ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 1162
สำนักงานพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยสวอนซี ในสหราชอาณาจักร ประกาศให้ทุนสำหรับนักเรียนนานาชาติ ที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป โดยเป็นทุนปีแรกของทั้งปริญญาตรีและโทสาขาใดก็ได้ หากผลการเรียนดีปีต่อไปอาจได้รับการต่ออายุทุนอีก 2,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1158
Cardiff University ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2013/2014 ในทุกสาขาโดยเป็นทุนเต็มจำนวน 3 ทุน และทุนบางส่วน 3 ทุน ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1157
Vienna Biocenter (VBC) ประเทศออสเตรียเสนอให้ทุนด้าน Molecular Life Sciencesโปรแกรมระดับปริญญาเอกนานาชาติ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษาทั่วโลก โดยเป็นทุนที่มีเงินเดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1155
รัฐบาลตุรกีเชิญชวนให้สมัครขอทุน Turkey graduate scholarship programสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติในระดับ Master และ PhDเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศตุรกี หมดเขตรับสมัคร 31 มี.ค.2013 Applications are invited by...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1154
ทุนประจำปีของ University of Pavia and the Organisation for the Right to Education (EDiSU) ประเทศอิตาลี จำนวน 10 ทุน สำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อไปทำการวิจัยด้านการศึกษาเรื่องการพัฒนา ระยะเวลา 4-10...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1153
มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล และ INTO โรงเรียนเตรียมภาษาของมหาวิทยาลัย เสนอทุนแก่นักเรียนต่างชาติผู้ที่กำลังสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ทุนเสนอให้กับนักเรียนต่างชาติผู้ที่กำลังสมัครตามโครงการสอบตรง ด้าน...
by Tony Teerati
รูป 1152
บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวิต แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวเสนอทุนโชว์ดาให้กับนักเรียนจากเอเชียที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาแรกในระดับปริญญาโท หรือ ในชั้นปีที่สองในการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่าย 7...
by Tony Teerati
รูป 1151
โรงเรียนธุรกิจยุโรป (EBS, London) เสนอทุนปริญญาตรีให้นักเรียนต่างชาติ ด้าน บริหารธุรกิจต่างประเทศ หรือ การจัดการกิจกรรมนานาชาติ ในสองรอบการเรียน ได้แก่ กันยายน 2556 หรือ กุมภาพันธ์ 2557 โดยทุนเสนอ 1 ทุนเต็ม มูลค่า...
by Tony Teerati
รูป 1150
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เสนอตำแหน่งวิจัยสำหรับนักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนา ในสาขาด้านเกษตรศาสตร์ การแปรรูปข้าว โดยผู้สมัตรต้องจบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี...
by Tony Teerati
รูป 1149
โรงเรียนการศึกษานานาชาติขั้นสูง (SISSA) ตรีเอสเต ประเทศอิตาลี เสนอทุนปริญญาเอกวิจัยแก่นักเรียนต่างชาติด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ ประสาทวิทยา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าวุฒิการศึกษาของอิตาลี (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)...
by Tony Teerati
รูป 28
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by Chanitsiree Keawood
รูป 27
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by Chanitsiree Keawood
รูป 26
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by Chanitsiree Keawood
รูป 25
ประกาศรับสมัครพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกชิงทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษ 10 ทุน และทุนปริญญาโทต่างประเทศ10 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2556 ด้วยบมจ. ธนาคารกรุงไทยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มุ่ง...
by Chanitsiree Keawood
รูป 7
AIT เปิดรับนักศึกษาใหม่ มีทุนให้ระดับปริญญาโทและเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกสำหรับภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2556 ใน 3 สำนักวิชา...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 6
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน มอบทุนรุ่น9 ให้ประเทศไทย 80 ทุน นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดเผยว่าการประชุมร่วมคณะทำงานของคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน...
by รัชภรณ์ วรประชา
รูป 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ที่สนใจสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 1/2556 จำนวน 80 ทุนสำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครด่วน!! ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทของทุนการศึกษา จำนวน 80 ทุน...
by รัชภรณ์ วรประชา
Page 178 of 178 First Prev 173 174 175 176 177 178
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS