ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3024
Alfred Friendly Press Fellowships เป็นทุนอบรมดูงานที่สหรัฐ กำลังเปิดรับสมัครนักข่าวมืออาชีพจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจโตเร็ว เป็นทุนการศึกษาระดับมืออาชีพ เปิดรับปีละครั้ง ระยะเวลาของทุน 6 เดือน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3023
ศูนย์วิจัยของ MDRN ที่มหาวิทยาลัย Leuven (KU Leuven) ประกาศให้ทุน 6ทุนสำหรับผู้ที่สนใจในการทำงานในศูนย์วิจัยด้านความเป็นเลิศภายในหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5แห่งในทวีปยุโรปด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ MDRN...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3022
Northeast Forestry University(NEFU) ยินดีที่จะประกาศโครงการทุนการศึกษาทุกระดับ(ปริญญาตรี โท เอก)ไม่จำกัดสาขา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติที่เรียนดี มีโอกาสมาต่อยอดในประเทศจีน ผู้ที่ไม่มีสัญชาติจีน(Non-Chinese)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3021
ใครที่ต้องการไปเรียนมหาวิทยาลัยในทุกระดับที่เมืองที่มีคำขวัญว่าเมืองน้ำพุใต้โลก มนต์เสน่ห์จี่หนาน ตอนนี้ ฝ่ายบริหารของเมืองกำลังให้ทุนเรียนระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่ Shandong University มหาวิทยาลัยชื่อดังประจำเมือง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3020
Development-Related Postgraduate Course program (EPOS)โครงการของหน่วยงาน DAAD หรือ German Academic Exchange Service องค์กรความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ กำลังรับสมัครผู้สนใจจากต่างชาติในการไปศึกษาวิจัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3019
ทุนการศึกษาใหม่ของรัฐบาลจีนสำหรับศึกษาวิจัยChangchun University of Science and Technology Programขณะนี้กำลังเปิดรับใบสมัครสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติจีนจากทั่วโลก เป็นทุนระดับปริญญาโท-เอก ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3018
Federal Ministry of Education and Research ประเทศเยอรมนีกำลังเปิดให้ทุน Sofja Kovalevskaja Award แก่นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการจากทุกประเทศ ทุกสาขาวิชาที่จบปริญญาเอกด้วยผลงานโดดเด่นมาในระยะเวลาน้อยกว่าหกปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3017
Rollins Collegeเชิญสมัครชิงทุนโปรแกรมบริหารธุรกิจ MBA International Student Scholarships โดยเป็นทุนมีมูลค่าเต็มจำนวนและบางส่วนของค่าเรียน ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาตินอกเหนื่อจากสหรัฐ เดทไลน์รับใบสมัคร July 1, 2018 for...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3015
LOralFoundationร่วมกับ องค์การยูเนสโกภายใต้กรอบความร่วมมือFor Women in Scienceจะรับสมัครและคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์หญิงเพื่อรับรางวัลLOral-UNESCO For Women in Science International Awards 2019 โดยในครั้งนี้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3014
รัฐบาลแคนาดาให้ทุนโปรแกรม BantingPostdoctoral Fellowshipในสข Health research, Natural sciences and/or engineering and Social sciences and/or humanities แก่ผู้สมัครทั้งในแคนาดาและต่างประเทศ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3013
Jinggangshan University มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่มณฑลเจียงซีของสาธารณรัฐประชาชนจีน เชิญนักเรียนต่างชาติสมัครชิงทุนระดับปริญญาตรี Civil Engineering Undergraduate Programและทุนโปรแกรมภาษาจีน Chinese Language Programs...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3012
เชิญสมัครขอรับทุนการศึกษาของ Kharazmi University...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3011
University of Sussexมหาวิทยาลัยทางตอนใต้ของอังกฤษแจ้งให้ทุนSussex Future Leaders Master Scholarship in Engineering, 2018 มูลค่า 10,000ในการเรียนปริญญาโทเต็มเวลาที่ Department of Engineering...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3010
The World Academy of Sciences (TWAS)มอบโอกาสให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากชาติกำลังพัฒนาที่ประสงค์จะทำวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ(Physical sciences)ในหน่วยงานและห้องปฏิบัติการของNational...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3008
Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University ซึ่งตั้งอยู่ที่ Odisha, India กำลังเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติที่กำหนด(รวมทั้งไทย) สมัครรับทุนการศึกษาอาชีพระดับสูง ในสาขาต่าง ๆ ที่มีสอนที่มหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3007
University of Gdanskประกาศให้ทุนประจำปี 2018-2019แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ เพื่อเดินมาทำวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยเป็นทุนที่ช่วยเหลือด้านค่าเรียน(tuition fee refund)และเงินเดือน ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3006
มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อชิงทุน Deans Internationalpostgraduateresearch scholarshipsเพื่อทำวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนมีจำนวนจำกัด ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนและมีเงินเดือนให้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3004
University of West London กำลังเปิดให้ทุนinternationalambassador scholarships มูลค่า 5,000 จำนวน 50 ทุน แก่ผู้สมัครต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3003
Tianjin University International Student Scholarship for non-Chinese students เปิดให้ทุนไม่จำกัดสาขาตั้งแต่ปริญญาตรีไปถึงปริญญาเอกสำหรับผู้สมัครต่างชาติแล้ว มีทั้งทุนค่าเรียนเต็มจำนวน ช่วยเหลือทั้งเงินเดือนและที่พัก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 10 of 79 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS