ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 4200
University of Canterburyประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น เป็นทุน UC International First Year Scholarships 25 ทุน มีมูลค่าเป็นค่าเรียน $10,000, $15,000 หรือ $20,000โดยเป็นทุนปีแรกของระดับปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4199
AUT Doctoral Scholarships for International Students in New Zealand, 2020 หรือทุนวิจัยระดับปริญญาเอกที่ Auckland University of Technology มูลค่าครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย และมีเงินเดือนให้ NZ$25,000ต่อปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4198
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด(Central Epidemic Command Center, CECC)ของไต้หวัน ได้อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติจากกลุ่มประเทศ / เขตพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับต่ำ รวม 13 ประเทศ(รวมไทย)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4197
Sydney Vice-Chancellors Academic Excellence International Scholarshipsโดย Western Sydney University เป็นทุนสำหรับผู้สมัครเรียนใหม่ระดับปริญญาตรีที่มาจากต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2020-21 โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 50%...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4196
UniSA University Presidents Scholarships (UPS) for International Students in Australia, 2020เพื่อไปศึกษาวิจัยที่ University of South...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4195
University of Melbourne Graduate Research Scholarships for International Students in Australiaช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สมัครทั้งในออสเตรเลียและนานาชาติ จำนวน 600 ทุน ในทุกสาขาวิจัย เป็นการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4194
The Northwestern Polytechnical University President programเป็นโปรแกรมทุนระดับปริญญาตรี โท และเอกโดย Northwestern Polytechnical...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4193
Dalarna programs for International Students in Sweden, 2020 เป็นทุนที่Dalarna Universityมหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสอยู่ที่เมืองFalunและBorlngeสำหรับผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี-โท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4192
Bond University เปิดให้ทุนInternational Undergraduate Excellence Scholarships แก่ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากต่างชาติ โดยต้องได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน มูลค่า 25% ของโปรแกรมต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4191
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) จะมาพูดเกี่ยวกับโอกาสในการสมัครขอทุนการศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4190
University of New South Wales มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในประเทศออสเตรเลียเชิญนักศึกษาต่างชาติที่จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี สมัครชิงทุนป.โทUNSW Art & Design International funding for International...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4189
Foundation for Lugano Faculty of USI แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์กำลังมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สำหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาโทภายใน Faculties of Economics, Communication Sciences, and Informatics ของUniversity...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4188
ANU University Research Scholarships for International Students in Australia, 2020เปิดรับผู้สมัครท้องถิ่นและต่างชาติเพื่อไปเรียนปริญญาเอก ประจำปี2020-2021ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4187
RMIT University ประเทศออสเตรเลียกำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติและท้องถิ่นชิงทุน Research Stipend Scholarships for International in Australia ระดับปริญญาโทและเอก โดยพิจารณาจากความเยี่ยมยอดทางวิชาการ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4186
Hohai University มหาวิทยาลัยวิจัยในหนานจิงประเทศจีน ภายใต้เขตอำนาจโดยตรงของกระทรวง ศึกษาธิการของจีนยินดีสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ ในการมาศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาเกี่ยวกับhydro-environment area...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4185
เชิญนักเรียนที่มีผลงานระดับมัธยมปลายดีเด่น สมัครชิงทุนระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ Curtin University Dubaiมหาวิทยาลัยสายเลือดออสเตรเลียที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4183
University of Lethbridgeมหาวิทยาลัยในมณฑลอัลเบอร์ตาของแคนาดา ประกาศให้ทุน SGS Deans funding for International Students in Canada 2020แก่นักศึกษาของทั้งแคนาดาและนานาชาติเพื่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4182
University of Dubai ในประเทศสหรัฐอาหรับ อิมิเรสต์ แจ้งให้ทุนสนับสนุนนักเรียนจากนานาชาติที่มี ความสามารถสูง ในการมาเรียนระดับปริญญาตรีที่นี่ โดยเป็นทุนบางส่วนช่วยเหลือตลอดหลักสูตร เปิดรับ ใบสมัครตลอดทั้งปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4181
University of Guelph มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในแคนาดา กำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้เรียนระดับปริญญาเอกจากทั้งในและต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ในสาขาsocial sciences and humanities, natural sciences and...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4180
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Universityหรือ OISTเสนอให้ทุนวิจัยปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี สำหรับนักศึกษาจากนานาชาติที่จบปริญญาตรีและโท หรือเทียบเท่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 10 of 136 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS