ทุนการศึกษา โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 564
ทุนปริญญาเอกจากธนาคารโลก ประจำปีการศึกษา 2012-2013 The World Bank funded RSM International Fellowship for Doctoral students to study at host institution, 2012-2013 Study Subject(s): Economics, health, education,...
by Chanitsiree Keawood
รูป 563
ทุนปริญญาเอก สำหรับประเทศกำลังพัฒนา โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เนเธอร์แลนด์?Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) ประจำปี 2012 Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) offers PhD...
by Chanitsiree Keawood
รูป 562
ทุนปริญญาโทนักเรียนต่างชาติด้านบริหารธุรกิจ ณ ประเทศฝรั่งเศส โดย?ENPC MBA Paris ประจำปี 2012 ENPC MBA Paris funded Scholarship for International students in the field of Business Administration at Paris, France Study...
by Chanitsiree Keawood
รูป 561
ทุนปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับผู้สมัครเพศหญิงจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรียนที่??Swansea University สหราชอาณาจักร ประจำปี 2012 Undergraduate and Postgraduate Scholarship for the women applicants of Developing countries...
by Chanitsiree Keawood
รูป 560
ทุนปริญญาโท ณ?University of Bradford ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2012-2013 Master?s Scholarships for EU and International Students at University of Bradford , UK 2012/13 Study Subject(s): Courses offered by the University...
by Chanitsiree Keawood
รูป 559
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท?และปริญญาเอก?ในต่างประเทศ ดังนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทุนการศึกษาป.โท-เอก ปี 2555 (หมดเขต: 30 มิ.ย. 2555)...
by Chanitsiree Keawood
รูป 558
ทุนปริญญาเอก ด้าน เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (Information and Communication Technology) ?ณ สถาบันสหประชาชาตินานาชาติด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ประเทศจีน ปี 2012 The United Nations University International Institute for...
by Chanitsiree Keawood
รูป 557
ทุนปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สำหรับนักเรียนต่างชาติ ณ?Adelphi University สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2012 Adelphi University offers Undergraduate Scholarship for International Students, USA 2012 Study Subject(s): Courses offered...
by Chanitsiree Keawood
รูป 556
ทุนปริญญาโท สำหรับประเทศกำลังพัฒนา หลากหลายสาขาวิชา ณ?University of Pavia ประเทศอิตาลี ประจำปี 2012 University of Pavia offers Fund for Cooperation and Knowledge ? III edition Scholarship for Master?s students from...
by Chanitsiree Keawood
รูป 555
ทุนปริญญาเอก 40 ทุน ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ณ?University of Brighton ประเทศอังกฤษ University of Brighton offers Doctoral Studentships for International and UK/EU Students in Arts and Humanities, Life...
by Chanitsiree Keawood
รูป 554
ทุนปริญญาเอก ด้าน ความหายนะและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Holocaust and Genocide) ?ณ?University of Leicester ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2012 University of Leicester, Stanley Burton Centre for Holocaust and Genocide Studies offers...
by Chanitsiree Keawood
รูป 553
ทุนปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบัน?British Columbia First Nation at Post-secondary Institution ประจำปี 2012 Scholarship for Undergraduate, Masters and Doctorate Students from British Columbia First Nation at...
by Chanitsiree Keawood
รูป 552
สถาบันสหวิทยาการโปแลนด์ มอบทุนปริญญาเอกด้านมนุษยศาสตร์ ณ?the University of Warsaw ประจำปี 2012 Institute for Interdisciplinary Studies ?Artes Liberales? at the University of Warsaw (Poland) offers International PhD...
by Chanitsiree Keawood
รูป 551
ทุนระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนนานาชาติ ณ?Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2012 Case Western Reserve University offers Merit Scholarships for International Undergraduate Students, USA 2012 Study...
by Chanitsiree Keawood
รูป 550
ทุนปริญญาเอกนักเรียนต่างชาติ ณ?Nanyang Technological University ?ประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2012 Nanyang Technological University funded Nanyang President?s Graduate Scholarship for International students at Singapore,...
by Chanitsiree Keawood
รูป 549
ทุนปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ณ?Wright State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2012 Undergraduate and Graduate Scholarship Opportunity for International Students at Wright State...
by Chanitsiree Keawood
รูป 548
ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษ (ELTC) ประเทศมาเลเซีย มอบทุนฝึกอบรมวิทยากรการสอนภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ (Training of Trainers for ELT Professionals) ระหว่างวันที่ 8-19 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษ (ELTC) ประเทศมาเลเซีย...
by Chanitsiree Keawood
รูป 547
สกอ.เปิดให้ทุนวิจัย Franco-Thai ?2012 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Program in...
by Chanitsiree Keawood
รูป 546
ทุนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ณ?Polytechnic of Turin ประเทศอิตาลี ประจำปี 2012 Second Level Specializing Masters scholarship at School of Engineering, Polytechnic of Turin, Italy Study Subject(s): Courses offered by...
by Chanitsiree Keawood
รูป 545
ทุนปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Image Data Processing) ?ณ?Chonnam National University ประเทศเกาหลี ประจำปี 2012 Mechanics of Materials Lab announce PhD Scholarship in Image Data Processing at Chonnam National...
by Chanitsiree Keawood
Page 4 of 30 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS