Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,012 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,178,507 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Federal Ministry of Education and Researchให้ทุนในชื่อ Sofja Kovalevskaja Awardแก่ผู้จบปริญญาเอก หรือเทียบเท่า เพื่อทำวิจัยในเยอรมนี และสนับสนุนให้มีตำแหน่งงานในฐานะนักวิจัยรุ่นใหม่ในเยอรมนีอีกด้วย ทุนมี 8 ทุน มูลค่ามา...
Humboldt-University ประเทศเยอรมนี ให้ทุนระดับPhD.ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จำนวน 5 ทุนแก่นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา ทุนมีระยะเวลา 3 ปี มีเงินเดือนให้เดือนละ 1350 ยูโร ผู้สมัครขอทุนต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษและเยอรม...
Management Development Institute of Singapore (MDIS) เสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ เพื่อลดค่าเรียนในการศึกษาหลายระดับคือ Pre degree, degree หรือ Master’s degree programmeเปิดรับสมัคร ช่วงแรกถึง 31 ส.ค.2...
International Space Universityประเทศฝรั่งเศสให้ทุนระดับปริญญาโทเพื่อไปศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ทุนครอบคลุมค่าเรียน โดยเปิดรับนักศึกษาทั้งยุโรป อเมริกา แคนาดา และประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งไทย สมัครออนไลน์ได้จนถึง 30 มิ.ย.2013...
University Pompeu Fabra (UPF, Barcelona, Spain)ให้ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกนานาชาติ จำนวน 24 ทุน ในชื่อ UPFellowship Programระยะเวลา 3 ปี ผู้สมัครต้องมีวุฒิPhD ทุนครอบคลุมค่าวิจัย ค่าเดินทาง ค่าประกันสังคม รวมทั้งมีเงินเดื...
Toyota Foundation ให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติเพื่อทำวิจัย 1 ปี ในญี่ปุ่น โดยเปิดรับเฉพาะจากอินโดนีเซี ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ผู้สมัครต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีมาก และมีประสบการณ์เรื่องผลกระทบเกี่ยวกับการถือ...
University of Leeds, UKให้ทุนการศึกษาทางไกล(ออนไลน์) 6 ทุน แก่นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาโทในสาขาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความคิด และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ หรือ Applied and Professional Ethicsเลือกเรียนได้ทั้งแบบเต็มเว...
นางสาวลัญชนา ธิติลักษณ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของมหาวิทยาลัย York St. John,UK เผยข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาเต็มจำนวน 100%(เฉพาะค่าเรียน) มูลค่า 10,000 ปอนด์(ประมาณ 450,000 บาท)แก่นักศึกษาไทยที่สนใจไปเรียนระดับปริญญาโท...
นิทรรศการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย (AEAS Fair 2013) จะมีโรงเรียนชั้นนำจากทั่วประเทศออสเตรเลียมาให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียกับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โ...
Macquarie Universityในออสเตรเลียให้ทุนนักศึกษานานาชาติเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และสูงกว่า โดยผู้สมัครต้องได้GPA 3.7 จากเต็ม 4 ในการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา และ 92 จากเต็ม 100 ในระบบ ATAR ในการสมัครระดับปริญญาตรี เดทไลน...
Bank Negara ประเทศมาเลเซียให้ทุนชื่อShariah Scholarshipสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนในมาเลเซียโดยเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเรียน และค่าธรรมเนียมการสอบ เรียนในสาขา fiqh muamalatหรือกฎของศาสนาอิสลาในการทำธุรกรร...
Queen’s University Belfast and INTO Queen’s University Belfastในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนInternational Diploma Scholarshipในสาขา Engineering and International Diploma in Management & Financeผู้สนใจส่งใบส...
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวของสาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังทวีความวิตกให้กับผู้จบการศึกษาระดับสูงในเรื่องอนาคตการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้จีนจะมีสถิติคนจบการศึกษาระดับสูง ถึง 6.99 ล้านคน มากกว่าสถิติปีที่แล้ว 1.9 แสน ขณะที่สภาวะ...
ทุนมูลค่า 1000 ปอนด์ ในชื่อ Vice-Chancellor’s International Scholarshipsที่ De Montfort Universityให้กับนักศึกษานานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา เพื่อเป็นส่วนลดค่าเรียนในระดับundergraduate, postgraduate dip...
School of Politics and International Relations  ของ University of Nottingham, UK ให้ทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาท้องถิ่น นักศึกษาอียู และนานาชาติ แต่ละทุนมีมูลค่า £1000ในการนำไปหักลดค่าเรียน โดยผู้สมัครต้องได้ร...
Page 58 of 68 First Prev 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Next Last