral Scholarships for International Students in New Zealand,2020 หรือทุนวิจัยปริญญาเอกที่Auckland University of Technology มูลค่าครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย และมีเงินเดือนให้ NZ$25,000ต่อปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4254
The University of SydneyมอบทุนVice-Chancellors International Scholarshipsแก่นักศึกษาต่างชาติ ปริญญาตรีA$5,000-$40,000และปริญญาโทแบบcoursework A$5,000-A$20,000สำหรับผู้ที่ได้ใบตอบรับแบบUnconditional...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4253
Times Higher Educationประกาศอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2021 โดยมี 6 ใน 8 มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของแต่ละรัฐในออสเตรเลียที่อยู่ในกลุ่ม Group of Eight ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 100 แห่ง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4252
Thailand Sustainability Expo 2020ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียนหรือASEAN Youth Speech Contest ภายใต้หัวข้อ Sufficiency for Sustainabilityโดยรอบแรกต้องส่งวีดีโอ(3นาที) ภายในเดทไลน์ 15 กันยายน 2020...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4251
เชิญร่วมประกวด The 2020 ASEAN-Korea Academic Essay Contest หรือ การประกวดเรียงความทางวิชาการอาเซียน-เกาหลีในประเด็นเกี่ยวกับการสามารถก้าวผ่านความไม่แน่นอนในปัจจุบันและเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4250
Victoria University of Wellingtonในนิวซีแลนด์ให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติจำนวน 25 ทุน ในชื่อทุน English Proficiency Programme Rebate international awards เป็นทุนค่าเรียนเต็มจำนวน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4249
รัฐบาลสาธารณรัฐเชค ให้ทุนประจำปีแก่นักศึกษาชาติกำลังพัฒนา ทั้งระดับBachelor/ Master/ Doctoral degree programโดยต้องเป็นผู้สมัครที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี โดยทุนครอบคลุมตลอดหลักสูตรการศึกษา เดทไลน์ในการสมัคร 30...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4248
Federation University Australia แจ้งให้ทุนTuition fee programme for International Students สำหรับผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนโปรแกรมเต็มเวลา ระดับปริญญาและปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปิดรับใบสมัครถึง 15...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4247
มหาวิทยาลัย La Trobe ขอเชิญชวนนักศึกษาทั่วโลกที่มีความสามารถสูงเพื่อสมัครทุนการศึกษา Destination Australia เป็นทุนระดับปริญญาตรีและสูงกว่า โดยโปรแกรมนี้เปิดสำหรับปีการศึกษา 2020-2021...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4246
University of Science and Technology ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่จบจากมหาวิทยาลัยที่สอนในระบบภาษาอังกฤษ และสมัครเรียนระดับปริญญาโทและเอก โดยเป็นทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด รวมถึงค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4245
มหาวิทยาเขตทั่วฝรั่งเศสปิดทำการเมื่อวันที่ 16 มีนาคมเนื่องจากการระบาดของ COVID-19แต่ล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ French Ministry for Europe and Foreign Affairs...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4244
นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไต้หวันเปิดให้นักศึกษาใหม่นอกเหนือจาก 19 ประเทศ / เขตพื้นที่ ที่เคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้ รวมถึงนักศึกษาชาวจีน ยื่นขออนุมัติการเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน เมื่อวันที่24ส.ค.กระทรวงศึกษาธิการ(Ministry...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4243
Swinburne University of Technology ภูมิใจเสนอ Swinburne International Excellence Postgraduate Scholarship สำหรับผู้เรียนจากนานาชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่นในการมาเรียนปริญญาโทที่นี่ ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียนสูงสุด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4242
University of Queensland 1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียประกาศให้ทุนกับนักศึกษาที่มีปัญญาเป็นเลิศทั้งชาวออสเตรเลียนและนานาชาติ เพื่อเรียนปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2020-21...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4241
ทุนGraduate Researchให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สมัครทั้งในออสเตรเลียและนานาชาติ โดยให้เป็นทุนจำนวน 600 ทุน ในทุกสาขาวิจัย เป็นการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2020 ที่University of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4240
Super KUAS-E funding for International Students in Japan ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งKyoto University of Advanced Scienceเป็นทุนระดับปริญญาโทและเอกสำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4239
International Excellence Scholarship at Budapest Metropolitan University, Hungary เป็นทุนสำหรับ ผู้สมัครจากนานาชาติ โดยเป็นส่วนส่วนลดค่าเรียนเทอมละ 500 EURในการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4238
มหาวิทยาลัยแอดิเลดในออสเตรเลียกำลังรับใบสมัครUniversity of Adelaide Higher Education funding for International Students in Australia, 2020เพื่อเริ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 7 of 136 First Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS