ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 4113
รัฐบาลมณฑลเจียงซู(Jasmine Jiangsu Government) แจ้งให้ทุนแก่นักเรียนจากต่างชาติ ในการมาเรียนทุกระดับใน Soochow University โดยเป็นทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลัก ๆ แทบทุกอย่าง เช่นค่าเรียน ที่พัก ค่าครองชีพ อุปกรณ์การศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4112
University of Melbourneแจ้งกำลังเปิดให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สมัครทั้งในออสเตรเลียและนานาชาติ โดยให้เป็นทุนจำนวน 600 ทุน ในทุกสาขาวิจัย เป็นการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2020...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4111
Mohamed bin Zayed University for Artificial Intelligenceเปิดหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแจ้งความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในสาขาดังกล่าวในระดับปริญญาโทจำนวน 25 คน และปริญญาเอกจำนวน 25 คน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4110
การแข่งขันประกวดสร้างภาพยนตร์สั้น 2020 CineSpace Short Film Competitionร่วมดำเนินการโดย NASA กับ Houston Cinema Arts Societyเปิดรับเยาวชน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ที่ใจรักในการทำหนังสั้นจากทั่วโลก ชิงเงินรางวัลรวมถึง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4109
The Utbildning.se, Dagens IndustryและStockholm School of Economics ประเทศสวีเดนแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติ เป็นทุนMBAเต็มจำนวนหรือ Full tuition fee of SEK 495.000 + VATโดยต้องจบระดับปริญญาอย่างน้อย 3 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4108
UniSA University Presidents Scholarships (UPS) for International Students in Australia, 2020ทุนวิจัยที่ University of South Australiaพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานวิจัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4107
David Johnston Lebovic Foundation International Experience Awards in Canada University of Waterloo มหาวิทยาลัยวิจัยในแคนาดาเป็นทุนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามูลค่า $2,500 , $2,500 to $5,000 and $10,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4106
ไม่ต้องบินต่างประเทศโดยทำการวิจัยอิสระในประเทศของผู้สมัครสำหรับทุนที่ให้โดยWellcome Trust องค์กรการกุศลด้านการวิจัยชีวการแพทย์ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4105
MOFA Taiwan Fellowship for Foreign Researchers, 2020เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อมอบให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการต่างชาติที่สนใจทำการวิจัยที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาการต่าง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4104
International Undergraduate Excellence Scholarships at Bond University in Australia,2020 เปิดสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน มูลค่า 25% ของโปรแกรมต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4103
ทุนKAAD for Developing Countries Students in Germany,2020เปิดรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) ในการไปเรียนระดับปริญญาโท เอก และทำโครงการวิจัยหลังป.เอก(2-6 เดือน) ในประเทศเยอรมนี สนับสนุนรายการโดย Catholic...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4102
Deans Scholarships for International Studentsโดย Fordham Universityมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก กำลังเปิดรับผู้สมัครขอทุนเรียนระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)จากทุกสัญชาติ โดยต้องได้เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4101
Australian National Universityประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครท้องถิ่นและต่างชาติเพื่อไปเรียนปริญญาเอก ประจำปี2020-2021ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนช่วยเหลือแทบทุกด้าน รวมถึงเรื่องบุตร เปิดรับสมัครถึงAugust...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4100
ใครกำลังคิดที่จะสอนวิชาในมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ แต่ปัญหาคือมันไม่ใช่ภาษาที่ใช้ตามปกติใช่ไหม?University of Barcelona (UAB) เปิดสอนหลักสูตรa free online courseภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สอนหนังสือ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4099
University of Waikato Doctoral Scholarship in New Zealand, 2020 ให้สิทธิผู้สมัครในประเทศ ผู้มีที่อยู่ถาวรในนิวซีแลนด์ รวมทั้งจากนานาชาติ สมัครทุนปริญญาเอกในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ทุนมีมูลค่า$25,000 pa + domestic...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4098
ทุนGlobal Sporting Excellence Scholarship at University of Western Australia,2020ให้สิทธิกับนักกีฬาชั้นนำ โค้ช หรือเจ้าหน้าที่ทีม โดยช่วยค่าเรียนเป็นมูลค่า AUD$45,000สำหรับปริญญาตรีและ AUD$30,000ที่สูงกว่าปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4097
University of Winnipeg President funding for World Leaders in Canada, 2020 มุ่งให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีบุคลิกเป็นผู้นำ สมัครเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก และมีผลการเรียน 80%ขึ้นไป ทุนมีมูลค่าระหว่าง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4096
Sydney Vice-Chancellors Academic Excellence International ScholarshipsโดยWestern Sydney University ในออสเตรเลียเป็นทุนสำหรับผู้สมัครเรียนใหม่ระดับปริญญาตรีที่มาจากต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2020-21...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4095
Yanshan program Program for International Students in China,2020-2021ที่Yanshan University มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่ Qinhuangdao, Hebei ของประเทศจีน เป็นทุนเรียนปริญญาโท ฟรีทั้งค่าเรียนและหอพักสำหรับผู้เรียนต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4094
รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนศึกษาหลักสูตรInternational Studies MA Programที่University of Pannonia Kszeg Campusในชื่อทุน Stipendium Hungaricum scholarship มูลค่า 650.000 HUF / semesterเปิดรับใบสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2020...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 10 of 132 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS