Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,302 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,425,196 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

มีการวิเคราะห์กันว่า เหตุที่ทำให้เด็กนักเรียนของสหรัฐ ชาติที่ได้ชื่อว่าเจริญที่สุดในแทบทุกด้านของโลก กำลังถูกจัดอันดับเป็นรองเด็กเอเชียมากขึ้นทุกที มาจากหลายปัจจัยที่เด็กเอเชียถูกหล่อหลอมให้มีมากกว่า เช่น  ความต้อ...




มหาวิทยาลัยปาดัว ในอิตาลีให้ทุนปริญญาเอก 15 ทุน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2013/2014เป็นโปรแกรม 3 ปี เริ่ม 1ม.ค.2014  โดยผู้ได้รับทุนจะได้เงินเป็นจำนวน 13.638,47ยูโรต่อปี เดทไลน์การสมัคร 19 ก.ย.2013 &...




กระทรวงต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ภายใต้งบประมาณเพื่อความร่วมมือในการพัฒนา เสนอให้ทุน(NFP)แก่ผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา โดยเป็นทุนระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ คอร์สระยะสั้น การสมัครขอทุนแต่ละปีมีผู้สมัครนับพัน ๆ คน ดังนั้นจึ...




มหาวิทยาลัยบอนด์ เสนอให้ทุน Dean’s Scholarships แก่นักศึกษานานาชาติในออสเตรเลีย นักเรียนที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ ต้องมีคุณสมบัติทางภาษาตามที่กำหนด มูลค่าทุนอยู่ระหว่าง 10-40% ของค่าเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ(ยกเว้นแ...




มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ของอังกฤษให้ทุนปริญญาโท เพื่อไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเห็ดราในวงการแพทย์ หรือ Medical Mycologyเป็นทุนที่ให้กับบัณฑิตนานาชาติที่จบมาทางการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพัฒนาเรื่องการวินิฉัยการ...




รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กประกาศให้ทุนกับนักเรียนจากชาติกำลังพัฒนาเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐ ในประเทศสาธารณรัฐเช็ค ในสาขา เศรษฐศาสตร์,เกษตรฯ,สารสนเทศ,สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยเป็นทุนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก เดทไลน์...




หลังจากรัฐบาลมาเลเซียประกาศจำนวนที่นั่งเรียนของมหาวิทยาลัยของรัฐเมื่อสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็ก่อให้เกิดข้อครหา และเสียงทักท้วงจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวมาเลย์เชื้อสายจีนและอินเดีย เพราะเด็กจีนมีจำนวนที่นั่งในมหา...




Regent’s Management School ทางเลือกใหม่สำหรับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษา(ม.6)ผู้ประสงค์จะได้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ประสงค์จะไปเรียนที่นั่นนานถึง 4 หรือ 5 ปี &nb...




University of Queensland, the UQ Business Schoolให้ทุนบริหารธุรกิจ ลดค่าเรียน 25% แก่ทั้งนักศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนานาชาติ ที่จะเริ่มเรียนเต็มเวลา 12 เดือนของโปรแกรมMBAในเดือนมกราคมของทุกปี เดทไลน์ในการสมัคร 30 พฤศ...




องค์กรสิทธิมนุษยชน หรือ Human Rights Watchให้ทุนแก่นักสิทธิมนุษยชนนานาชาติ ไปสหรัฐ โดยต้องเป็นผู้จบการศึกษามาทางด้าน สื่อสารมวลชน,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทุนมี 2 ประเภทคือมีข้อจำกัดและไม่มีข้อจำ...




ในทุกปีรัฐบาลแคนาดาจะให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกแก่นักศึกษานานาชาติ เพื่อไปศึกษาวิจัยที่ Québec university ในสาขา Natural sciences, Mathematics และ Engineeringมูลค่าทุนต่อปี $20 000หรืออาจได้รับมากเป็น $60 000ในห้...




แม้ยุคนี้ออสเตรเลียจะมีนักศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากกว่าในอดีตมาก แต่ผลสำรวจล่าสุดสร้างความตกใจให้กับหลายคน เพราะมีนักศึกษาจำนวนมากที่กำลังตกอยู่ในภาวะกดดันทางการเงิน เพราะมีรายได้ต่ำกว่าระดับความยากจน ขณะที่เกื...




Rotary Yoneyama Memorial Foundationให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ 45 ทุน เพื่อไปเรียนระดับอุดมศึกษา(ป.ตรี โท เอก) ที่มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยบัณฑิตในญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 39 ปี และมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นตามที่ร...




สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดให้รับทุน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2557-2558ณ ต่างประเทศ จำนวน 3คน เดทไลน์การสมัครจะยึดตราประทับของไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 สิง...




สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ Graduate University of Chinese Academy of Science (GUCAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2556เปิดรับสมัครตั้งแต่บั...




Page 70 of 87 First Prev 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Next Last