Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,464 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,569,525 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

University of Winnipeg กำลังรับใบสมัครทุนPresident Scholarshipกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทุนมีมูลค่าระหว่าง $3,500 – $5,000โดยมีจำนวน 15 ทุน เปิดรับถึง 1 ตุลาคม 2018 &n...
Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศลิธัวเนีย เสนอให้ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน และค่าเรียน+เงินเดือนแก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2018-2019 ในการเดินทางมาศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ในสา...
มหาวิทยาลัยเจนัว ประเทศอิตาลีให้ทุนเรียนโปรแกรมปริญญาโทล้ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ Internet and Multimedia Engineeringได้แก่สาขาต่าง ๆ ด้าน signal, image, and video processing, networking and telematics, cybersecurity, mob...
University of Aucklandแจ้งให้ทุนประจำปี 2018 เป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียนกับผู้สมัครจากต่างชาติเพื่อไปเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในการเรียนสาขาต่าง ๆ ที่มีการสอนที่นี่ โดยทุนมีมูลค่าสูงสุด $10,000โดยเดทไลน์การสมัคร ภ...
Foundation of the Republic of Austria ยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถทางวิชาการสูงสำหรับการเข้าเรียนในปี 2018 ทุนการศึกษามีให้ในระดับประกาศนียบัตรหรือวิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือวิทยานิพนธ์ที่สถา...
University of South AustraliaเชิญสมัครชิงทุนUniversity President’s Scholarships (UPS) เป็นทุนเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อมาศึกษาวิจัยในโปรแกรมวิจัยหลังปริญญาเอก โดยต้องจบปริญญาเอกเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า...
มหาวิทยาลัย TU Dortmund เชิญสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครต่างชาติในโครงการ DAAD Logo klein STIBET I. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงระดับปริญญาเอกที่มีผลการเรียนดี และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และอยู่ในภาวะวิกฤตท...
มูลนิธิโฟล์คสวาเก้นเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่นานาชาติในทุกสาขาวิชา ในแต่ละปีจะมีนักวิจัยได้รับทุน ระหว่าง 10-15ทุน เปิดรับใบสมัครไปถึง 12 ตุลาคม 2018          &n...
School of Management at University of Bradford เปิดให้ทุนบริหารธุรกิจ มูลค่า £3000 เพื่อเรียนโปรแกรมปริญญาโท Executive MBA (Dubai) โดยเปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด   ...
Foundation for Lugano Faculty of USI แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์กำลังมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สำหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาโทภายใน Faculties of Economics, Communication Sciences, and Informatics โดยมีทั้งเรียนใ...
Asian Peacebuilders Scholarship (APS)เป็นทุนระดับปริญญาโท ระยะเวลา 18.5 – 21.5 เดือน ในสาขาเกี่ยวกับ Peace and Conflict Studies เพื่อเป็นผู้สร้างสันติภาพแห่งเอเชีย เพื่อไปทำงานในองค์กรต่าง ๆ โดยเรียนที่มหาวิ...
Institute for Science Education and Communication ของมหาวิทยาลัยโกรนิเก้น ในเนเธอร์แลนด์สเชิญนักศึกษาต่างชาติสมัครชิงทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก ในสาขา Science Educationผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินเดือน ๆ ละ € 2,...
University of Otago มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่ Dunedin, Otago, New Zealand ประกาศให้ทุนโปรแกรมบริหารธุรกิจเต็มเวลา ซึ่งมีเกณฑ์ในการรับสมัครแบบเดียวกันทั้งโปรแกรมออนไลน์และออน แคมปัส กำลังเปิดรับใบสมัครโดยไม่มีการกำหนดเด...
Anglia Ruskin University เสนอให้ทุน International Excellence Scholarships for the 2018-2019 เป็นทุนปริญญาตรีและโท ไม่จำกัดสาขา โดยแต่ละปีจะมีจำนวน 20 ทุน ช่วยเหลือเป็นส่วนลดค่าเรียนปีแรก 4 พันปอนด์ เปิดรับใบสมัครถึง 13...
Kaunas University of Technology มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมือง Kaunas ประเทศLithuania กำลังเปิดให้ทุนทั้งเรียนฟรี ทุนลดค่าเรียน และทุนช่วยค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่ผู้สมัครต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่นในการเร...
Page 73 of 98 First Prev 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Next Last