Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,051 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,215,942 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

University of Leeds, UKให้ทุนการศึกษาทางไกล(ออนไลน์) 6 ทุน แก่นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาโทในสาขาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความคิด และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ หรือ Applied and Professional Ethicsเลือกเรียนได้ทั้งแบบเต็มเว...
นางสาวลัญชนา ธิติลักษณ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของมหาวิทยาลัย York St. John,UK เผยข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาเต็มจำนวน 100%(เฉพาะค่าเรียน) มูลค่า 10,000 ปอนด์(ประมาณ 450,000 บาท)แก่นักศึกษาไทยที่สนใจไปเรียนระดับปริญญาโท...
นิทรรศการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย (AEAS Fair 2013) จะมีโรงเรียนชั้นนำจากทั่วประเทศออสเตรเลียมาให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียกับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โ...
Macquarie Universityในออสเตรเลียให้ทุนนักศึกษานานาชาติเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และสูงกว่า โดยผู้สมัครต้องได้GPA 3.7 จากเต็ม 4 ในการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา และ 92 จากเต็ม 100 ในระบบ ATAR ในการสมัครระดับปริญญาตรี เดทไลน...
Bank Negara ประเทศมาเลเซียให้ทุนชื่อShariah Scholarshipสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนในมาเลเซียโดยเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเรียน และค่าธรรมเนียมการสอบ เรียนในสาขา fiqh muamalatหรือกฎของศาสนาอิสลาในการทำธุรกรร...
Queen’s University Belfast and INTO Queen’s University Belfastในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนInternational Diploma Scholarshipในสาขา Engineering and International Diploma in Management & Financeผู้สนใจส่งใบส...
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวของสาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังทวีความวิตกให้กับผู้จบการศึกษาระดับสูงในเรื่องอนาคตการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้จีนจะมีสถิติคนจบการศึกษาระดับสูง ถึง 6.99 ล้านคน มากกว่าสถิติปีที่แล้ว 1.9 แสน ขณะที่สภาวะ...
ทุนมูลค่า 1000 ปอนด์ ในชื่อ Vice-Chancellor’s International Scholarshipsที่ De Montfort Universityให้กับนักศึกษานานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา เพื่อเป็นส่วนลดค่าเรียนในระดับundergraduate, postgraduate dip...
School of Politics and International Relations  ของ University of Nottingham, UK ให้ทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาท้องถิ่น นักศึกษาอียู และนานาชาติ แต่ละทุนมีมูลค่า £1000ในการนำไปหักลดค่าเรียน โดยผู้สมัครต้องได้ร...
RMIT Universityออสเตรเลียให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ที่กำลังจะสมัครเรียนที่RMIT School of Computer Science and ITเป็นครั้งแรกในระดับปริญญาตรีและโท โดยเป็นทุนให้ครั้งเดียวเพื่อหักค่าเรียน มูลค่า $5000 ผู้สมัครต้องมีผลการ...
Van Oord family and IMDให้ทุน MBA แบบเต็มเวลาแก่นักศึกษานานาชาติที่สมัครเรียนในมหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 1 ทุนโดยต้องอยู่บนเงื่อนไขเดินทางกลับประเทศหลังจบการศึกษาแล้ว และเป็นผู้เคยเกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทาง...
รัฐบาลอิตาลีประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติประจำปีการศึกษา 2013/2014 เริ่มภาคแรก 2014 เป็นต้นไป เป็นทุน 3,6 และ 9 เดือน เรียนภาษา วัฒนธรรม การทำวิจัย และการสอนภาษาอิตาเลี่ยน ต่อมาเพิ่มเป็นทุนที่พิจารณาโดยแต่ละมหาวิทยาล...
BlackBerryให้ทุนเรียนประจำปีการศึกษา2013/14แก่สตรีทั้งในสหรัฐและทั่วโลก 10 ทุน เป็นทุนครอบคลุม 4 ปี ในการศึกษาทางด้าน Science, Technology, Engineering or Mathematics ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในสห...
INTO UEA International Foundation ให้ทุนเรียนกฎหมาย ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้สมัครเรียนภาคการศึกษาที่เริ่มเดือนกันยายน2013 และมกราคม2014 โดยเป็นนักเรียนนานาชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกที่University of East AngliaในUK ม...
ภาคภาษาอิตาเลียนของ University of Warwickในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก 1 ทุน เป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเรียน และอื่น ๆ รวมทั้งเงินค่าครองชีพ £13,600 (currently US $21,900)ต่อปีเป็นเวลา 3 ปี หมดเขตร...
Page 61 of 71 First Prev 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Next Last