ทุนการศึกษา โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 524
ทุนปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ?RMIT University, Australia 2013 Masters or PhD Scholarship for International Students at RMIT University, Australia 2013 Study Subject(s): Courses offered by the...
by Chanitsiree Keawood
รูป 523
ทุนปริญญาโท ปริญญาเอก (ด้านวิจัยทางรัฐศาสตร์) ณ?University College London ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2012 International MPhil/PhD Research Program in Political Science at University College London, UK 2012 Study Subject(s):...
by Chanitsiree Keawood
รูป 522
ทุนสื่อมวลชนนานาชาติ โดย?Joan Shorenstein Center เพื่อศึกษาด้านสื่อและนโยบายสาธารณะ ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2012 Joan Shorenstein Center offers Fellowships in Journalism for Domestic or...
by Chanitsiree Keawood
รูป 521
ทุนระดับปริญญาตรี ด้าน วรรณกรรม วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ โดย?Heinlein Society ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2012 International Undergraduate Scholarship Program in Literature or Engineering, Math or Physical...
by Chanitsiree Keawood
รูป 520
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา?the Westphalian Wilhelms University of Muenster ประเทศเยอรมนี มอบทุนปริญญาเอก 15 ทุน ด้านชีววิทยาโมเลกุล ประจำปี 2012-2013 The International Graduate School, the Westphalian Wilhelms University of...
by Chanitsiree Keawood
รูป 519
ถามตอบเรื่อง : ทุนสำหรับนักเรียน-นักกีฬา ในต่างประเทศ สวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่ที่อ่านข้อความและหวังว่าคงจะตอบกลับนะคะ ?คือดิฉันอยากทราบว่ามีทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...
by Chanitsiree Keawood
รูป 518
ทุนปริญญาโทด้านการเงิน ศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ โดย?CFA Institute ประจำปี 2013 CFA Institute offers needs-based scholarship for college students to study at USA and Abroad-2013 Study Subject(s): Finance...
by Chanitsiree Keawood
รูป 517
ทุนวิจัยด้านชีววิทยา (Computational and Systems Biology) จำนวน 15 ทุน ณ ศูนย์วิจัยนวัตกรรม ประเทศอิตาลี ประจำปี 2012 The Research and Innovation Centre at the Fondazione Edmund Mach offers 15 Research Positions in the...
by Chanitsiree Keawood
รูป 516
ทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย?European Commission 7th Framework Programme วิจัยในกลุ่มประเทศหลากหลาย ประจำปี 2013-2014 International researcher mobility Fellowship programme in the field of Humanities and...
by Chanitsiree Keawood
รูป 515
ทุนนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ทุนโอนหน่วยกิจข้ามมหาวิทยาลัย ณ?Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2012 Undergraduate Scholarship for Freshmen, Transfer and International Students at...
by Chanitsiree Keawood
รูป 514
ทุนศูนย์บริการแลกเปลี่ยนทางวิชาการมหาวิทยาลัยในเยอรมนี เดอาอาเด (DAAD) สำหรับนักเรียนในประเทศกำลังพัฒนา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลากหลายสาขาวิชา?ประจำปี 2013-2014 The German Academic Exchange Service (DAAD) funded...
by Chanitsiree Keawood
รูป 513
ทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจ การออกแบบ ดนตรี ฯลฯ ที่?Hanze University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2012 Bachelor?s or Master?s Scholarships for Students...
by Chanitsiree Keawood
รูป 512
ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนปริญญาตรีจำนวน??1,000 ?ณ??Royal Holloway International ประเทศอังกฤษ 2012 Undergraduate Scholarships for International Students at Royal Holloway International, UK 2012 Study Subject(s): Any...
by Chanitsiree Keawood
รูป 511
ทุนระดับประกาศณียบัตรและปริญญาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ณ?Conestoga College ประเทศแคนาดา ประจำปี 2012 The Scholarship offers International students to pursue full-time diploma or degree program at Conestoga College, 2012...
by Chanitsiree Keawood
รูป 510
ทุนปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติทุกสาขา ณ?Bellerbys College สหราชอาณาจักร 2012 Bellerbys College funded Undergraduate High Achiever Scholarship for overseas student, UK 2012 Study Subject(s): Any Course Level:...
by Chanitsiree Keawood
รูป 509
ทุนยูเนสโกสำหรับประเทศกำลังพัฒนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ประจำปี 2012 UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme ? 2012 The aim of this fellowships programme is to enhance the capacity-building and...
by Chanitsiree Keawood
รูป 508
ทุนสำหรับนักสื่อสารมวลชนนานาชาติที่?Intajour ? International Academy of Journalism ประเทศ Germany ประจำปี 2012 Fellowship Programme for Journalists in the field of Journalism for international applicants at Intajour ?...
by Chanitsiree Keawood
รูป 507
ทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งลอนดอน ด้าน ศิลปกรรมศาสตร์ (Fine Arts) ประจำปี 2012 Master?s Scholarship for International and UK/EU Students in Fine Art?s at University of the Arts London, UK...
by Chanitsiree Keawood
รูป 506
ทุนปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สำหรับผู้ที่ได้ตอบรับเข้าศึกษาต่อแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Offer) ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของ?Nottingham University Business School ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2012-2013 Nottingham...
by Chanitsiree Keawood
รูป 505
ทุนสาขาประวัติศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลังปริญญาเอก และ ทุนนักวิชาการผู้มาเยือน ณ มหาวิทยาลัยแห่งเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา 2012 ? Graduate, Postdoctoral, and visiting scholarship in the field of History for...
by Chanitsiree Keawood
Page 6 of 30 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS