Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 927 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,111,206 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

รัฐบาลรัสเซียเตรียมยกเครื่องภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในประเทศครั้งสำคัญ กับการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภคครั้งใหญ่ เพื่อทำให้มีมาตรฐานเทียบเท่าชาติตะวันตก และสามารถดึงดูดนักศึกษาต่างชาติได้มากขึ้น ด้วยการทุ่มงบประมาณ RUB40 bill...
University of Melbourne โดยการสนับสนุนรัฐบาลออสเตรเลีย เสนอให้ทุนวิจัยประจำปีแก่นักศึกษานานาชาติ เพื่อศึกษาต่อระดับป.โท โดยเป็นทุนเต็มจำนวนโดยผู้สมัครต้องจบป.ตรีได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หมดเขตรับสมัครขอทุน 31 ส.ค.2013 U...
สำนักงานพัฒนาการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยสวอนซี เสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติผู้กำลังลงทะเบียนเรียนป.ตรีที่มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือนกันยายนที่จะถึง เป็นทุนมูลค่า £4000 (+£2000) ...
Edith Cowan Universityมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางออสเตรเลียตะวันตก เสนอให้ทุนแก่นักเรียนนานาชาติที่เรียนป.ตรีในคณะธุรกิจและกฎหมายที่มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนFull Time หรือ Part Time ก็ตาม เพื่อแบ่งเบาภาระทางก...
DAADและ Carl von Ossietzky University of Oldenburgในเยอรมนีเสนอให้ทุนในชื่อ2013/2014 UNILEAD Programmeเป็นคอร์สฝึกอบรมด้านการจัดการทางการศึกษาระดับสูง ผู้สมัครต้องจบป.โท และมีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการต่าง ๆ เดทไ...
รัฐบาลอินโดนีเซียเสนอให้ทุนประจำปี2013/2014แก่นักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาโท เพื่อไปเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งใน 13 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีค่า Settlement Rp. 1.000.000 ค่าครองชีพเดือนละ Rp. 1.650.000รวมทั้...
ระหว่างการประชุมซีมีโอหรือองค์การรัฐมนตรีการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO) ที่มีขึ้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่าง 19-21มี.ค.2013 มีคีย์แมนสำคัญจากกระท...
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์เทคโนโลยี ของออสเตรเลีย เสนอให้ทุนระดับPhD ชื่อ Quentin Bryce Law Doctoral Scholarshipsเพื่อทำวิจัยทางกฎหมาย เป็นทุนมูลค่า $30,000ต่อปีเป็นเวลา 3 ปี รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยอีก $1,500ต่...
Nottingham Business School ในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนจำนวนมาก มูลค่า 50%ของค่าเรียนหรือไม่เกิน£7,500  แก่นักศึกษานานาชาติ,UK และEU โดยต้องเป็นผู้ผ่านการรับเข้าโปรแกรม MBAเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยในปี 2013/...
ทุนในชื่อ2014 Merit Scholarshipsสำหรับนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาUK/EUในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ Clinical/Sports Biomechanics, Diagnostic Radiography (pre registration), Physiotherapy (pre-registrat...
ทุนชื่อ Gold and Silver Awardsสำหรับนักเรียนนานาชาติที่วางแผนจะลงทะเบียนเรียน หรือได้ลงทะเบียนเรียนที่Vytautas Magnus Universityประเทศลิธัวเนียระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ โดยทุนระดับโกลด์ เป็นค่าเรียน 100%ขณะที่ซิลเวอร...
นักเรียนนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนปีแรกที่ Bocconi Universityประเทศอิตาลี สามารถสมัครขอทุนค่าเรียนเต็มจำนวน มูลค่าประมาณ € 11,500.00 ต่อปี(สูงสุดไม่เกิน2ปีแล้วแต่การพิจารณาผลการเรียน) เดทไลน์สมัครครั้งต่อไป รอบ4 วั...
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอให้ทุนในชื่อ2013 China/AUN Scholarship Programสำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนไปเรียนระดับปริญญาโท-เอก มีทั้งโปรแกรมเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนและอื่น ๆ ...
The International Max Planck Research School on Adapting Behavior in a Fundamentally Uncertain World (IMPRS Uncertainty) เชิญนักศึกษานานาชาติสมัครขอรับทุนปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย,จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์ โดยทุนมค่า  ...
ทุนชื่อSingapore International Graduate Awards (SINGA)ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อไปทำปริญญาเอกทางด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสนับสนุนด้านการเงินเป็นเวลา 4 ปี การรับสมัครเข้าศึกษาช่...
Page 61 of 62 First Prev 56 57 58 59 60 61 62 Next