Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 924 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,108,348 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

International Fashion Academy (IFA Paris)ได้เปิดคอร์สดีไซต์ใหม่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี และเสนอให้ทุนการศึกษา 5 ทุนแก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นทุนเต็มจำนวน 1 ทุนมูลค่า €13,800และ 50% 4 ทุน มูลค่า €6,...
European Molecular Biology LaboratoryเสนอโปรแกรมPhD สำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ เพื่อทำการศึกษาวิจัยในทุกสาขาเกี่ยวกับ Molecular Life Sciencesโดยจะไปทำหน้าที่ที่ห้องทดลองในเครือสหภาพยุโรปที่ Heidelberg, Grenoble, Hamburg...
University of Amsterdamประเทศเนเธอร์แลนด์เสนอให้ทุนในชื่อ Amsterdam Science Scholarshipสำหรับนักศึกษานานาชาติ ในระดับปริญญาตรีเพื่อไปศึกษาในด้าน Green Life Sciences and Gravitation Astroparticle Physicsผู้สนใจสามารถส่ง...
The University of St. Andrews ในสกอตแลนด์เสนอให้ทุนในชื่อ 2013 Thomas Margaret Roddan Trust Postgraduate Bursariesเป็นทุนมูลค่าระหว่าง £500 - £3,000สำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อทำวิจัยหรือศึกษาในระดับบัณฑิตศ...
European Union Academic Programme Hong Kong (EUAP) เสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ เป็นทุนวิจัยปริญญาเอก ในด้าน European Union Studies/EU Relations with China/East Asiaผู้ได้รับทุนจะได้เงินเป็นรายเดือนซึ่งเพียงพอสำหรับค่...
รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้ทุนในชื่อ2014 ADB-Japan Scholarship Programmeสำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขา Economics, Management, Science and Technology และสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง โดยเป็น...
University of Chichesterในสหราชอาณาจักรกำลังประกาศให้ทุนระดับปริญญาโท ในสาขา International Business, International Business and Finance and International Business and Marketingสำหรับนักศึกษาอยู่นอกสหภาพย...
Musicians Instituteเสนอให้ทุนเป็นจำนวน 2 ทุน ในสาขาเกี่ยวกับ Music, Associate of Arts, or Certificate Vocal Performanceโดยเป็นทุนสำหรับผู้ลงทะเบียนในโปรแกรม vocal performanceในระดับปริญญาตรี เดทไลน์ในการสมัคร 30 ส.ค. 2...
มูลนิธิฟุลไบรท์ประกาศให้ทุนในชื่อ2014 Hubert H. Humphrey Fellowship Program  เป็นทุนไม่มีปริญญา สำหรับคนทำงานที่มีบทบาทในฐานผู้นำในภาครัฐหรือองค์กรเอกชน เพื่อไปศึกษาดูงานเป็นเวลา 1 ปีที่สหรัฐ ในปีการศึกษา 2014 โดย...
โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสวีเดน กับชาติในภูมิภาคอาเชียน และ 3 ชาติใหม่ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และรัสเซีย หรือ DUO-Sweden Fellowship Programประจำปี 2013 โดยเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนระดับปริญญาตรี และสูงกว่า เปิ...
University of Kent ในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนทั้งเต็มและบางส่วน สำหรับนักศึกษานานาชาติ ในการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(จบป.ตรีแล้ว) หรือในไทยเรียกประกาศนียบัตรบัณฑิต และโปรแกรมเตรียมความพร้อม ผู้สมัครต้องได้...
มูลนิธิJacques Hadamard Mathematics Foundation (FMJH) ในฝรั่งเศส เสนอให้ทุน 1 ปี มูลค่า 10,000 ยูโรต่อปี 6 ทุน ระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนโปรแกรมทาง Mathematics for Life Sciences (Master2 MathSV) โดยเป็นทุ...
Australian Catholic University ของออสเตรเลียเสนอให้ทุนวิจัยระดับปริญญาโท-เอก แก่นักศึกษานานาชาติ โดยทุนครอบคลุมค่าเรียน ประกันสุขภาพ เป็นเวลา 2 ปีสำหรับป.โท และ 3 ปี สำหรับป.เอก ผู้สมัครต้องได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ...
La Trobe Business Schoolเสนอให้ทุนในสาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 10 ทุน มูลค่าทุนละ $5000ในการมาศึกษา MBA ที่ออสเตรเลีย โดยให้ทั้งนักเรียนท้องถิ่นและนานาชาติ ผู้สมัครต้องยินดีรับเงื่อนไขในการเข้าศึกษา และมี GPA 70% ขึ้นไป เด...
European School of Management and Technology หรือ ESMT ประเทศเยอรมนี ประกาศให้ทุนไปเรียนระดับปริญญาโทMBA 2 ทุน ครอบคลุมค่าเรียน ไม่เกิน € 15,000โดยเป็นการเรียนเต็มเวลา ที่จะเริ่มเดือนมกราคม 2014 หมดเขตรับสมัครช่วง...
Page 56 of 62 First Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next Last