ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3591
University of Passauมหาวิทยาลัยที่อายุน้อยสุดในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี เสนอให้ทุนระดับปริญญาโทHelmut-Schmidt-Programmeประจำปี 2019-2020 สาขาSocial Sciences, Political Science, Law, Economics and Public...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3590
ใครสนใจไปเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่ประเทศอิตาลี ตอนนี้โอกาสมาแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัย Scuola Normale Superiore แจ้งเปิดให้ทุนถึง 69 ทุนแก่ทั้งนักศึกษาท้องถิ่นและต่างชาติ ช่วยทั้งค่าธรรมเนียม ค่าเรียน และค่าครองชีพ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3589
รัฐบาลโอมานได้ประกาศให้ทุนการศึกษาOmani Programme for Cultural and Scientific Cooperationให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 2563 โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3588
The Royal British Legion Centre for Blast Injury Studies (CBIS) at Imperial College Londonเสนอให้ทุนเต็มจำนวนค่าเรียนบวกเงินช่วยเหลือ(ปลอดภาษี)ตลอดโปรแกรม 3.5 ปี(ปีละ16,777)ในการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3587
University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลียประกาศให้ทุนกับผู้สมัครเรียนจากต่างชาติ ในการเรียนปริญญาโท หลักสูตร Master of Professional Accounting, Master of Information Systems, and Master of Business...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3585
University of Glasgowมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท(Taught master programme) มูลค่าทุนละ 1 หมื่นปอนด์ สำหรับภาคเรียนในปีการศึกษา 2019 เพื่อไปศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 4...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3584
International Max Planck Research School for Computer Science (IMPRS-CS)ร่วมมือกับSaarland University แจ้งให้ทุนมูลค่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการช่วยนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาทำงานวิจัยในสาขาเกี่ยวกับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3583
รัฐบาลโคลัมเบียเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ในการเดินทางมาเรียนในระดับ Doctoral, Specialization or in a masters degree courseที่มหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศโคลัมเบีย โดยเป็นผู้สมัครที่ไม่ถือ 2 สัณชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3581
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.)แจ้งจะให้ทุนสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกในต่างประเทศ(หรือโปรแกรมอังกฤษในไทย) หมดเขตรับใบสมัคร 30 มิถุนายน 2062...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3580
ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics ตอนนี้กำลังเปิดให้ทุน Postdoctoral Fellowshipsแก่ผู้สมัครต่างชาติ ประจำปี 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3579
Bond University เสนอให้ทุนInternational Undergraduate Excellence Scholarships สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน มูลค่า 25% ของโปรแกรมต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3578
Auckland Universityยินดีประกาศให้ทุนAsian Development Bank-Japan Scholarship Program ประจำปี 2019 สำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนด้านการเงินโดยรัฐบาลญี่ปุ่น...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3577
University of Canterburyประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น เป็นทุน UC International First Year Scholarships 25 ทุน มีมูลค่าเป็นค่าเรียน $10,000, $15,000 หรือ $20,000โดยเป็นทุนปีแรกของระดับปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3576
University of Waikato เชิญผู้สมัครต่างชาติ ในประเทศ และผู้มีที่อยู่ถาวรในนิวซีแลนด์ สมัครโปรแกรมDoctoral scholarshipsซึ่งเป็นทุนปริญญาเอกในสาขาใด ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ทุนมีมูลค่าเป็นค่าครองชีพสูงสุด $22,000+...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3575
University of Southamptonในสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุน international PhD studentships ประจำภาคเรียนเดือนตุลาคม 2019 แก่ผู้สมัครทั้งในUK,EU และ Internationalโดยผลประโยชน์ที่จะได้รับประกอบไปด้วย Full tuition plus...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3574
มหาวิทยาลัยแอดิเลดในออสเตรเลียกำลังรับใบสมัครAdelaide Family Scholarship for International Students in Australia เพื่อเริ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3573
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขา ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 2564...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3572
ใครที่ต้องการเรียนอินเตอร์ใกล้บ้าน(โปรแกรมภาษาอังกฤษ)แบบมีทุนฟรีทั้งเต็มจำนวนค่าเรียน(และอื่นๆ) ตอนนี้Sunway Universityมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรัฐสลังงอร์กำลังเปิดให้ทุนประจำปี 2019 เป็นทุนSunway University Young Chef...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3570
University of Melbourneแจ้งกำลังเปิดให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สมัครทั้งในออสเตรเลียและนานาชาติ โดยให้เป็นทุนจำนวน 600 ทุน ในทุกสาขาวิจัย เป็นการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 10 of 106 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS