ALL STORIES

รูป 3123
เปิดรับใบสมัครแล้วสำหรับทุนใหม่ของ UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme (UNESCO/Japan Young Researchers Fellowship Programme) ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นให้สำหรับนักวิจัยจากชาติกำลังพัฒนา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3122
Rotary Yoneyama Scholarshipsทุนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดทั้งในแง่ความหลากหลายของโปรแกรมเรียนและจำนวนทุนที่ให้ ล่าสุดกำลังเปิดรับใบสมัครจากผู้สมัครต่างชาติสำหรับปี 2019 ระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงบัณฑิตศึกษา มูลค่าเป็นเงินเดือน ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3121
East Tennessee State Universityมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ที่ Johnson City รัฐTennessee ในสหรัฐ ประกาศให้ทุนInternational Students Academic Merit Scholarship in USA, 2019 เป็นทุนลดค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3120
Stockholm China Economic Research Institute (SCERI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Stockholm School of Economics ในประเทศสวีเดน สถาบันดังที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจในประเทศจีน แจ้งให้ทุนMBAสำหรับปี 2018...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3119
มหาวิทยาลัยดังในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย Edith Cowan University แจ้งข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการเปิดรับสมัครชิงทุนECUPRS International scholarships ประจำปี 2019 เป็นทุนเต็มจำนวน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3118
สหราชอาณาจักรแจ้งให้ทุนChevening UK Government Scholarships for International Students 2019-2020ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าคือทุนที่ทรงเกียรติมากที่สุดทุนหนึ่ง เป็นที่ปราถนาของผู้สมัครต่างชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3117
Polytechnic University of Turinมหาวิทยาลัยวิจัยเก่าแก่ที่สุดในอิตาลี แจ้งให้ทุนTOPoliTO Scholarshipsแก่ผู้สมัครต่างชาติในการไปเรียนระดับปริญญาตรี ในสาขา Engineering, Design and Visual Communication, Territorial, Urban,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3116
เชิญผู้สนใจจากต่างชาติสมัครชิงทุน TALENT PhD Fellowships for International Students ที่ คณะวิทยาศาสตร์ของUniversity of Copenhagenโดยมีจำนวน 28 ทุน เปิดรับใบสมัครถึง 1 ตุลาคม 2018 วัตถุประสงค์ของโครงการ TALENT...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3115
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย แจ้งว่า รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PRG G 2019) ซึ่งจะทำการสอนเป็นภาษาโปรตุเกส...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3114
Australian National Universityประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครท้องถิ่นและต่างชาติเพื่อไปเรียนปริญญาเอก ประจำปี2018ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนช่วยเหลือแทบทุกด้าน รวมถึงเรื่องบุตร เปิดรับสมัครถึง 31 สิงหาคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3113
Vanderbilt University กำลังประกาศการให้ทุนระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาเข้าใหม่ทั้งชาวสหรัฐและต่างชาติ เป็นทุนช่วยค่าเรียนเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยสามารถต่ออายุทุนในปีต่อไปได้ด้วย หากทำผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกรด 3...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3112
เชิญสมัครขอรับทุนการศึกษาหลักสูตร Master of Science in Management of Sustainable Development Goals(MSDG) สำหรับปีการศึกษา 2018-2019ซึ่งเป็นโปรแกรมสอนด้วยภาษาอังกฤษ มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 10ทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3111
School of Law ของQueen Mary Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัย ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนของอังกฤษ กำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนา เป็นหลักสูตร 1 year Master degree programmeประจำปีการศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3110
สำหรับผู้เรียนเก่งอย่างแท้จริง(เกรด4) โอกาสชิงทุนจากBoston Universityมาแล้ว ทุนนี้ให้แก่ทั้งผู้สมัครต่างชาติและท้องถิ่น ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนรวมถึงค่าประปฐมนิเทศและค่าธรรมเนียมภาคบังคับนิสิตปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3109
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสนอให้ทุนแก่ศิลปินและนักวิชาการต่างชาติที่กำหนดรวมทั้งไทย ในระดับ ปริญญาเอก,หลังปริญญาเอก ปริญญาโทด้านศิลปกรรมรวมทั้งโปรแกรมวิจัย เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันที่กำหนดในสวิตเซอร์แลนด์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3108
Googleอภิมหาอำนาจเว็บไซต์โลกที่ให้บริการค้นหาข้อมูล เปิดโอกาสให้ผู้สนใจฝึกงานด้านSoftware EngineeringระดับชาติกับGoogle ประจำปี 2019(มีเงินค่าจ้างให้)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3107
Charles Darwin Universityมหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลีย เสนอให้ทุนเรียนสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่ผลการเรียนที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม โดยเป็นทุนโปรแกรม Undergraduate หรือ Postgraduate Coursework Degree...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3106
ด้วย สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับหนังสือแจ้งว่า องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มีความประสงค์มอบทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3105
Brussels School of International Studiesบัณฑิตวิทยาลัยของ University of Kentในสหราชอาณาจักรให้ทุนปริญญาโทด้านการศึกษานานาชาติ ในหลักสูตรต่าง ๆ ของ MA หรือ LLM degreesโดยเป็นโครงการทุนประจำปี มีมูลค่ารวม 130,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3104
Western Sydney University ประเทศออสเตรเลีย เชิญสมัครชิงทุนVice-Chancellors Academic Excellence Postgraduate Scholarships เป็นทุนสำหรับผู้สมัครเรียนใหม่ระดับปริญญาโทที่มาจากต่างชาติ ประจำปี 2019 โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 1 of 152 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS