ทุนการศึกษา โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 478
[caption id="attachment_497" align="aligncenter" width="450" caption="ทุนมหาวิทยาลัยในเบลเยียม"][/caption] Grent University แห่งประเทศเบลเยียม ประกาศให้ทุนแก่ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย...
by Chanitsiree Keawood
รูป 477
? [caption id="attachment_407" align="aligncenter" width="400" caption="สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan International...
by Chanitsiree Keawood
รูป 476
Tallinn?University?of Technology ประเทศเอสโตเนียเสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ในการศึกษาระดับปริญญาโท ด้าน Technology governance เป็นทุนมูลค่า ?7,200 ยูโร ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ,ประวัติศาสตร์...
by Chanitsiree Keawood
รูป 475
Saxion University of Applied Sciences เสนอให้ทุนระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่มีพรสวรรค์ อยู่นอกสหภาพยุโรป โดยต้องเป็นนักเรียนที่กำลังจะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย ผลการเรียน 75%ขึ้นไป IELTS 6.5 ?ทุนครอบคลุมค่าเรียน 1 ปี...
by Chanitsiree Keawood
รูป 474
มูลนิธิ Grameen Foundation เสนอให้ทุนนานาชาติ กับผู้สนใจชาวสหรัฐ หรือชาติอื่น ๆ เป็นทุนอบรมยังสำนักงานของมูลนิธิแห่งใดแห่งหนึ่งใน 9 แห่งทั่วโลก มูลค่าทุนเป็นเงินเดือน 1 ปี ครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าที่พัก หมดเขตรับสมัคร 31...
by Chanitsiree Keawood
รูป 473
ประเทศมาเลเซียเสนอให้ทุนตามโครงการ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP)?scholarships?ในหลายสาขาวิชาแก่นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หมดเขตรับสมัคร 31มี.ค.2013 Malaysian Government?is offering...
by Chanitsiree Keawood
รูป 472
ปริญญาเอกคู่วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (SIIT และ JAIST)The Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) และ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) . สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร...
by Chanitsiree Keawood
รูป 471
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับรัฐบาลฟิจิเสนอให้ทุนปริญญาโทแก่นักศึกษาจากนานาชาติ เพื่อไปเรียนที่ East China Normal University [ECNU], Sun Yat-Sen University (SYSU) , China Foreign?Affairs University?(CFAU)?and...
by Chanitsiree Keawood
รูป 470
Balassi Institute, the Hungarian Scholarship Board Office เสนอให้ทุนแก่นักศึกษาและอาจารย์จากต่างประเทศ เพื่อศึกษาและทำวิจัยในสถาบันศึกษาหรือสถาบันวิจัยในฮังการี ประจำปีการศึกษา 2013/2014 และซัมเมอร์คอร์ส ปี 2013...
by Chanitsiree Keawood
รูป 469
ทุนความร่วมมือกันในชื่อ?2013 UNESCO/People?s Republic of?China Fellowships?สำหรับผู้สนใจในการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรสอนด้วยภาษาอังกฤษ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 468
สถาบันการศึกษาเรื่องการขนส่งมหาวิทยาลัยลีดส์ ของอังกฤษ เสนอให้ทุนเรียนฟรี 50 เปอร์เซ็นต์ ระดับปริญญาโทแก่นักเรียนนานาชาติ มูลค่า ?7500 ในสาขา Transport the World ประจำปีการศึกษา 2013-14 หมดเขตรับสมัคร 1 ก.ค. 2013 The...
by Chanitsiree Keawood
รูป 467
Cardiff University เสนอให้ทุนชื่อว่า Postgraduate Taught International Scholarships แก่นักเรียน