ร่วมชมการแสดงจาก "วงคลาริเน็ตแห่งจุฬาฯ" ตัวแทนประเทศไทยในเวทีนานาชาติ 5 ก.ค. 56 นี้
  

เนื่องด้วยวง CU Clarinet Ensemble ได้ผ่านการคัดเลือก และได้รับเชิญจาก สมาคมคลาริเน็ตนานาชาติ (International Clarinet Association) ให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมแสดงดนตรีในงาน Clarinet festival 2013 ณ เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี ตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม 2556

ทางวงจึงได้จัดแสดง คอนเสิร์ตจัดหาทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ครั้งนี้
ใน วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556
ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

บัตรเข้าชมการแสดงใบละ 500 บาท
 
รายการการแสดง
-Overture mareag of figaro by W.A. Mozart
-Batok Romanian dance by Bela Bartok
-Crownerry for Clarinet by Harry Stalpers
-Cantabury chorale by Jan van der roost/Arr. by Tohru takahashi
-Bangkok counterpoint by Kitti Kuremanee
-Alexandra by King Bhumibol 
-Weber fantasias by C.M.Von Weber/Arr by Wantana Tancharoenpol
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
โทร. 084-935-5628, 089-611-0101, 083-922-2317
โดย Tony Teerati
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
พิมพ์หน้านี้