6 ทุนในฝัน ทุนรัฐบาลเต็มจำนวนจาก 6 ประเทศ

ทุนในฝัน 5 ทุนเต็มจำนวนจ6 Full-funded Government Scholarships

6 ทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาล 6 ประเทศ


1. Fullbright Foreign Students Program - USA
Fullbright ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจและต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ เอกในสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไป ทุนจะมอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน พร้อมทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และประกันสุขภาพให้อีกด้วย
เรียนที่: ทุกมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
ระดับ: ปริญญาโทและเอก
สาขา: ได้ทุกสาขาไม่จำกัด
จำนวนทุน: ประมาณ 4,000 ทุนต่อปี
กลุ่มเป้าหมาย: 155 ประเทศทั่วโลก
สิ่งที่ได้: ค่าเล่าเรียน, ค่าเดินทาง, ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาการศึกษา
สิทธิเข้ารับเลือก: กระบวนการคัดเลือกแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อ่านเพิ่มเติม https://foreign.fulbrightonline.org/about/applicants


Website/Link: https://foreign.fulbrightonline.org/about/foreign-fulbright2. British Chevening Scholarships - UK

ทุน Chevening เป็นที่รู้จักกันดี และเป็นทุนในฝันของใครหลายๆ คน ทุน Chevening เป็นทุนรัฐบาลสนับสนุนโดยสหราชอาณาจักร ซึ่งมอบทุนการศึกษาให้นักวิชาการและนักศึกษาที่โดดเด่นและมีความเป็นผู้นำ โดยปกติแล้วทางการจะมอบทุนระดับ ปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี (ตามระยะเวลา ป.โททั่วไปของอังกฤษ) ทุน Chevening จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน, ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลสำหรับ 1 ท่าน ตั๋วเดินทางไป-กลับ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการศึกษา


เรียนที่: มหาวิทยาลัยใดก็ได้ใน UK

ระดับ: ปริญญาโท
สาขา: เรียน full-time สาขาใดก็ได้
จำนวนทุน: ประมรณ 1,500 ทุนต่อปี
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สมัครจากประเทศที่เข้าร่วม Chevening ซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย
สิ่งที่ได้: ค่าเล่าเรียน, ค่าเดินทาง, ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาการศึกษา

สิทธิเข้ารับเลือก:
1. มาจากประเทศที่เข้าร่วมโครงกาi
2. เมื่อเรียนจบต้องกลับประเทศบ้านเกิดอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี
3. จบปริญญาตรีในสาขาที่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใน UK ได้ โดยส่วนใหญ่ต้องจบ เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
5. สมัครมหาวิทยาลัยใน UK และได้รับ unconditional offer จาก 1 ใน 3 ที่เลือก ภายในระยะเวลาที่กำหนด ประมาณเดือน กรกฎาคม ของทุกปี
6. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ตามทีี่กำหนด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chevening.org/apply/english-language-requirement
การสมัคร: สมัครทาง online เท่านั้น
Website/Link http://www.chevening.org/
ประเทศไทย http://www.chevening.org/thailand/
 

 

3. Endeavour Postgraduate Leadership Awards - Australia

ทุน Endeavour เป็นอีกทุนที่ใจดีและงบสูงมาก การแข่งขันจึงสูงมากเช่นกันเพราะเราต้องแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลกจ้า ทุนนี้มอบให้นักเรียนชาวต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษาระดับ Postgraduate รวมทั้ง ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ไม่ว่าจะเป็น coursework หรือ วิจัย ในสาขาใดก็ได้ที่มีในประเทศออสเตรเลีย ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าตั้งตัว ค่าใช้จ่ายรายเดือน ประกันสุขภาพและการเดินทาง ครอบคลุมทุกอย่างเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องควักเลยจ้า


เรียนที่: มหาวิทยาลัยใดก็ได้ใน Australia

ระดับ: ปริญญาโทและเอก

สาขา: เรียน full-time สาขาใดก็ได้

จำนวนทุน: ไม่กำหนด

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนชาวต่างชาติ ผู้ไม่ได้ถือสัญชาติออสเตรเลียนจากทั่วโลก ไม่จำกัด


สิ่งที่ได้:
- ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน AU$3,000 หรือประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน หรือ ทั้งหมดสูงสุดกว่า
- 800,000 บาทต่อปีตามระยะเวลาทุน

- ค่าเดินทางไป-กลับ ประมาณ AU$3,000
- ค่าตั้งตัว establishment allowance ประมาณ AU$2,000-AU$4,000 ขึ้นอยู่กับระยะเวลา
- ประกันสุขภาพ
- ประกันเดินทาง


สิทธิเข้ารับเลือก:
1. อายุ 18 ปีเป็นอย่างต่ำ
2. ไม่ได้ทำกิจกรรม หรือ Leadership Activity ในประเทศของตน
3. ไม่ถือสัญชาติออสเตรเลีย


การสมัคร: ทาง Online เท่านั้น

Website/Link: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx


4. Swiss Government Excellence Scholarships - Switzerland

ทุนรัฐบาลสวิส มอบทุนให้บัณฑิตต่างชาติจากทุกสาขาและโอกาสในการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก หรือ postdoctoral research ในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ และ ค่าที่พัก


เรียนที่: 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยประจำเมืองต่างๆ ของสวิสเซอร์แลนด์ และสถาบันเทคโนโลยี หรือสถาบันวิจัยในประเทศ

ระดับ: ปริญญาเอก หรือ Postdoctoral studies or Research

สาขา: สาขาใดก็ได้

จำนวนทุน: -

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาต่างชาติจาก 180 ประเทศทั่วโลก

สิ่งที่ได้: ค่าเล่าเรียน, ค่าเดินทาง, ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาการศึกษา สามารถเช็คข้อมูลสิทธิของแต่ละประเทศได้

สิทธิเข้ารับเลือก: สำหรับประเทศไทย อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an/countrys-m---z.html


การสมัคร: ติดต่อกับทางสถานทูตสวิสในประเทศเพื่อข้อมูลการสมัคร และการกรอกใบสมัคร พร้อมส่งเอกสาร

Website/Link: http://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an/countrys-m---z.html5. Swedish Scholarships for International Students - Sweden

ทุนสวีดิชสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เป็นทุนให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติพร้อมจากประเทศกำลังพัฒนาที่ประสงค์อยากจะเรียนปริญญาโท full-time ในมหาวิทยาลัยในสวีเดน ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก เดินทางและประกันต่างๆ


เรียนที่: มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสวีเดน หรือ สถาบันการศึกษาขั้นสูง

ระดับ: ปริญญาโท

สาขา: ตรวจสอบสาขาได้จาก Link นี้ http://si.se/app/uploads/2017/11/eligible-programmes-siss-2018-2019.pdf (ปี 2018 - 2019)

จำนวนทุน: ประมาณ 180 ทุน

กลุ่มเป้าหมาย: หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC_List_ODA_Recipients2014to2017_flows_En.pdf
สิ่งที่ได้:
- ค่าเล่าเรียนตลอดปีการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว SEK9,000 ต่อเดือน หรือราวๆ 35,000 ต่อเดือน
- ค่าประกันสุขภาพ
- ค่าเดินทางไป-กลับ รวม SEK15,000 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กลับกลุ่มประเทศด้วย


สิทธิเข้ารับเลือก:
- มาจากประเทศที่ได้รับคัดเลือก,
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3,000 ชั่วโมง รวม full-time/part-time/อาสาสมัคร/ฝึกงาน เป็นต้น ต้องมีทักษ
- ความเป็นผู้นำในการทำงาน

- สมัครและได้รับเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง


การสมัคร: สมัครมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่ https://www.universityadmissions.se/intl/start จากนั้นสมัครทุนการศึกษาได้จาก Website หลักตามลำดับ


Website/Link: https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/the-swedish-institute-study-scholarships/


6. New Zealand Scholarship


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Link นี้เลยจ้า ครูนุ่น Eduzones ได้จัดทำรีวิวสำหรับผู้สนใจไว้อย่างละเอียด
Link: http://th.interscholarship.com/missnoon/3189

ที่มา
: http://www.scholars4dev.com/8319/fully-funded-scholarships-international-students/

 

โดย Suphisara Chinakkarapong
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
พิมพ์หน้านี้