ทุนการศึกษา โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 538
ทุนปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สำหรับนักเรียนต่างชาติ ณ?Swansea University ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2012? Masters Scholarship in the field of Business administration for the applicants of Non UK at Swansea University, 2012...
by Chanitsiree Keawood
รูป 537
ทุนปริญญาโทนานาชาติ ด้านระบบอัจฉริยะ (Intelligent Systems)?University of Sussex ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2012 International Scholarship for Masters in Intelligent Systems at University of Sussex, UK 2012 Study Subject(s):...
by Chanitsiree Keawood
รูป 536
ทุนปริญญาโท ด้าน การบิหารจัดการขนส่งทางทะเล (Marine Transport with Management) ณ?Newcastle University ประเทศอังกฤษ ปี 2012 โดย?The North of England P&I Club (NEPIA) Masters Scholarship in Marine Transport with at...
by Chanitsiree Keawood
รูป 535
ทุนวิจัยด้านมานุษยวิทยา สำหรับนักเรียนต่างชาติ ณ?Royal Anthropological Institute สหราชอาณาจักร ปี 2012 Fellowship in the field of Urgent Anthropology for international students at Royal Anthropological Institute, 2012...
by Chanitsiree Keawood
รูป 534
ทุนหลังปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์ ที่อิตาลี โดย?European University Institute ประจำปี 2013-2014 Postdoctoral Studies Position for international students in the field of Social sciences at European University Institute,...
by Chanitsiree Keawood