อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในสหราชอาณาจักร (People & Planet Green League 2013)
  อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

สวัสดีชาว Interscholarship ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก วันนี้ กลับมาพบกับทุกคนด้วยข่าวผลการจัด อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของสหราชอาณาจักร หรือ People & Planet Green League 2013 ครับ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา  People & Planet Green League 2013 ได้เผยรายชื่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 143 แห่ง โดยมี Manchester Metropolitan University ได้อันดับสูงสุดในปีนี้ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในสหราชอาณาจักร ตามมาด้วย Plymouth University ในอันดับที่ 2 และ University of Gloucestershire ในอันดับที่ 3 ครับ


 
                 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

                 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
                                       Manchester Metropolitan University

ตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ People & Planet Green League 2013 มีการใช้ตัวชี้วัดเป็นนโยบายและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 13 ด้าน (คะแนนรวม 70 คะแนน) ได้แก่

ด้านนโยบาย :

1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษา (Environmental Policy) ค่าน้ำหนัก 3 คะแนน
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย (Environmental Management Staff FTE) ค่าน้ำหนัก 8 คะแนน
3. ระบบการจัดการและการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Auditing and Management Systems) ค่าน้ำหนัก 8 คะแนน
4. จริยธรรมในการลงทุนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Ethical Investment) ค่าน้ำหนัก 3 คะแนน
5. การจัดการก๊าซคาร์บอน (Carbon Management) ค่าน้ำหนัก 6 คะแนน
6. การจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงจริยธรรมและคุณธรรมทางการค้า (Fairtrade & Ethical Procurement) ค่าน้ำหนัก 2 คะแนน
7. ความยั่งยืนทางด้านโภชนาการ (Sustainable Food) ค่าน้ำหนัก 3 คะแนน
8. ความผูกพันของอาจารย์และนักเรียน (Staff & Student Engagement) ค่าน้ำหนัก 4 คะแนน
9. ความยั่งยืนทางด้านการเรียนรู้และการศึกษา (Sustainability Education and Learning) ค่าน้ำหนัก 3 คะแนน

ด้านการลงมือปฏิบัติ
10. พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ค่าน้ำหนัก 6 คะแนน
11. การกำจัดขยะ (Waste & Recycling) ค่าน้ำหนัก 8 คะแนน
12. การลดคาร์บอน (Carbon Reduction) ค่าน้ำหนัก 10 คะแนน
13: ปริมาณน้ำที่ใช้ (Water Consumption) ค่าน้ำหนัก 6 คะแนน
 
ผลการจัดอันดับจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยมีการให้คะแนนคล้ายกับระดับผลการศึกษาของนักเรียน ได้แก่

1. รางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อม (First Class Awards)
2. รางวัลเกัยรตินิยมอันดับสองชั้นสูงด้านสิ่งแวดล้อม (Upper Second Class Awards)
3. รางวัลเกียรตินิยมอันดับสองด้านสิ่งแวดล้อม (Lower Second Class Awards)
4. รางวัลเกียรตินิยมอันดับสามด้านสิ่งแวดล้อม (Third Class Awards)
5. มหาวิทยาลัยที่สอบตกและไม่มีรางวัล (Failed, no award)
6. มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เข้าสอบและไม่มีรางวัล (Did not sit exam, no award) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเพียงบางแห่งและไม่ได้รับการจัดอันดับ

เรามาดู อันดับมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร People & Planet Green League 2013 กันครับ

อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

บทความโดย : ต้นซุง eduzones
ขอบคุณข้อมูล : 
People & Planet Green League 2013  
Photo Credits : meetuniversities.com, static.guim.co.uk

                                   กังนัมสไตล์ เวอร์ชั่น มห

พูดคุยกับต้นซุง Eduzones และอัพเดททุกข่าวการศึกษาอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน ได้ที่นี่ :

โดย Tony Teerati
วันที่ 16 มิถุนายน 2556
พิมพ์หน้านี้